Genealogische vragen en contactzoekers

"Genealogische vragen en contactzoekers" is een rubriek in ons tijdschrift "Ons Erfgoed". Deze rubriek is bedoeld voor leden van de Genealogische Vereniging Prometheus en abonnees van het tijdschrift "Ons Erfgoed" die met hun onderzoek op genealogisch of heraldisch gebied zijn vastgelopen.
Vragen en antwoorden kunt u, liefst per E-mail en met vermelding van uw telefoonnummer en E-mail adres, inzenden naar:

Redactie "Ons Erfgoed"
Genealogische vragen en contactzoekers
Buitenwatersloot 142
2613 SV Delft

of: alvolups@wanadoo.nlV98.01 CLAES MAERTENSZ.
Claes Maertensz., geb voor 1570, bouwman in de Hoekpolder van Rijswijk (ZH), tekent de rekening van de molenmeester in die polder in 1598 en 1601. Hij is zelf molenmeester in 1611. Hij is overleden tussen 1611 en 1637 en gehuwd met Jannigje Allertsdr., vermeld als weduwe van Claes Maertensz. Noorlander in haar later ingetrokken testament van 5 december 1637 (G.A. Den Haag, ona, inv. 115, fol. 360 e.v.).
Volgens deze akte hadden zij 7 kinderen: Allert, Pieter, Jan, Lysbeth, Neeltje, Reympje en Maerten. In het testament van 13 maart 1645 (G.A. Delft, ona, inv. 2011, fol. 42-44) benoemt Jannigje Allertsdr., weduwe van Claes Maertensz., haar kinderen, alsmede de kinderen van zoon Pieter, die inmiddels is overleden, tot haar universele erfgenamen.
De oudste zoon Allert tekent in 1633 de rekening van de molenmeester met Allert Claesz. van der Meer, waarmee deze naam in de akten verschijnt. Zoon Pieter vestigde zich in Den Haag als bleker, een beroep dat meer in deze familie voorkomt.
Gevraagd: Nadere gegevens over Claes Maertensz. Is er een relatie met Claes Maertsz., bleker, gezworene. van het Hof van Delft in 1589? (O.V. 1986, blz. 721).
L. van der Meer, RijswijkV98.02 KEET/VAN GEEST/R(E)IJNE(N)
Adrianus Keet werd op 31 december 1786 te Vlaardingen geboren als zoon van Hendrik Keet en Jannetje Adriaansdr. Reijne(n)/Rijnen. Hij huwde Neeltje van Geest, geb. 's-Gravenzande 18 juni 1796, dochter van Arij van Geest en Neeltje Knapen.
Tussen 1825 en 1830 krijgen Adrianus en Neeltje te Rijswijk 4 kinderen. Neeltje overlijdt te Delft in 1858, Adrianus in 1864.
Gevraagd: Nadere gegevens over Jannetje Adriaansdr. R(e)ijne(n) en haar voorouders.
W.M. van Gaasbeek-van Buijtene, NijmegenV98.03 VAN DEN BOS
Albertus Hector van den Bos, 28 jr., timmermansknecht wonende aan de Havendijk, gaf op 1 mei 1822 te 's-Gravendeel de geboorte van zijn natuurlijke dochter Elizabeth aan De moeder was Cornelia Goud, die in 1824 huwde met Rom Schram.
Volgens de huwelijksakte van 19 december 1844 van Elizabeth van den Bos en Lodewijk Bongers, was de woonplaats van haar vader onbekend.
Gevraagd: Waar en wanneer is Albertus Hector van den Bos overleden?.
A.B. den Haan, DordrechtV98.04 Leendert Huigen Clootwijck/Van Saerlois
Leendert Huigen Clootwijck (alias Van Saerlois), verm. geb. ca. 1540, mogelijk te Charlois, vestigde zich tussen 1593 en 1597 te 's-Gravendeel, schepen ald. in 1600, verkoopt land in het buitenland van Varkensoord (IJselmonde) in 1599. Hij is overleden na 20 juli 1618, verm. te 's-Gravendeel. Hij had tenminste 5 kinderen: Tonis, Huijg, Cornelis, Lijntje (tr. Adriaen Bastiaensz. Verweel) en Marigje (tr. Thonis Lauwerisz. Cloot).
Gevraagd: Nadere gegevens over Leendert Huigen Clootwijck en zijn voorgeslacht.
A.B. den Haan, Dordrecht

A98.04 Leendert Huigen Clootwijck/Van Saerlois
Leendert Huigen Clootwijck lijkt mij niet identiek met de Leendert Huygensen die, als wonende te 's-Gravendeel, in 1599 buitenland in Varkensoord onder West-IJsselmonde transporteerde. Laatstgenoemde was in 1597 bouwman aldaar en korte tijd vervulde hij de functies van laagheemraad van Dirk Smeetsland en Meester Arend van der Woudensland (1597-1598) en heemraad (1598) van West-IJsselmonde. Eind 1598 of begin 1599 zal hij naar 's-Gravendeel zijn verhuisd. Misschien was hij identiek met de Lenert Huygensen Bocxman, op 23 mei aldaar genoemd (O.R.A. 's-Gravendeel 1).
Te 's-Gravendeel lijken rond 1600 twee personen Leendert Huygensz. te hebben gewoond; de ene afkomstig uit Charlois en de andere uit IJsselmonde. Leendert Huigensz. Clootwijck en zijn vrouw dreven daar een herberg (O.R.A. 's-Gravendeel 1, 16 augustus 1601, 22 mei 1602). Onderzoek naar zijn herkomst te Charlois leverde nog geen gegevens op.
Ik heb een publikatie in voorbereiding over het geslacht Clootwijck uit Oost-Barendrecht, dat mogelijk samenhangt - eventueel in vrouwelijke lijn - met de 's-Gravendeelse groep en met het geslacht van de smid Cornelis Rochusz. Clootwijck, die rond 1600 te Oost-IJsselmonde woonde.
Gaarne contact gezocht met degenen die ook onderzoek deden naar de oudste generaties van de drie voornoemde groepen Clootwijck.
K.J. Slijkerman, WaardeV98.05 Van der Meijde/Vermeijde(n)/Vermijde, Hout(te)karre/Houting
Ari Arents van der Meijde/Vermeijde(n)/Vermijde, j.m. van Herkingen, geb. ca. 1690, overl. Spijkenisse 28 sept. 1770, huwde ald. Marijtje Kornelis Hout(te)karre/Houting, geb. Spijkenisse 16 feb. 1715.
Gevraagd: De voorouders van beiden.
M.H. van der Meijde-de Groot, Spijkenisse

A98.05 Van der Meijde(n)
Arie Arentsz. (Arijensz.) van der Meijde(n) is geb. Herkingen en ged. Dirksland 31 jan. 1694, overl. (impost Spijkenisse 28 sept. 1770), huwde Spijkenisse 5 mei 1715 met Marijtje Kornelisdr. Houtekarre (Houting), ged. Zuidland 19 febr. 1690, overl. (impost Spijkenisse 1 dec. 1763); zie verder Prometheus Kwartierstatenboek XIII, blz. 114, 130, 152, 178, 202, 224, 239, 249, 254, 258, 262, 265, 268, 271 en 274.
T.L.J. de Haan, PijnackerV98.06 Heijkoop
Teuntje/Pleuntje Heijkoop, geb./ged. Hei en Boicoop 26 juni 1745, huwde met Arie Cornelisz. de Groot, geb./ged. Dalem (Gld.) 4 sept. 1746, overl. Zwartewaal 1 maart 1813.
Gevraagd: Nadere gegevens over Teuntje Heijkoop.
M.H. van der Meijde-de Groot, Spijkenisse

A98.06 Heijkoop
De ouders van Teuntje Heykoop geb. Hei en Boeicop 26 april 1745 zijn: Bastiaan Heykoop geb. 1720 en Maria Cool geb. 26 mei 1720. Zij huwden Schoonrewoerd 20 febr. 1740.
H.F.D. Kool, Delft

A98.06 Heijkoop
Teuntje Heijkoop, geb. Heicop 26 juni 1745, was een dochter van Bastiaan Willemsz. Heykoop en Maria Kool, gehuwd Schoonrewoerd 20 febr. 1743. Bastiaen, geb. Heicop 26 juni 1718, was een zoon van Willem Jansen (eerder gehuwd met Aeltje Cornelis) en zijn 2e vrouw Neeltje Bastiaensen de Groot (uit Leerdam of Leerbroek?). Volgens de schepenboeken van Heicop is Willem Jansen overl. 26 jan. 1748.
Zie verder Kronieken 1996, blz. 179 e.v.
H. den Besten, CanadaV98.07 De Groot, Schouwenburgh
Meerten Andriesz. de Groot, geb. ca. 1685, huwde Vuren (Gld.) 5 juli 1710 met Metje Jansd. Schouwenburgh. In het trouwboek staat slechts: "wederzijdse ouders aanwezig".
Gevraagd: Nadere gegevens.
M.H. van der Meijde-de Groot, SpijkenisseV98.08 De Groot
Meerten Cornelisz. de Groot, geb. Vuren (Gld.) 8 maart 1716, huwde 1e Vuren 17 apr. 1740 met Dirkske/Dierske Haijma/Heijmans, dr. v. Aris Leenderts en Geertje Jansd. Peeman, geb. Vuren 1 dec. 1715, overl. voor 1775 en huwde 2e Pieternella van der Giessen, ondertr. 22 sept. 1775.
Gevraagd: Overlijdensgegevens van Meerten C. de Groot.
M.H. van der Meijde-de Groot, SpijkenisseV98.09 Hofstede/Admiraal
Cornelis Hofstede, ged. Woubrugge 1 maart 1767 en Maartje Admiraal laten te Delft dopen: Maarten 16 feb. 1805 en Johannis 10 feb. 1812. Volgens de overlijdensacte van Maartje, Delft 20 maart 1831, is zij geb. Nieuwe Weetering 9 april 1767 als dr. van Cornelis Admiraal en Marijtje van Leeuwen.
Gevraagd: Verificatie van de doop-/geboortegegevens van Maartje en plaats en datum van het huwelijk van Cornelis Hofstede en Maartje Admiraal.
J. Hofstee, CanadaV98.10 Hofstede/Starrenburg
Daniel Hofstede, ged. Woubrugge 16 nov. 1768, overl. Rotterdam 1 dec. 1824, huwde 1e Adrijana Starrenburg, overl. na 21 feb. 1805 en huwde 2e Rotterdam 13 nov. 1811 Catharina Sterkman.
Gevraagd: Huwelijksgegevens Hofstede/Starrenburg; alle gegevens Starrenburg.
J. Hofstee, Canada

A98.10 Starrenburg
In J.E. Heyns, "Genealogieën uit de Alblasserwaard 16e en 17e Eeuw" (Hist. Ver. W-Alblasserwaard) staan gegevens over Starrenburg.
H. den Besten, CanadaV98.11 Van Meteren, Westerhout
Hendrik van Meteren, j.m., huwde Schoonrewoerd 16 maart 1732 met Ariaentje Jans Westerhout, j.d.; beide won. Schoonrewoerd.
Op 6 sept. 1711 werd te Schoonrewoerd gedoopt (Geref.) Ariaentje, dr. van Jan Adriaansen Westerhout en Metje Cornelis Cool.
Gevraagd: Is dit dezelfde Ariaentje? Nadere gegevens over H. van Meteren.
H.C. Veerkamp, 's-Gravenhage

A98.11 Van Meteren, Westerhout
Voor Ariaentje Jans Westerhout zie A. Groen en A.M.C. Groen-Westerhout, "Genealogie Westerhout: 450 jaar het geslacht Westerhout in het graafschap Culemborg" (bij CBG en NGV).
Zie voor haar voorgeslacht ook "Van Aken naar heden" van het NGV.
Hendrik van Meteren, ged. Schoonrewoerd 10 jan. 1706, was de zoon van Willem Antonis van Meteren en Dirkje Fredericks van Kampen, gehuwd Schoonrewoerd 15 jan. 1701.
Dirkje, geb. Leerdam 10 nov. 1669, was de dochter van Frederick Jansz. van Kampen en Jannetje Dirks de Gelder.
Willem was de zoon van Teunis Leendertse van Meteren en Elsien Jans, won. Everdingen 1689 (A.R.A., R.A. Everdingen, Goilberdingen en Zijderveld, 18 aug. 1689).
Leendert Willemsz. van (uit?) Meteren en Catharina Pieterssen uit Everdingen huwden Everdingen 16 april 1626.
Volgens het lidmatenboek van Schoonrewoerd woonde Hendrik van Meteren op 't dorp van Schoenrewoerd. Na zijn huwelijk woonde hij aan de Diefdijk, verm. in de Cruythof naast het "Dortse Huys", waar de voorouders van Ariaentje Jansdr. Westerhout woonden en waar haar overgrootvader Adriaen van Nuyssenburgh Willemsz. kastelijn van het " Dortse Heerenhuys" en kunstschilder was; zie het "Westerhout"-boek.
H. den Besten, CanadaV98.12 Van Rooijen
Arjaantje van Rooijen, overl. Montfoort 16 aug. 1849, oud 80 jaar, dr. van Cornelis van Rooijen en Cornelia van Rooijen, huwde Harmelen 23 april 1798 met Johannes van der Koorn.
Gevraagd: Nadere gegevens m.b.t. Arjaantje van Rooijen en haar voorgeslacht.
T.L.J. de Haan, PijnackerV98.13 Van den Brink
Wijnand van den Brink, meerderjarige j.m., won. De Meern bij Vleuten, overl. tussen 6 juli 1789 en 23 juli 1822, huwde Vleuten 5 juli 1773 Anna van der He(e)mste(e) (Heemsteden).
Gevraagd: Nadere gegevens m.b.t. Wijnand van den Brink en zijn voorgeslacht.
T.L.J. de Haan, PijnackerV98.14 Van Scherpenseel/De Rooij
Anthonius van Scherpenseel, won. De Bilt (Utr.), overl. voor 8 jan. 1806, huwde Utrecht 24 apr. 1753 met Cornelia de Rooij, geb. ca. 1732, overl. Oostbroek en De Bilt (Utr.) (impost 8 jan. 1806).
Gevraagd: Nadere gevens m.b.t. dit echtpaar en hun voorgeslacht.
T.L.J. de Haan, PijnackerV98.15 Poot/Van Osch
Antoni Jansz. Poot, won. De Bilt (Utr.), zoon van Johannes Poot en Maria Schouten, huwde Utrecht 3 aug. 1751 met Maria Hendriksdr. Van Osch, verm. overl. Utrecht 3 jan. 1796.
Gevraagd: Nadere gegevens m.b.t. dit echtpaar en hun voorgeslacht.
T.L.J. de Haan, PijnackerV98.16 Van der Haak
Hendrina (Hendrikje) van der Haak, meerderjarige j.d., won. De Bilt (Utr.) 1775, overl. Montfoort 2 jan. 1797, huwde Gerecht Oostbroek en De Bilt (Utr.) 6 nov. 1779 met Jocob Willemsz. van Bemmel.
Gevraagd: Nadere gegevens m.b.t. Hendrina van der Haak en haar voorgeslacht.
T.L.J. de Haan, PijnackerV98.17 Van Ro(o)ijen/De Roo
Isaac van Rooijen koopt op 15 juli 1713 in Delft een huis aan de zuidzijde van het Rietvelt in het Bagijnhof (O.R.A. Delft, 5s, fol. 223). Hij is verm. dezelfde als de Isac Jansz. van Roijen (met attestatie van Delfshaven, inv. nr. 138, 3 augustus 1721), die op 19 juli 1721 als weduwnaar van Neeltje van Wesel in 't Rietvelt op het Bagijnhof ondertrouwt met Grietje Hendriks Thuijnsloot, weduwe van Arij van Dalen.
In zijn begraafinschrijving van 20 november 1721 heet hij Isak de Roo in 't Rietvelt op het Bagijnhof, nalatende vier meerderjarige kinderen.
Gevraagd: Nadere gegevens over Isaac en zijn voorgeslacht.
B. de Roo, HardenbergV98.18 Box
Op 15 sept. 1624 was Jan Jansz. Box doopgetuige in de Nieuwe Kerk te Delft.
Gevraagd: Voor- en nageslacht van Jan.
Willem Rosiersz. Box en Maria Pieters van Cranenburg/Swanenburg doopten te Delft op 28 aug. 1681 een zoon Pieter.
Gevraagd: Willems voorgeslacht.
L. de la Rive Box, MaastrichtV98.19 Claes Touden (Aerntsz.)
In Ons Voorgeslacht (1994, blz. 377) wordt een Aernt Touden vermeld. Hij was een zoon van Aernt N.N. en van een dochter van Bokel ver Lizabettenz. De laatste was in 1317 schepen van Delft. Deze Aernt Touden had bij een onbekende vrouw twee zonen: Aernt Touden en Claes Touden(I).
In 1369 woonde in īt Woudt (bij Delft) een Claes Touden Aerentsz.(II), die pachter was van de grafelijke goederen bij Dixhorne en Harnas. Hij was een zoon van Oude Aernt Toude, die weer een kleinzoon was van Aernt de Oude, in 1299 leenman van de Hofstad Wateringen (Prometheus Kwartierstatenboek X, blz. 197).
Vraag: Zijn deze Claes Toudens (I en II) één en dezelfde persoon?
A.B. den Haan, DordrechtV98.20 Denekamp/(De) Vogel
Reijnier Hendriksz. Denekamp, verm. afkomstig van Everdingen, overl. Montfoort 27 januari 1761, huwde Montfoort 10 juli 1707 met Jannetje Cornelisdr-. (de) Vogel, geb. van Tergouw (Gouda).
Gevraagd: Nadere gegevens m.b.t. dit echtpaar en hun voorgeslacht.
T.L.J. de Haan, PijnackerV98.21 Van der Ben/(Van) Oosterhout
Jan Jansz. van der Ben, begr. Gouda 30 augustus 1715, huwde voor 15 november 1690 met Maria Arijensdr. (van) Oosterhout, begr. Gouda 29 juni 1740.
Gevraagd: Nadere gegevens m.b.t. dit echtpaar en hun voorgeslacht.
T.L.J. de Haan, PijnackerV98.22 Deerens
Maria Reijniersdr. Deerens, j.d. won. Utrecht, overl. ald. 22 januari 1770, huwde Utrecht 17 december 1703 met Thibout (Theobaldus) Ket(s).
Gevraagd: Nadere gegevens m.b.t. Maria Deerens en haar voorgeslacht.
T.L.J. de Haan, PijnackerV98.23 Van Berkesteijn/Groenendijk
Hendrik van Berkesteijn, won. Veldhuizen (Utr.), huwde voor 1726 met Helena Groenendijk.
Gevraagd: Nadere gegevens m.b.t. dit echtpaar en hun voorgeslacht.
T.L.J. de Haan, PijnackerV98.24 Van Batum
Gerrigje van Batum, j.d. van en won. Montfoort, overl. Montfoort 20 december 1768, huwde Montfoort 20 mei 1714 met Joannes Maertensz. Pont(s)ioen.
Gevraagd: Nadere gegevens m.b.t. Gerrigje van Batum en haar voorgeslacht.
T.L.J. de Haan, PijnackerV98.25 De(n) Beste(n)
Adam Jansz. de(n) Beste(n) won. Linschoten huwde kerkelijk Langerak en gerecht Groot-Ammers 22 november 1733 met Trijntje Teunisdr. Rietveld uit Langerak (ondertr. Oudewater 30 oktober 1733).
Gevraagd: Nadere gegevens over Adam, zijn vader Jan (Johannes) en zijn moeder. De laatste heette mogelijk Anna of Anna Katarina.
H. den Besten, Canada

Genealogische Vereniging Prometheus / TUDelft / E-mail: webmaster@prometheus-delft.org
Laatst gewijzigd 28 april 2002