Genealogische vragen en contactzoekers

"Genealogische vragen en contactzoekers" is een rubriek in ons tijdschrift "Ons Erfgoed". Deze rubriek is bedoeld voor leden van de Genealogische Vereniging Prometheus en abonnees van het tijdschrift "Ons Erfgoed" die met hun onderzoek op genealogisch of heraldisch gebied zijn vastgelopen.
Vragen en antwoorden kunt u, liefst per E-mail en met vermelding van uw telefoonnummer en E-mail adres, inzenden naar:

Redactie "Ons Erfgoed"
Genealogische vragen en contactzoekers
Buitenwatersloot 142
2613 SV Delft

of: alvolups@wanadoo.nlV99.01 Deeltekaas
Jan (Johannes) den Besten, ged. Langerak 4 april 1734, huwde 4 october 1761 met Teuntje Fuyck, ged. Nieuwpoort 21 october 1736 (get.: Ariaantje v. Muyden, wed. Deeltekaas), dochter van Gijsbert Fuyck en Mary Deeltekaas.
Gevraagd: Nadere gegevens over Mary Deeltekaas (mogelijk een dochter van Teunis Deeltekaas en Ariaantje van Muyden).
H. den Besten, CanadaV99.02 Schep/Hoogendoorn
Jacob Bastiaensz. Schep, ged. Groot-Ammers 19 augustus 1708, huwde met Jannigje Dircksdr. Hoogendoorn, mogelijk van Willige Langerak.
Gevraagd: Nadere gegevens over dit huwelijk en over Jannigje.
H. den Besten, CanadaV99.03 Van Mourik/Van Woerden
Jan van Mourik (mogelijk zoon van Bastiaen van Maurik en Maria Mensch) huwde De Bilt 19 mei 1766 met Teuntje van Woerden.
Gevraagd: Nadere gegevens over Jan en Teuntje.
H. den Besten, Canada

A99.03 Van Mourik/Van Woerden
Op blz. 20-23 van "Onze Voorouders" deel I, kwartierstaten en stamreeksen 1989, N.G.V. afd. Rijnland, staat, in de kwartierstaat Bliek-van Waveren:
Jan VAN MOURIK, ged. Weesp 30 oktober 1732, begr. De Bilt 31 mei 1806, tr. De Bilt 19 mei 1766 Teuntje VAN WOERDEN, ged. De Bilt 26 mei 1737, begr. ald. 7 oktober 1802.
Ouders:
Bastiaan VAN MOURIK, ged. Doorn 2 mei 1706, molenaar te Zeist 1734/1754, schepen 1749, bakker 1767, tr. Weesp 6 mei 1731
Maria MENS, ged. Weesp 6 maart 1710.
Teunis Wouterssen VAN WOERDEN, otr. De Bilt 23 oktober 1728
Aaltje Cornelisse VAN SCHOONHORST.
Grootouders:
Jasper Tonissen VAN MAURIK, ged. Maurik 28 maart 1662, verm. molenaar te Zeist, overl. voor 1714, tr. (1) Maurik 23 juli 1683 Jantgen Everts, otr. (2) ald. 8 mei 1687
Baetien Gijsberts, van Rumpt.
Jan MENS, van Emmelekamp, geb. ca. 1680, tr. Weesp 8 mei 1707
Steyntje STEEN, van Weesp, geb. ca. 1684.
Overgrootouders:
Theunis Jaspers, van Maurik, overl. voor 19 mei 1672, tr. (2) Maurik 24 januari 1664 Maritgen Dircks van Bemmel, tr. (1) Henrickgen Geerlophs.
J. Bos-Bliek, Boskoop

A99.03 Van Mourik/Van Woerden
Jan van Mourik, ged. Weesp 30 october 1732, begr. De Bilt 31 mei 1806, huwde De Bilt 19 mei 1766 (ondertr. 2 mei 1766 met att. van Neerlangbroek) met Teuntje van Woerden, ged. De Bilt 26 mei 1737, begr. De Bilt 7 october 1802.
Kinderen:
  1. Bastiaan, ged. Neerlangbroek 20 maart 1768.
  2. Bastiaan, ged. Neerlangbroek 5 maart 1769.
  3. Antoni, ged. Neerlangbroek mei 1770 (is doorgestreept, verm. overleden).
  4. Hendrik, begr. 22 juli 1832 (60 jaar oud) broodbakker, huwde De Bilt, ondertr. 18 september 1795, met Maria van Vulpen, ged. Doorn 13 december 1772, overl. Doorn 20 april 1814.
  5. Maria, ged. De Bilt, 2 februari 1772.
  6. Jan (van Maurik), ged. De Bilt 19 maart 1775, bakker, overl. Maartensdijk 19 sept. 1822, huwde Blauwkapel 31 aug. 1800 met Maria van Reekum, van De Bilt, geb. ca. 1780, broodbakster, overl. Maartensdijk 2 mei 1827.
  7. Martinus, ged. De Bilt 16 mei 1779.
  8. Maria Boutje, ged. De Bilt 15 juli 1781. Get. Berendina de Heus.

Ouders:
Grootouders:
Overgrootouders:
Bronnen: R.A. Utrecht en "Onze Voorouders" deel I te Leiden.
J.B. Segijn- v.d. Spek, Den HaagV99.04 De Hoog
Cornelis de Hoog huwde Almkerk 19 maart 1761 met Ienneke Heijstek. Kinderen uit dit huwelijk (bekend): Anneke (1761), Anneke (1763) en Mechiel Cornelis (geb. Almkerk 1763, overl. ald. 1830, huwde ald. 9 mei 1793 met Maria Vos, dochter van Andries Vos en Geertrui de Jong).
Gevraagd: Gegevens over het voor- en na-geslacht van Cornelis.
A. van Andel, Canada


V99.05 Van Andel
Gevraagd: Bewijs van verwantschap tussen:
  1. Meeus van Andel, genoemd in 1490
  2. Staes Meeusse van Andel, won. Genderen 1610, overl. voor 1612
  3. Joannes Staesz. van Andel of Ds. Joannes Andelius, pastoor te Genderen, gaat in 1566 over naar de Hervorming, overl. Doeveren 1623
  4. Adriaen (Joannesse?) van Andel, geb. 1565
  5. Jan Adriaens(e) van Andel, genoemd te Doeveren
  6. Adriaen (Janse?) van Andel, geb. Andel(?) rond 1610
Zie ook Machiel van Wijk in G.T.M.W.B. 1977, nr. 4, blz. 154-155.
Tevens gezocht: Contact met nageslacht van VI en het adres van M. van Wijk.
A. van Andel, Canada


V99.06 De Hoog
Hendrika de Hoog, lidm. Gorkum 30 juni 1720 (j.d. op de Visbrug), begr. Arkel 23 maart 1798, huwde 1e Gorkum 24 april 1726 met Barent van Es, huwde 2e Gorkum 8 maart 1733 met Teunis Muijlwijk. In Gorkum is verder niets over haar gevonden.
In december 1713 werd lidmaat te Gorkum: Janneke de Hoog, j.d. op de Visbrug, met attestatie van Rotterdam. In september 1716 vervolgens Jenneke Hendriks de Hoog, j.d. aan de Visbrug, van Schiedam.
In Rotterdam noch Schiedam zijn gegevens over deze drie dames De Hoog gevonden. Gezien het adres bij belijdenis vermoed ik dat het drie zussen betreft.
Gevraagd: Nadere gegevens over deze dames.
K.A. Reuvers, LelystadV99.07 Van Genderen
Dirck van Genderen, schoolmeester te Nieuwland, overl. na 1 augustus 1707 (testament R.A. Meerkerk), huwde (huw. voorw. Gorkum 17 april 1673) Aeltie Geerts, begr. Nieuwland (impost) 30 april 1703.
Gevraagd: Alle gegevens over dit echtpaar. Is Dirck de zoon van Gerard Dircksz. van Genderen, schepen van Nederhemert, die voor 25 februari 1654 huwde met Govaartje Adriaensdr. de Cock?
K.A. Reuvers, LelystadV99.08 Grabbe
Jannetje Grabbe, ged. Den Haag 4 juni 1751, onechte dochter van Josijna Blankwaart. De vader is Diedrik Grabbe. Van deze Diedrik is in Den Haag geen spoor gevonden. Hoewel haar ouders nooit gehuwd zijn heet Jannetje altijd Grabbe. Mogelijk was Diedrik een verdwaalde Duitse militair.
Gevraagd: Gegevens over Diedrik en over de naam Grabbe.
K.A. Reuvers, LelystadV99.09 De Jongh/(Van) Ravesteijn
Gerrit Hendriksz. de Jongh, ged. Lexmond 16 september 1674, zoon van Hendrik Jansz., huwde met Martijntje Jans (van) Ravesteijn, ged. Lakerveld 24 october 1677, dochter van Jan Aardsz. (van) Ravesteijn en Maagje Fredericks Vinck. Kinderen bekend van 1701 t/m 1723.
Gevraagd: Nadere gegevens over dit huwelijk en over de vaders van Gerrit en Martijntje.
W.A.M. Meester, Weesp


V99.10 Van Brugge
In de kwartierstaat Hofstee-De Blieck (Kwartierstatenboek XIV) komt voor:
  1. VAN BRUGGE (alias TAATS), Maayke Teunis, j.d. van Noordeloos, huwde januari 1693, overl. Noordeloos 25 april 1741, begr. Hoogblok-land 1 mei 1741.
  1. VAN BRUGGE, Teunis Jans, huwde
  2. Maeijke Florisse.
In de loop der tijd zond men ons van verschillende kanten ook voorouders:
  1. VAN BRUGGEN, Jan Petersz., van Brugge, won. Hoogblokland, schepen ald. 1612-1614, overl. voor 5 maart 1637, huwde Gorinchem 8 april 1590
  2. VAN SPIJK, Maria Hubertsdr., overl. voor 5 maart 1637
  3. Floris Cornelis, won. aan de Baseldijk te Hoogblokland, overl. voor 2 december 1627, huwde
  4. Barbara Ghijsbertsdr.
  1. Cornelis Hendricksz., huwde
  2. Engelken Frederick Dirxdr.
Wij hebben 5828 e.v. echter nooit opgevoerd als groot-/ouders van 2914/2915 vanwege het grote verschil in jaren tussen de generaties.
Gevraagd: Het bewijs van bovengenoemde afstamming en de (kennelijk bekend zijnde) voorouders van Engelken Frederick Dirxdr.
J. Hofstee, Canada
A99.10 Van Brugge
Terecht vraagt de heer Hofstee zich af of de kwartieren Van Brugge wel correct zijn. Bij reconstructie van het gezin van Teunis (van Brugge) (kw. 2.914), blijkt dat hij niet identiek is aan Teunis Jans van Brugge. Wel kan met zekerheid de moeder van het gezin worden aangeven, namelijk Ariaentje Teunis. Het is niet uitgesloten dat zij een dochter is van Teunis Jans van Brugge, waarmee de achternaam "Van Brugge" verklaard wordt. Een bewijs is (nog) niet gevonden.
I. Jan Petersz., (j.m.) van Brugge, won. Spijk, schepen 1612-1614, overl. voor 1637, huwde Gorinchem 8 april 1590 Maria Hubertsdr., (j.d.) van Spijk.
Kinderen:
  1. Peter Jansz., huwde (...) Louwrensdr.
  2. Hubert Jansz., huwde 1e Metge Jans Karsen, huwde 2e Agnita Joosten van Yseren.
  3. Jan Jansz. van Brugge, schepen van Spijk 1646-1667, huwde Adriaantje Jansdr.
  4. Fyke Jansdr., huwde Jacob Jansz. Vervoorn.
  5. Maeijke Jansdr.
  6. Aeltgen Jansdr., huwde Bernt Jansz.
  7. Anthonis Jansz. van Brugge (volgt II).
II. Antonis Jansz. van Brugge, won. Hoogblokland, huwde Maijke Floren.
Kinderen:
  1. Floris Teunisse van Bruggen, won. Hoogblokland, schout, huwde (huw. voorwaarden 17 november 1662) Maria Ariensdr. van de Lage-Giessen.
  2. (verm.) Ariaentje Teunisdr. (volgt III).

    Gorinchem, O.N.A., inv. nr. 3980, d.d. 17-11-1662
    Floris Teunisse van Brugge, j.m. als bruidegom geass. met zijn ouders Teunis Janse van Brugge en Maeijke Florisdr., won. op Hoogblokland, en zijn oom Jan Jansz. van Brugge, waersman van Spijk, ter eenre en Maria Ariensdr. van Lage-Giessen, j.d. won. aldaer, geass. met haer broer Jacob Ariensz. van de Lage-Giessen, en met haar neef van vaderszijde Jan Jacobsz. Hoeck en met haar behuwd-oomen van moederszijde Jan Roelen van de Lage-Giessen en Aert Dircksz. Stighter, won. op Hoogblokland, ter andere zijde, huwelijkse woorwaarden.

    Gorinchem, O.N.A., inv. nr. 4005, d.d. 9-6-1664
    Antonis Janss van Brugge getr. met Maijke Floren, won. op Blokland, testeren.

    Gorinchem, O.N.A., inv. nr. 4074, d.d. 18-5-1670
    Anthonis Janssen van Brugge, ziek, getr. met Maeijke Floren, won. Hoogblokland, testeren; erfgenamen zijn: elkaar en hun zoon Floris Teunisse van Bruggen.

III. Ariaentje Teunisdr. (...), won. Noordeloos, huwde Teunis N.N., overl. voor 1681.
Kinderen:
  1. Teunis Teunisz. van Brugge, geb. 1663, won. Nieuwland, huwde Jenneke Aertsdr. Vinck.
  2. Annichje Teunisdr., huwde Herman Gerritsz. (volgt IV-a).
  3. Teuntje Teunisdr., huwde Hendrick Jansz. (volgt IV-b).
  4. Maayke Teunisdr., huwde Herbert Pleunen Rietveld (volgt IV-c).

    Gorinckem, O.N.A., inv. nr. 4100, d.d. 1-9-1689
    Teunis Teunisse van Brugge, oud ca. 26 jaar, getr. met Jenneke Aerts Vinck, oud 49 jaar, en haar voorzoon Pleun Hendricks, oud 17 jaar, allen won. Nieuwland, leggen een verklaring af.

IV-a. Herman Gerritse, j.m. won. aan de Baseldijk, huwde (huw. voorwaarden 14-6-1681) Annichje Teunis, j.d. van Noordeloos. Beiden lidmaat 1694/95 won. aan de Baseldijk.
Kind:
    Teunis, ged. Hoogblokland (Geref.) 27 februari 1695 (get. Adriaentie Teunis en Teuntie Teunis).

    Gorinchem, O.N.A., inv. nr. 4090, d.d. 14-6-1681
    Hermen Gerits, j.m. won. aan de Baseldijk, als bruidegom, geass. met zijn broer Luijkas Geerits, en zijn zwager Pieter Ariens ter eenre en Annichje Teunisdr., j.d. won. op Noordeloos, als bruid, geass. met haar moeder Ariaentje Teunis, mede won. op Noordeloos, en haar broer Teunis Teunisz., ter andere zijde, huwelijkse voorwaarden.

IV-b. Hendrik Janse, j.m. van Hoogblokland, huwde Hoogblokland 2 december 1685 Teuntje Teunis, j.d. van Noordeloos. Beiden lidmaat 1694/95 won. aan de Baseldijk.
Kinderen:
  1. Neeltien, ged. Hoogblokland (Geref.) 1686 (get. Claartie Jans, vaders zuster).
  2. Jan, ged. idem 1688 (get. Annigje Teunis).
  3. Adriaantje, ged. idem 9 oktober 1695 (get. Annigje Teunis).
  4. Jannigje, ged. idem 13 december 1697 (get. Leendert Bloem en Claartie Abrams).
  5. Jan, ged. idem 2 oktober 1701 (get. Jan de Vliegh, Adriaentie Teunis, de grootmoeder).
  6. Teunis, ged. idem juli 1703 (get. Maijken Teunis).
IV-c. Herbert Pleunen Rietveld, j.m. van Noordeloos, huwde Noordeloos tussen 20 december 1692 en 7 januari 1693 Merrigje (Maayke) Teunis, j.d. van Noordeloos. (Voor dit echtpaar zie: Kwartierstatenboek Prometheus deel XIV, blz. 40.)
Kinderen:
  1. Claas, ged. Noordeloos (Geref.) 24 mei 1693 (get. Marrigje Claas, huysvrouw van Pleun Herberts).
  2. Pleun, ged. idem 25 december 1694 (get. Pleun Herberts, Arigje Jans, huysvrouw van Daniel Herberts Rietveld).
  3. Jannigje, ged. idem 16 januari 1697 (get. Arigje Jans en Daniel Herberts Rietveld).
  4. Teunis, ged. idem 3 oktober 1698 (get. Teuntje Teunis).
  5. Cornelis, ged. idem 5 maart 1702 (get. Ariaantje Joris, huysvrouw van Arien Cornelisz.).
B. de Keijzer, Capelle a/d IJssel

V99.11 Den Hertog
Anthonis den Hertog, j.m. van Ameide en won. Nieuwpoort, huwde Langerak 21 mei 1699 met Beertje Cornelis Stout, j.d. van Langerak. Zij lieten kinderen dopen te Nieuwpoort, Ameide en Langerak.
Gevraagd: Nadere gegevens over Anthonis den Hertog en zijn voorouders.
M. de Hoog, Den HoornV99.12 Verham
Wijntje Verham, j.d. van Bergambacht, bij haar huwelijk won. in het land van Stein, overl. Haastrecht 26 januari 1784, huwde Haastrecht 15 mei 1746 met Cornelis den Hartog (Hertog), ged. Ameide 5 april 1705, overl. Haastrecht 1 augustus 1766.
Gevraagd: Nadere gegevens over Wijntje Verham en haar voorouders.
Tevens gevraagd: Plaats en datum van het 1e huwelijk (voor december 1727) van Cornelis den Hartog: dat met Cornelia Willems Blokland.
M. de Hoog, Den Hoorn

A99.12 Verham
Wijntje Verham is een dochter van Willem Dirkx/Dirkse (O.V. 1952, blz. 138).
Het huwelijk van Cornelis den Hartog met Wijntje Verham is zijn derde.
Cornelia Blokland is op 11 october 1741 te Haastrecht overleden.
Op 11 nov. 1742 hertr. Cornelis met Lysbeth Maetruit, ged. Haastrecht 15 feb. 1699, overl. ald. 9 dec. 1745. Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend.
P. Schaddelee, BussumV99.13 Van Engelen/Sirri(Cirre)
Arij van Engelen, won. Hoenkoop, overl. na 26 november 1760, huwde 1e met Claesje van Beest, huwde 2e Hoenkoop 14 augustus 1729 met Agnes Helvis (Hilleges), huwde 3e Oudewater 4 november 1741 met Maria Sirri (Cirre), overl. na 26 november 1760.
Gevraagd: Nadere gegevens m.b.t. Arij, Maria en hun voorouders.
T.L.J. de Haan, PijnackerV99.14 De Bruijn/Van Vulpen
Bernardus Jansz. de Bruijn, j.m. van Olphen, huwde Wijk bij Duurstede 17 november 1723 met Catharina van Vulpen, j.d. van Maasbommel.
Gevraagd: Nadere gegevens m.b.t. dit echtpaar en hun voorouders.
T.L.J. de Haan, PijnackerV99.15 Vreijnssen alias Schop
Martinus Petrusz. Vreijnssen alias Schop, j.m. van Erp, overl. ald. 20 november 1721, huwde 2e Erp 8 maart 1697 met Josijntje Wilberts, huwde 1e Erp 24 maart 1688 met Maria Andriesdr. van der Venne, j.d. van Erp, overl. na 13 december 1696.
Gevraagd: Nadere gegevens m.b.t. Martinus, Maria en hun voorouders.
T.L.J. de Haan, PijnackerV99.16 Vinck
Cornelis Aertsz. Vinck overleed 2 december 1627 te Zoelmond (Betuwe).
Gevraagd: Nadere gegevens over Cornelis en zijn voorouders.
W.J. van Schaik-Vink, LiendenV99.17 Van Gogh
Frans van Gogh, dekenwever, huwde Leiden 4 mei 1715 met Magdalena Keijser. Uit dit huwelijk o.a. Isaak, ged. Leiden 27 april 1729 (Pieterskerk).
Gevraagd: Is Frans een kind van Jacobus van Gogh, ged. Den Haag 21 december 1672, overl. ald. 10 januari 1720, gehuwd Leiden 15 november 1693 (met att. van secretaris Veer; ondertr. Den Haag 25 october 1693) en Geertruyd van Rhijn, ged. Leiden 12 november 1670, overl. Den Haag 12 october 1722?
S. van den Houten, Den HaagV99.18 Steenhof(f)
Al jaren doen wij onderzoek naar alle personen, boerderijen, hoven, e.d. in Nederland, BelgiŽ en Duitsland met (varianten van) de naam Steenhof(f). De resultaten worden gepubliceerd in het halfjaarlijkse tijdschrift 'Stamboek Steenhof(f)'.
Gevraagd: Contact met ieder die informatie heeft over deze naam.
A.W. Steenhof, BaambruggeV99.19 Groenintwout
Jacob (Japik) Josephsz. Groenintwout, geb. naar schatting ca. 1715, huwde 1e Woubrugge (R.K.) 1 februari 1740 met Claartje Dirksdr. Warmerdam. Hij woonde in 1767 te Esselickerwoude. Zijn overlijden werd op 22 april 1771 aangegeven te Woubrugge.
Gevraagd: Wie waren de voorouders van Jacob?
A.B. den Haan, DordrechtV99.20 Van der Meer/Visser
Jan Louwen van der Meer huwde Bergschenhoek (R.K.) 24 februari 1729 met Jannetje Joosten Visser. Zij laten daar dopen: Leuntje (29 januari 1730), Leuntje (24 februari 1732) en Maria (27 februari 1735). Andere kinderen zijn: Pleuntje (oud 14 jr. in 1753) en Joost (oud 10 jr. in 1753). Doopgetuigen bij deze kinderen waren: Lourens Alewijns, Jorisje Louwen en Jannetje Boer.
Gevraagd: Doopgegevens en voorouders van Jannetje Visser.
J.H. van Eis, BreezandV99.21 Van der Meer/Van Nierop
Laurens Alewijns van der Meer, huwde (impost Stompwijk 23 november 1699) met Leuntje Ariens van Nierop; zij werd geassisteerd met haar oom Pieter Jans van der Werff.
Gevraagd: Doopgegevens en voorouders van Leuntje.
J.H. van Eis, BreezandV99.22 Bonenburg/Van Leeuwen
Jan Leenderts Bonenburg huwde Stompwijk (R.K./gerecht) 23 september/23 november 1694 met Maartje Jans van Leeuwen. Zij huwde 1e Stompwijk (gerecht) 19 juni 1690 met Pieter Symon Alewijns van der Meer.
Gevraagd: Nadere gegevens over Maartje en haar voorouders.
J.H. van Eis, BreezandV99.23 Ooms/Van der Nath
Hendrik Ooms, van Dordrecht, huwde Dordrecht 3 november 1726 (ondertr. 18 october) met Geertruy van der Braeck; hij won. in de Doelstraat, geass. door Maria van der Nath (zijn moeder), wed. van Johannes (Jan) Hendriks Ooms (zijn vader); zij j.d. van Bommel, won. in de Gravestraat, met schriftelijk consent van Gerardus van der Braeck en Geertruy den Otter, haar vader en moeder.
Gevraagd: Doop- en huwelijksgegevens van Johannes en Maria.
J.H. van Eis, Breezand

A99.23 Ooms/Van der Nath
Uit het trouwboek van het Gerecht te Dordrecht (DTB 87): "27 maart 1695. Jan Hendrickxe Oom [sic] j.m. varentgesel wonende in de Hermansuijsstraet geasst met Cornelis Oom desselfs broeder, met Marijcke Jans van der Nat j.d. wonen[de] mede in de Hermansuijsstraet, beijde van Dordrecht, geassisteert met Caetie Jans van der Nat haer suster. Den 15e April alhier getrouwt."
Uit dit echtpaar een zoon Hendrik, ged. Dordrecht (Ned.Geref.) 12 dec. 1701.
A.B. den Haan, DordrechtV99.24 Van Maurik/Van Velthuisen
Antony van Maurik, won. Werkhoven, huwde 2e voor 1725 met Emerentiana Jansen, huwde 1e Werkhoven 14 mei 1722 met Anna van Velthuisen.
Gevraagd: Nadere gegevens over deze echtparen en hun voorgeslacht.
T.L.J. de Haan, PijnackerV99.25 (De) Vranckrijker/Hoogendoorn
Gerrit (Claesz.?) (de) Vranckrijker, won. verm. Bergambacht, huwde met Jannigje Jansdr. (Hoogendoorn), overl. (impost Bergambacht 6 maart 1750).
Gevraagd: Nadere gegevens over deze echtelieden en hun voorgeslacht.
T.L.J. de Haan, PijnackerV99.26 Van der Kleij/Van (der)Linden
IJsbrand Jacobsz. van der Kleij, j.m. van Jaarsveld, overl. na 7 november 1698, huwde Ameide 7 april 1681 met Maeyke Jochumsdr. van der Linden, j.d. van Ameide, overl. na 7 november 1698.
Gevraagd: Nadere gegevens over deze echtelieden en hun voorgeslacht.
T.L.J. de Haan, PijnackerV99.27 Duijtz/Geerits
Paulus Leendertsz. Duijtz, won. Langerak, huwde Cabauw 14 januari 1684 met Geertje Geerits, won. Benschop.
Gevraagd: Nadere gegevens over deze echtelieden en hun voorgeslacht.
T.L.J. de Haan, PijnackerV99.28 Tits / Van Leen / De Bondt
Geertruy Tits ondertr. Dordrecht (R.K.) 12 april 1766 met Adrianus de Bondt, wedr. van Catharina Jansdr. Bouts.
Op 18 april 1758 was Gertrudis Tits getuige bij de doop (R.K.) van haar naamgenootje Gertrudis Tits, het 6e kind van Henricus Tits en Wilhelmina van Leen.
Gevraagd: Wanneer en waar werd Geertruy Tits geboren?
C.E. de Heer, Berkel en Rodenrijs

A99.28 Tits / Van Leen / De Bondt
In het trouwboek van het Gerecht te Dordrecht (onderscheiden gezindten; DTB 96) werden op 27 maart 1766 de trouwbeloften aangetekend tussen Adriaan de Bondt, wedr. van Dordrecht, won. op de Varkenmarkt en Geertruij Tits, j.d. van Ceulen, won. in de Tolbrugstraat aan de waterzijde. Zij "verclaeren geen 2000 gl. gegoed te zijn" (gehuwd 12 april 1766). In de marge staat: "Acte van vertigting ter Weeskamer geŽxhibeert den 11en april 1766".
In hetzelfde trouwboek werden op 7 februari 1743 de trouwbeloften aangetekend tussen Hendrik Tits, j.m. van "Vissenis buijte Keulen", won. op de Gevolde Gragt en Willemijna van Leen, j.d. van Dordrecht, won. op de Gevolde Gragt (gehuwd 23 februari 1743).
A.B. den Haan, DordrechtV99.29 Van den Berg
Arie Dirksz. van den Berg, j.m. van Ouderkerk a/d IJssel (doop daar niet gevonden), otr. Ouderkerk a/d IJssel 18 april 1732 met Maria Leendertsdr. Lans. Zijn moeder heette vermoedelijk Barber.
Gevraagd: De ouders en doopgegevens van Arie Dirksz. van den Berg.
A.B. den Haan, DordrechtV99.30 De Snoo
DaniŽl Cornelisz. de Snoo huwde (verm. in Hendrik-Ido-Ambacht) ca. 1780 met Pleuntje Willemsdr. Slagboom. Hieruit 5 zonen, allen geb. te H.-I.-Ambacht: Cornelis (ca. 1783), Willem (1785), Pieter (1791), Aart (1794) en Gerrit (1797).
Gevraagd: (Voor-)ouders van DaniŽl de Snoo.
A.B. den Haan, Dordrecht

A99.30 De Snoo
De overlijdensakte van DaniŽl de Snoo noemt zijn ouders (de "missing link"). Met de gegevens aangereikt door J. Hegen (Zwijndrecht), A.B. Maliepaard (Ridderkerk) en K.J. Slijkerman (Waarde) levert dat de volgende stamreeks op.
  1. GERRIT LEENDERTSZ. SNOO, van Ridderkerk, huwde 1e Ridderkerk 19 december 1591 met Neeltien Cornelis, van Baele in Brabant, ondertr. 2e Ridderkerk 29 juni 1631, bevestigd te Rotterdam, met Aechien Damis[1],[2].
  2. LEENDERT GERRITSZ. SNOO[3],[4], j.m. van Ridderkerk, overl. Volgerland van Meerdervoort tussen 9 november 1674[5] en 1 november 1676[6]. Hij huwde 1e Hendrik-Ido-Ambacht 31 mei 1637 met Anneke (Annetje) Cornelisdr., overl. in de periode 1652-1656, dochter van Cornelis Bastiaensz. van den Nes, boer te Groote Lind, en Aechtgen Willemsdr. Hij huwde 2e Dordrecht 14 november 1656 (ondertr. Hendrik-Ido-Ambacht 2 oktober, bescheid gegeven om elders te mogen trouwen 13 november) met Annetje Cornelisdr. [sic], j.d. wonende onder Hendrik-Ido-Ambacht, overl. voor 1 november 1676[6].
  3. KORNELIS LEENDERTSZ. SNOO[6],[7], ged. Hendrik-Ido-Ambacht 25 maart 1657[4], met zijn vrouw lidm. ald. 23 december 1693 (op belijdenis), testeerde ald. 5 juli 1711[8], overl. Meerdervoort tussen 17 juni 1724[9] en 27 april 1729[10]. Hij huwde ca. 1688[11] met Pleuntje Cornelisdr. Stout, ged. Alblasserdam september 1657, boedelhoudster 11 oktober 1730[12], testeerde 26 oktober 1730[13], overl. in 't Volgerland van Meerdervoort "in 't laatst van" oktober 1733[14] (begr. Hendrik-Ido-Ambacht, in de kerk; aangeg. Zwijndrecht 2 november 1733, impost 3 gld.), dochter van Cornelis Jacobsz. Stout en Cuniertge Wouters (Verhoek).
  4. GERRIT CORNELISZ. SNOO[15], ged. Hendrik-Ido-Ambacht 4 november 1696, woont op Vredenburg aan de Veersendijk in het Volgerland van Sandelingenambacht 1722[16], overl. tussen 27 april 1729[10] en 19 juli 1730[17]. Hij ondertr. Hendrik-Ido-Ambacht 19 augustus 1718 met Maijken Cornelisdr. Hoepsnijder, ged. Hendrik-Ido-Ambacht 6 januari 1697, overl. na 19 juli 1730[17], dochter van Cornelis Pietersz. Hoepsnijder en Pleuntie Woutersdr. Verhoek.
  5. CORNELIS GERRITSZ. (DE) SNOO[18], geb. 1720 (schatting; het doopboek Hendrik-Ido-Ambacht uit deze periode is verloren gegaan), overl. na 29 september 1777. Hij ondertr. Zwijndrecht 25 augustus 1752 met Jaapje Huijser(t), overl. aangeg. gaarder Meerdervoort 29 september 1777 (impost 3 gld.), dochter van DaniŽl Ariensz. Huijser en Catharina Jansdr. Boer.
  6. DANIňL CORNELISZ. DE SNOO[19], geb. (verm. Meerdervoort) 14 december 1755, tuinman, won. Meerdervoort juli 1811, overl. Hendrik-Ido-Ambacht 16 november 1837. Hij huwde Meerdervoort 8 januari 1778 (aangeg. gaarder Meerdervoort, impost 3 gld.) met Pleuntje Willemsdr. Slagboom uit Naaldwijk (buurtschap onder Sliedrecht).
A.B. den Haan, Dordrecht

Addendum 99.30 De Snoo
Redactie: Vanwege de verwarring rond de familie De Snoo en de onjuistheden hieromtrent in diverse publicaties wordt hierna enige informatie vermeld over enkele personen die aan de hierboven genoemden gerelateerd zijn. De heer A.B. Maliepaard (Ridderkerk) was zo vriendelijk veel hiervan te verzamelen.

Eén oneffenheidje resteert: volgens het onderstaande huwt Cornelis Leenderts Snoo (de oude) in 1661, terwijl noot 4 suggereert dat hij dan net 14 jaar is. (Vermoedelijk is hij eerder geboren: zijn ouders huwden in 1637, terwijl de akte in noot 6 Cornelis, Aelbert en Leendert in die (leeftijds)volgorde noemt en zegt dat zij op 1 november 1676 allen meerderjarig zijn, dus geb. voor 1652. De boreling van 7 april 1647 kan bijv. een vroeg overleden, jongere broer van onderstaande Cornelis zijn.
Helaas zijn nog geen akten gevonden waarin leeftijden worden genoemd.)

Kornelis (gen. III) uit de stamreeks hierboven, had een oudere, gelijknamige halfbroer uit het eerste huwelijk van Leendert Gerritsz. Snoo (gen. II):
CORNELIS LEENDERTS SNOO alias VAN (N)ES, j.m. van Hendrik-Ido-Ambacht, won. Kleine Lindt 1661, met zijn vrouw lidmaat 's-Gravendeel 26 juni 1664, wedr. onder 's-Gravendeel 1668, kerkmeester 's-Gravendeel 1681, 1682, boer op de hofstede van heer Paulus van Helmondt in de polder Nieuw-Bonaventura, overl. 's-Gravendeel voor 9 februari 1687 (wed. ondertr.)[4],[6],[10],[20]. Hij huwde 1e Kijfhoek (optekening Heerjansdam) 10 april 1661 met Maaike Pieters, j.d. van Kleine Lindt. Maaike overl. 13 januari 1668 n.a.v. een schotwond in haar dijbeen, door haar man op 10 januari met zijn roer toegebracht; de Hoge Vierschaar van Strijen veroordeelde hem op 29 januari 1668 tot een boete van ƒ 150,-[21]. Hij huwde 2e 's-Gravendeel (ondertr. Maasdam 3e gebod 15 december) 19 december 1668 met Neeltje Cornelis Sneukelaar, j.d. van Maasdam, lidmaat ald. 23 december 1666, overl. tussen 27 juni 1693[22] en 23 augustus 1694[23], dochter van Cornelis Jacobsz. Sneuckelaer en Maijke Cornelisdr. Breure[24]. Neeltje huwde 2e Maasdam (ondertr. Ridderkerk 9 februari) 2 maart 1687 met Hendrik Ariens Huijser[25].
Kinderen uit het eerste huwelijk:
  1. PIETERNELLA (PETRONELLA) CORNELIS DE SNOO alias VAN ES, j.d. van 's-Gravendeel, geb. ca. 1663[26], deed met haar man belijdenis Maasdam 11 april 1688, overl. na 27 april 1729[10]. Zij huwde Maasdam (att. van 's-Gravendeel) 20 april 1687 met Cornelis Gijssen van Arkel, j.m. van St. Anthoniepolder, won. op 't Gat onder 's-Gravendeel 1687, ouderling Maasdam 1716, overl. Maasdam 22 augustus 1735. Zij doopten te Maasdam 9 kinderen van 23 november 1687 (get. Neeltje Leenderts (de Snoo)[4], vrouw van Isak Vasse[10],[11]) tot 11 augustus 1700.
  2. LEENDERT CORNELIS, geb. ca. 1665[26], overl. voor 27 april 1729[10].
Kinderen uit het tweede huwelijk:
  1. CORNELIS CORNELIS DE SNOO alias VAN ES, j.m. van 's-Gravendeel, overl. na 27 april 1729[10],[23],[27]. Hij huwde St. Anthoniepolder 17 oktober 1700 met Commertje Sijmons Vermaas, j.d. van St. Anthoniepolder.
  2. ANNIGJE (ANNEKE) CORNELIS DE SNOO alias VAN ES(CH), j.d. van 's-Gravendeel, overl. na 27 april 1729[10], [23],[27]. Zij huwde 's-Gravendeel (ondertr. Maasdam 3e gebod 5 mei) 11 mei 1697 met Leendert Ingense Vermaas, j.m. van Maasdam, won. aan de Blaak. Zij doopten 4 kinderen te Maasdam van 16 februari 1698 tot 20 augustus 1702.
  3. JACOB CORNELIS VAN ES, j.m. van 's-Gravendeel 1714, overl. na 27 april 1729[10],[23]. Hij huwde Mijnsheerenland 20 mei 1714 met Marijtje Jillis van Beveren (wed. van Arij Dircks van der Linden).
    Kinderen:
    1. NEELTJE, ged. Mijnsheerenland 7 april 1715.
    2. CORNELIS, ged. Maasdam 1 augustus 1723 (get. Anna Cornelis van Es).
  4. MARIA (MARIJTJE) CORNELIS VAN NES, j.d. van 's-Gravendeel, doopget. Maasdam 14 juni 1699 bij een kind van haar zuster Anneke, overl. voor 27 april 1729.10,23,28 Zij huwde Maasdam 4 mei 1704 met Wouter Pieters van der Erven, ged. Puttershoek 4 augustus 1669.
Naast, maar wel verwant aan de bovengenoemden was er nog een derde CORNELIS LEENDERTS DE SNOO(S)[29], ged. Heerjansdam 9 november 1664, belijdenis Ridderkerk 19 april 1696, met zijn vrouw lidmaat Ridderkerk 1718[30], won. aan de Pruimendijk bij de Oostendam, overl. (impost Ridderkerk 18 februari 1724), zoon van Leendert Cornelis (de) Snoo (Sonnoij) en Volckje Ariens (Salij)[31]. Hij huwde Ridderkerk 17 oktober 1688 met Pietertje Pieters (van) Gelder, geb. Ridderkerk, ged. Hendrik-Ido-Ambacht 20 februari 1661, overl. (impost Ridderkerk 9 oktober 1729), dochter van Pieter Pleunen Gelder en Kathelijntje Jans[32].
Kinderen:
  1. LIJSBETH, ged. Ridderkerk 17 juli 1689 (get. Arij Leendertsen[31], Maijken Leendertsen), overl. voor 21 september 1729[32].
  2. JOOSJE, ged. Ridderkerk 9 september 1691 (get. Arjaentje Jans), overl. voor 21 september 1729[32].
  3. LEENDERT, ged. Ridderkerk 3 oktober 1694 (get. Arij Leenderts[31], Marijtjen Dammas[31]), overl. na 21 september 1729[32].
  4. PIETER, ged. Ridderkerk 28 oktober 1696 (get. Annetje Pieters Molendijk), overl. voor 21 september 1729[32].
  5. GERRIT, ged. Ridderkerk 3 juli 1699 (get. Marijtje Dammis[31]), verm. jong overl. (zie kind 8).
  6. JAN, ged. Ridderkerk 18 september 1701 (get. Arjaentje Jans), overl. na 21 september 1729[32].
  7. WILLEM, ged. Ridderkerk 12 mei 1704 (get. Niesje Pieters Gelder), overl. na 31 maart 1731[32],[33].
  8. GERRIT, ged. Ridderkerk 29 mei 1707 (get. Marijtje Dammas[31]), overl. na 31 maart 1731[32],[33].
Noten

A.R.A. = Algemeen Rijksarchief
G.V.P. = Genealogische Vereniging Prometheus
S.A.D. = Stadsarchief Dordrecht
  1. G.V.P., Kwartierstatenboek XIV, blz. 78 en 252.
  2. A.R.A., Weeskamer Ridderkerk, inv. nr. 1, akte d.d. 10 juli 1631. Als kinderen uit het eerste huwelijk worden genoemd: Cornelis Geerits, Bastiaen, Lenert, Maertgen, Sijtgen, Guertgen en Janneken.
    G.V.P. Kwartierstatenboek XIV, blz. 278. Cornelis Gerritsen (de) Snoo(s), ged. Ridderkerk 16 maart 1603, aard- en rijswerker, daggelder, landbruiker 1641, overl. na 13 november 1659. Hij huwde 1e Ridderkerk 26 februari 1634 met Marrigje (Marijcke, Maertge) Ariens, j.d. van Ridderkerk, wed. van Arij Wouterse. Cornelis huwde 2e Ridderkerk 12 december 1659 met Neeltje Pieters, van Ridderkerk, won. Bolnes, wed. van Joost Jans Camerman.
    Gens Nostra 1969, blz. 196. Bastiaan Gerritsen de Snoo, huwde Francijntje Meeuws. Zij huwde 2e 11 juni 1673 met Teunis Dirks de Snoo, j.m. van Ridderkerk.
  3. Kronieken 2000, nr. 2, blz. 105, 106, 111.
  4. A.R.A., Doopboek-afschrift Hendrik-Ido-Ambacht. Leendert liet daar dopen: Neeltje (17 april 1639)[6],[9],[10], Gerrit (14 juli 1641), Aechie (18 december 1644), Cornelis (7 april 1647; ouders won. a/d Vergeeleweg), Bastiaen (6 december 1648), Lijsbeth[6],[10] (25 februari 1652; ouders won. a/d Vergeeleweg), Kornelis[6] (25 maart 1657) en Bastiaan6 (11 november 1658).
    Aelbert[9] en Leendert, beiden meerderjarig op 1 november 16766 (dus geb. voor 1652), komen niet voor.
    De Cornelis van 1647 (jong overleden?) lijkt niet identiek te zijn aan de meerderjarige Cornelis genoemd in de akte van 1 november 1676[6}.
  5. S.A.D., Recht. Arch. Meerdervoort, inv. nr. 1, akte d.d. 9 november 1674.
  6. Ibidem, akte d.d. 1 november 1676. Schout, schepenen en secretaris van Meerdervoort enerzijds en anderzijds Cornelis [addendum], Aelbert en Leendert Leenders Snoo, meerderjarig, en Bastiaen Cornelis van den Nes uit naam, nevens de drie voornoemde meerderjarigen, van Neeltje Leenders Snoo, meerderjarige dochter, Cornelis [stamreeks] en Bastiaen Leenders Snoo, minderjarig, en Jacob Cornelis, getrouwd met Lijsbet Leenders Snoo, allen kinderen en erfgenamen van Leendert Geerits Snoo, verwekt bij zijn eerste vrouw Annetje Cornelis "ende de laeste mede van dien namen", in leven gewoond hebbende en overleden in het Volgerland van Meerdervoort, ...[4].
  7. Voor zijn gelijknamige, oudere halfbroer en een ander gelijknamig familielid: zie het addendum.
  8. A.R.A., Not. Arch. Hendrik-Ido-Ambacht, inv. nr. 4844, akte 63 (5-7-1711).
  9. S.A.D., Recht. Arch. Meerdervoort, inv. nr. 2, f. 42v, akte d.d. 17 juni 1724.
    Lijst van nagelaten goederen van Aelbert Leenderts Snoo[4], overl. Meerdervoort 2 april 1724, o.a. een huis aan de Vrouwgeleweg, belend o.a. Cornelis Leenderts Snoo. Universele erfgenaam is Neeltie Leenderts Snoo[4].
  10. Ibidem, f. 72v e.v., akte d.d. 27 april 1729. Voor schepenen van Meerdervoort compareerden "Gerrit Cornelis ende Kuijntje Cornelis Snoo[15], kinderen van Cornelis Leenderts Snoo [stamreeks], overleden onder het Volgerland van dese ambachte, Hendrik van der Hoep, schout alhier, als actie en transport hebbende van Cornelis Frederickse Amersfoort, ende sijne huijsvrouw Neeltje Multum ende nogh als last en ordre hebbende van Gerrit Multum, beijde kinderen van Lijsbeth Leenderts Snoo[34] overleden onder de Heerlijckheijt van Papendrecht, ende Pieternella Cornelis Snoo[26], Cornelis Cornelis Snoo[23], Annigie Cornelis Snoo[23], ende Jacob Cornelis Snoo[23], alias Van Nes, alle kinderen van Cornelis Leenderts Snoo [addendum], overleden onder Schravendeel, te zaemen erffgenamen van Neeltje Leenderts Snoo[4], die weduwe was van Izack Vasse, overleden onder dese Volgerlande". Zij transporteren land in het Volgerland van Meerdervoort aan de Vrouwgelenweg, belend de weduwe van Cornelis Leendertse Snoo [stamreeks].
  11. Op 20 februari 1689 werd te Rijsoord Annetie[15] gedoopt, als kind van Kornelis Leendertsz. Snoo en Pleuntje Cornelisdr. Snoo, met de aantekening "ouders uijt het Ambagt"; get. Isaac Fasse[10] en Trijntie Cornelis.
  12. S.A.D., Recht. Arch. Meerdervoort, inv. nr. 2, f. 90, akte d.d. 11 oktober 1730.
  13. A.R.A., Not. Arch. Hendrik-Ido-Ambacht, inv. nr. 4852, f. 341, akte d.d. 26 oktober 1730. Pleuntje Cornelis Stout, wed. van Cornelis Leenderts Snoo, testeert aan (universele erfgenaam) Kuijntje Cornelis Snoo, Cornelis Cornelis Snoo, alle kinderen van wijlen Gerrit Cornelis Snoo en alle kinderen van wijlen Annigje Cornelis de Snoo[11].
  14. Ibidem, inv. nr. 4854, f. 272, akte d.d. 20 december 1733. Boedelinventaris van Pleuntje Cornelis Stout, in leven wed. van Cornelis Leenderts de Snoo, in 't laatst van oktober dezes jaar overleden aan de Vrouwgeleweg; opgemaakt door Kuijntje Cornelis Snoo[15], meerderjarige, ongehuwde dochter won. ter sterfhuize.
  15. Broer en zusters van Gerrit:
    Annigje Cornelis de Snoo[11], geb. Hendrik-Ido-Ambacht, ged. Rijsoord 20 februari 1689, huwde Zwijndrecht 23 mei 1717 met Leendert Jans Bijkerk (G.V.P. Kwartierstatenboek XIV, blz. 156). Hij huwde 2e Zwijndrecht 24 april 1729 met Ariaantje Staak, j.d., beiden won. onder Hendrik-Ido-Ambacht.
    Cornelis Cornelis Snoo, ged. Hendrik-Ido-Ambacht 3 januari 1694, overl. na 26 oktober 1730[13]. Hij is mogelijk identiek aan Cornelis Cornelisz. Snoo, overl. aangeg. gaarder Zwijndrecht 28 maart 1748 (pro deo), die huwde Hendrik-Ido-Ambacht 21 augustus 1716 met Adriaantje Huisert, overl. aangeg. gaarder Zwijndrecht 19 juli 1751 (pro deo; wed. Cornelis Cornelisz. Snoo, onder 't Volgerlant van Meerdervoort).
    Kuijntje Cornelis Snoo, als Cniertie ged. Hendrik-Ido-Ambacht 22 november 1699, overl. na 20 december 1733[10],[13],[14].
  16. A.R.A., Recht. Arch. Sandelingenambacht, inv. nr. 3, f. 32v, d.d. 26 maart 1722.
  17. Ibidem, f. 66v, d.d. 19 juli 1730. Mayken Hoepsnijder is wed. en boedelhoudster.
  18. Cornelis (gen. V) is verm. een zoon van Gerrit (gen. IV). Hiervoor is geen direct bewijs gevonden. De namen en het feit dat er toen weinig Snoo's rond Meerdervoort huisden, duiden hier wel op.
  19. A.R.A., Régistre Civique de l' Arr. Dordrecht, canton de Dordrecht, n. 2, inv. nr. 69, nr. 7294: DaniŽl de Snoo, geb. 14 december 1755, tuinman, won. Meerdervoort juli 1811.
    Zijn ouders worden genoemd in zijn overlijdensakte.
  20. G.V.P., Kwartierstatenboek V, blz. 221, Kwartierstatenboek XIV, blz. 49, Kronieken 2000, nr. 2, blz. 106.
  21. A.R.A., Hoge Vierschaar Strijen, inv. nr. 2, f. 11v, akte d.d. 29 januari 1668.
  22. A.R.A., Not. Arch. 's-Gravendeel, inv. nr. 4587, akte d.d. 27 juni 1693.
    's Avonds om 10 uur testeren Neeltje Cornelis en Hendrick Arijens Huijsert, egtl. won. 's-Gravendeel; zij ziek en hij gezond.
  23. A.R.A., Not. Arch. 's-Gravendeel, inv. nr. 4587, akte d.d. 23 augustus 1694.
    Boedelscheiding door Hendrick Arijens Huijser, wedr. van Neeltje Cornelisse Sneukelaer. Leendert Cornelisse Sneukelaer en Willem Bastiaen Polderdijk zijn voogd over de vier minderjarige voorkinderen van Neeltje uit haar (1e) huw. met Cornelis Leenderts van Es, m.n. Cornelis[10], Annigje[10], Jacob[10] en Maria van Es en over het minderjarige kind Arijen Hendrikse Huijser.
  24. Ons Voorgeslacht 1966, blz. 427; zie datum 2e huw. Cornelis Jacobsz.
  25. G.V.P., Kwartierstatenboek III, blz. 209 en Kwartierstatenboek XIV, blz. 172.
  26. A.R.A., Weeskamer 's-Gravendeel, inv. nr. 1, f. 120v, akte d.d. 29 november 1668. Cornelis Leenderts, wedr. van Maijke Pieters, ter eenre en de oom en gerechte bloedvoogd van moeders zijde over de twee nagelaten weeskinderen van voorn. Maijke Pieters zalr. geproc. bij voorn. Cornelis Leenderts, met name Pieternella Cornelisdr. omtrent 5 jaar, Leendert Cornelis omtrent 3 jaar, ....
  27. A.R.A., Not. Arch. 's-Gravendeel, inv. nr. 4587, akte d.d. 7 juni 1698.
    Cornelis Cornelis van Es heeft van zijn stiefvader geld ontvangen voor zichzelf en voor Leendert Ingens Vermaas, gehuwd met Annigje Cornelis van Es.
  28. G.V.P., Kwartierstatenboek III, blz. 206.
  29. G.V.P., Kwartierstatenboek XIV, blz. 208.
  30. Ons Voorgeslacht 1975, blz. 160.
  31. De ouders van Leendert Cornelis de Snoo (Sonnoij) zijn wellicht de Cornelis Gerrits en Marrigje Ariens uit noot 2; zie ook Gens Nostra 1990, blz. 5.
    Andere zoon en mogelijk dochter van Leendert Cornelis Snoo en Volckje Ariens:
    Arien Leenderts de Snoo (Sonnoij), ged. Heerjansdam 31 maart 1658, overl. na 28 februari 1703. Hij huwde Heerjansdam 7 juli 1686 met Marij Dammis Cranenburg, ged. Heerjansdam 1 april 1662, overl. na 28 februari 1703. (G.V.P. Kwartierstatenboek XIV, blz. 225 en Ons Voorgeslacht 1999, blz. 345.)
    Maijken Leenderts (met Arien op 17 juli 1689 te Ridderkerk doopget. bij het eerste kind van Cornelis Leenderts).
  32. A.R.A., Not. Arch. Hendrik-Ido-Ambacht, inv. nr. 4852, f. 132, akte d.d. 21 september 1729. Pietertje Pieters Gelder, wed. van Cornelis Leenderts Snoo, won. aan de Pruimendijk onder Ridderkerk, vermaakt aan ieder van haar kinderen, m.n. Leendert Cornelis en Jan Cornelis de Snoo, de som van 10 gld. in plaats van hun legitieme portie; haar twee andere kinderen, m.n. Willem en Gerrit Cornelis de Snoo, zijn universele erfgenamen; benoemt voogden.
  33. Ibidem, inv. nr. 4853, f. 83, akte d.d. 31 maart 1731.
    Willem Cornelis Snoo, won. Ridderkerk, meerderjarige zoon en mede-erfgenaam van Pietertje Pieters van Gelder, die wed. was van Cornelis Leenderts Snoo, ter eenre, en de voogden over Gerrit Cornelis Snoo, minderjarige zoon en mede-erfgenaam van voorn. Pietertje Pieters Gelder, kavelen de boedel.
  34. Lijsbeth Leenderts Snoo[4],[10], ged. Hendrik-Ido-Ambacht 25 februari 1652, huwde 1e met Jan Cornelis Groote, huwde 2e Alblasserdam 9 februari 1678 met Arien Jans Multum, j.m. van Papendrecht.
    Uit het 2e huwelijk o.a.:
    1. Neetien Multum, ged. Papendrecht 16 augustus 1682[10].
    2. Geerit Multum, ged. Papendrecht 8 maart 1693[10].V99.31 Du(u)k/Duc(k)/Duq(ue)
Paulus Heyndricxszoon Duck, j.m. van Delft, mandenmaker, huwde Leiden 5 september 1670 met Marya Passciersdr. Ik vond slechts één andere Hendrik Duuk. Hij was getuige bij de doop van Alida Landsheer, Delft 9 juli 1713.
Gevraagd: Nadere gegevens over betrokkenen en hun mogelijke relatie.
R. Duk, Den Haag


Genealogische Vereniging Prometheus / TUDelft / E-mail: webmaster@prometheus-delft.org
Laatst gewijzigd 28 april 2002