Genealogische vragen en contactzoekers

"Genealogische vragen en contactzoekers" is een rubriek in ons tijdschrift "Ons Erfgoed". Deze rubriek is bedoeld voor leden van de Genealogische Vereniging Prometheus en abonnees van het tijdschrift "Ons Erfgoed" die met hun onderzoek op genealogisch of heraldisch gebied zijn vastgelopen.
Vragen en antwoorden kunt u, liefst per E-mail en met vermelding van uw telefoonnummer en E-mail adres, inzenden naar:

Redactie "Ons Erfgoed"
Genealogische vragen en contactzoekers
Buitenwatersloot 142
2613 SV Delft

of: alvolups@wanadoo.nlV96.01 VAN DER PLAS
Cornelis van der Plas ondertr. Schiedam 5 september 1716 met Annetje Arents Valkestein, geass. door haar moeder Neeltje Jacobs, wed. van Ary Valkestein.
Gevraagd: De voorouders van Cornelis van der Plas en Annetje Valkestein.
J.M. Homs, DuivenV96.02 VALKENSTEIN
Ary Ariense Valkestein ondertr. Schiedam 6 maart 1694 met Neeltje Jacobs, j.d. geass. door haar moeder Lijsbeth Arents, huisvrouw van Jacob Gerrits Cleyn.
Gevraagd: De voorouders van Ary Valkestein en Neeltje Jacobs.
J.M. Homs, DuivenV96.03 CLEYN
Jacob Gerrits Cleyn, j.m., ondertr. verm. Schiedam 12 juli 1664 met Lijsbeth Ariens, j.d. geass. door haar moeder Celitge Joris.
Gevraagd: de voorouders van Jacob Cleyn en Lijsbeth Ariens.
J.M. Homs, DuivenV96.04 BOKKELKAMP (BOKKELMANS)
Cornelis Jans van der Sluys ondertr. Alphen a/d Rijn 26 mei 1726 met Lijsbeth Bokkelkamp, j.d. van Huisen.
Uit dit huwelijk te Alphen:
 • Elisabeth ged. 27 februari 1727 (doopget.: Jannigje Jans van der Sluys);
 • Juri ged. 19 februari 1730 (doopget.: Pieternelletje van Haften);
 • Lysbeth ged. 11 februari 1731 (doopget.: Jannigje Jans van der Sluys);
 • Pieternelletje ged. 17 februari 1732 (doopget.: Jannetje Bokkelkam);
 • Teuntje ged. 28 juni 1733 (doopget.: Jannetgen Jans van der Sluys);
 • Cornelis ged. 15 mei 1735 (doopget.: Jannitge Jans van der Sluys).
  Gevraagd: doop en voorouders van Lijsbeth Bokkelkamp.
  drs. J.H. van Eis, Breezand  V96.05 VAN NIEROP
  Laurens Alewijns van der Meer huwde Stompwijk 23 november 1699 met Apolonia (Leuntje, Leentje) Ariens van Nierop, geass. met haar oom Pieter Jans van der Werff.
  Uit dit huwelijk te Stompwijk:
 • Gregoria Joris ged. 23 juni 1700 (doopget.: Arie Ariens en Marie Jans);
 • Adrianus ged. 1 augustus 1701 (doopget.: Cors Alewijns en Joris Corse);
 • Maria ged. 16 augustus 1702 (doopget.: Claes Arense en Marytie Ariens);
 • Cornelius ged. 28 november 1703 (doopget.: Ary Alewijns en Marytie Dirks);
 • Johannes, 1705;
 • Adriana ged. 2 mei 1707.
  Gevraagd: nadere gegevens over Apolonia van Nierop en haar voorouders.
  drs. J.H. van Eis, Breezand  V96.06 VAN LEEUWEN
  Pieter Symen Alewijns van der Meer huwde Stompwijk 19 juni 1690 met Maertje (Merritgen) Jans van Leeuwen. Zij hertr. Stompwijk (R.K.) 23 september 1694 en (gerecht) aldaar 23 november 1694 met Jan Leenderts Bonenburg.
  Gevraagd: nadere gegevens over Maertje van Leeuwen en haar voorouders.
  drs. J.H. van Eis, Breezand  V96.07 MAASWINKEL, VAN DER LINDEN
  Jacob van Maaswinkel, ged. Amsterdam 7 oktober 1767, stalmeester en kastelein, begr. Amsterdam 21 januari 1809, zoon van Dirk van Maaswinkel en Trijntje van der Linden. Hij ondertr. Amsterdam 25 april 1788 met Anna Elisabeth van der Groen.
  Gevraagd: Nadere gegevens over Dirk van Maaswinkel en Trijntje van der Linden en hun voorgeslacht.
  S. van den Houten, Den Haag  V96.08 DE JONG
  Eldert Dullaart, j.m. van Zevenhuizen, won. Capelle a/d IJssel aan de Achterweg, overl. Capelle a/d IJssel 10 juli 1770, huwde Zevenhuizen (Geref.) 29 januari 1741 met Kryna (Kryntje) Klaasdr. de Jong, j.d. van Nieuwerkerk a/d IJssel, overl Capelle a/d IJssel 14 oktober 1778. Geen doop van Krijna te Nieuwerkerk a/d IJssel gevonden. Zij zou een dochter kunnen zijn van Claas Ariense de Jong (overl. tussen 1698 en 1701) en Maria Teunisdr. Schouten, die te Nieuwerkerk a/d IJssel woonden. Gevraagd: Nadere gegevens over Krijna Klaasdr. de Jong en haar ouders. B. de Keijzer, Capelle a/d IJssel  V96.09 GEELGIETER, VAN DEN BERG
  Bart Gerritsz. van Dam, huwde Alphen a/d Rijn (Geref.) 25 januari 1770 met Sannetje (Susanna) Geelgieter, ged. Alphen a/d Rijn (Geref.) 20 augustus 1747, dr. van Jacobus Geelgieter en Hendrikje Klaasdr. van den Berg. Jacobus en Hendrikje laten tussen 1744 en 1751 kinderen te Alphen a/d Rijn dopen, echter geen huwelijk gevonden. Jacobus Geelgieter is een zoon van Jan Jacobsz. Geelgieter en Susanna van Son, getr. Woerden (Geref.) 10 september 1713. Van dit echtpaar zijn geen kinderen gedoopt te Woerden. Naast Jacobus Geelgieter ook Anna, Baartje en Geertruy (Geertje) Geelgieter. Gevraagd: Nadere gegevens en herkomst van bovengenoemde personen.
  B. de Keijzer, Capelle a/d IJssel  V96.10 COIJMAN (KOOIJMAN)
  Cornelia (Cnelia) Jansdr. (Coijman bij haar ondertr. Bergambacht 25 januari 1715), ged. Schoonhoven 14 juli 1690, dr. van Jan Jacobse (Coijman?) en Neeltie Cornelisdr. (Lievens?). Gevraagd: Waar en wanneer is Cornelia Jansdr. Coijman overleden en nadere gegevens omtrent haar ouders.
  T.L.J. de Haan, Pijnacker  V96.11 VAN SANTEN
  Cornelis Joostz. van Santen, verm. afkomstig van Altena (zijn broer is Jan Joostz. van Santen, j.m. van Altena, won. Geervliet 1720), overl. Heenvliet 1722. Hij ondertr. Abbenbroek 11 april 1704 met Lijsbeth Teunisdr. Swackenhals.
  Gevraagd: Nadere gegevens over Cornelis Joostz. van Santen en zijn voorouders.
  T.L.J. de Haan, Pijnacker  V96.12 VAN MONTFOORT
  Jan IV van Montfoort (1532-1583) had blijkens zijn testament twee natuurlijke kinderen, Tristant en Polinarde, geb. 1564/1565, overl. Resp. 1622 en 1634. Zij waren steeds in Montfoort woonachtig, waar Tristant stadhouder van de lenen was en twee vicariën bezat. Hij bezat ook een kanonisie in Abbenbroek en een vicarie in Woerden. De Montfoortse archieven bevatten geen verwijzing naar de moeder of verwanten van moederszijde. Blijkens een door de Stadsregering van Montfoort afgegeven verklaring d.d. 11 november 1622 had (toen wijlen) Tristant een zoon Jan, die als soldaat in een compagnnie onder de heer van Brederode diende, maar wegens ziekte enige tijd in Montfoort verbleef. In 1632 verschijnt te Renesse Jan Tristantsz. van Montfort in de schepenakten. Aanvankelijk als (door de ambachtsheren aangestelde) schutter van die plaats. Uit de door hem in verschillende akten verstrekte opgaven volgt dat hij ca. 1593 geboren moet zijn. In 1654 is in Renesse sprake van zijn weduwe, verm. Identiek met "Stefanie Jans". Van Jan zijn in Renesse enige kinderen bekend, waaronder Tristant, die aldaar op 5 mei 1654 als j.m. trouwt.
  Gevraagd: Wie was de moeder van Tristant (I); wie was de moeder van diens zoon Jan; wie was de moeder van Tristant (II), Wat is m.b.t. deze vrouwen en Jan Tristantsz. verder bekend.
  Mr. L.J. Speelman, Den Haag

  A96.12 VAN MONTFOORT
  In de Nederlandse Leeuw 1918 begint op pagina 26 een artikel van J.D. Wagner met als titel 'Heerlijkheid Abbenbroek'. Daarin wordt o.m. genoemd Jan Burgraaf van Montfoort, kinderloos overl. 27 februari 1583, die huwde met zijn volle nicht Maria Gravin van Manderscheid. Op pagina 95 en 96 volgt verder een tabellarisch overzicht van de geslachten Van Borsselen, Brederode, Montfoort en Merode, Heren van Abbenbroek.
  W.J. Bosschert, Apeldoorn  V96.13 VAN DER SALM, KINDT, VAN DOBBE
  Hendrick Corneliss van der Salm (Kindt) huwde Den Haag 1 september 1647 met Engeltje Willems van Dobbe.
  Gevraagd: Nadere gegevens over dit echtpaar en hun voorouders.
  Mw. L.M. Visser-Van der Salm, Zoetermeer  V96.14 NOMES
  Dirck Pietersz. Nomes, verm. ged. De Rijp 1 augustus 1683, overl. De Rijp 24 april 1750, wedr. van Grietje Stuurman en van Maartje Dirks.
  Gevraagd: De ouders van Dirck Piertersz. Nomes.
  E. Nomes, Ede  V96.15 MOLENAAR, GOUWELEEUW
  Arie Pietersz. Molenaar, ged. Zevenhuizen 18 december 1748, zoon van Pieter Cornz. Molenaar (Meulenaar) en Sophia Fijtje Verduyn. Hij huwde Berkel 25 oktober 1778 met Adelina Gouweleeuw, ged. Berkel 2 oktober 1757, dochter van Pieter Willems Gouweleeuw en Neeltje Dirks Ooms. Zij woonden in Pijnacker en Nootdorp in 1786.
  Gevraagd: Nadere gegevens over dit echtpaar en hun ouders.
  E. Nomes, Ede

  A96.15 MOLENAAR, GOUWELEEUW
  Nadere gegevens van het echtpaar Arie Pietersz. Molenaar/Adelina Gouweleeuw niet bekend. Daarentegen wel de kwartierstaat van hun kinderen:
  4. MOLENAAR, Pieter Cornelis, ged. Zevenhuizen 13-10-1715, huwt Capelle a/d IJssel 6-3-1740:
  5. VERDUYN, Fijtje Cornelis, ged. Zevenhuizen 8-12-1709. overl. na 16-5-1779 (doopget. te Pijnacker).
  6. GOUWELEEW, Pieter Willems, ged. Berkel (RK) 27-9-1714, huwt Berkel (civ.) 10-9-1737:
  7. OOMS, Neeltje Dirks, ged. Wijngaarden 23-7-1713.
  8. MOLENAAR, Cornelis Pieterss, ged. Zevenhuizen (Rem.) 27-1-1686, huwt Zevenhuizen 7-2-1712:
  9. GROTENDORST, Annetje Cornelis, ged. Zevenhuizen 12-10-1687.
  10. VERDUIJN, Cornelis Ariensz., ged. Zevenhuizen 14-1-1671, huwt Zevenhuizen 8-12-1697:
  11. OVERREIJNDER, Geertje Jans, ged. Zevenhuizen 14-4-1668.
  12. GOUWELEEW, Willem Cornelisz., huwt Waddinxveen (RK) 14-9-1710:
  13. JONGEJAN, Ingetie Cornelis.
  14. OOMS, Dirk Willemse, j.m. van Molenaarsgraaf, huwt Molenaarsgraaf 15-2-1711:
  15. VAN BRANDE, Lijntje Wouters, j.d. van Wijngaarden.
  16. Molenaar, Pieter Willems, j.m. van Zevenhuizen, overl. aangeg. Zevenhuizen 11-10-1715, huwt Zevenhuizen 24-1-1666:
  17. VAN DER CIJS, Ingetje Huijgen, j.d. van Zevenhuizen, overl. aangeg. Zevenhuizen 13-5-1728.
  18. GROTENDORST, Cornelis Jacobse, j.m. van Zevenhuizen, overl. aangeg. Zevenhuizen 10-7-1702, huwt Zevenhuizen 28-01-1685:
  19. VAN DER MEER, Annitje Jans, j.d. van Zevenhuizen, overl. aangeg. Zevenhuizen 1-9-1720.
  20. VERDUIJN, Arien Corneliss, j.m. van Zevenhuizen, ondertr. Zevenhuizen aug. 1657:
  21. Neeltje Jacobsdr. 22. OVERRIJNDER, Jan Dircksz., geb. Zevenhuizen ca. 1616. overl. na 14-12-1689, ondertr. 1e Zevenhuizen 15-1-1640 met Maertie Corn., huwt 2e Zevenhuizen 15-3-1643 met Heyltien Ariens (Ruijchaver), ondertr. 3e Zevenhuizen 19-3-1656:
  23. VAN SWALLA, Tryntie Jans, j.d. van Zevenhuizen. overl. tussen 24-6-1685 en 14-12-1689; zij huwde 1e Zevenhuizen 11-07-1641 met Michiel Dirckss Vermeer.
  36. GROOTENDORST, Jacob Aertsz., j.m. van Waddinxveen, overl. tussen 18-3-1680 en 27-2-1681, huwt 2e Zevenhuizen 28-2-1666 met Ariaentje Jans Brouwer, j.d. van Zevenhuizen, ondertr. 1e Zevenhuizen 17-01-1655:
  37. VAN WENSVEEN,Annetge Cornelis, j.d. van Zevenhuizen.
  38. VAN DER MEER, Jan Dircxe, geb. ca. 1616, overl. aangeg. Zevenhuizen 3-10-1696, huwt Zevenhuizen 8-2-1654:
  39. LICHT, Neeltje Roele, ged. Zevenhuizen 6-11-1633, overl. na 11-9-1679.
  44. t/m 47. Zie "Kwartierstaat Van der Meer" in Kronieken jrg. 1995, nr. 4, blz. 262, nrs. 3376-3379.
  68. VAN DER CHIJS, Maarten Huygen, won. Zevenhuizen, overl. na 4-2-1647.
  72. GROTENDORST, Aert Aalberts, won. Waddinxveen, ambachtsbewaarder van Noord-Waddinxveen, begr. Waddinxveen 12-7-1680, huwt:
  73.*Aeltje Jacob Jansdr., begr. Waddinxveen 31-3-1655.
  78. VAN DER LICHT, Roel Cornelisse, overl. voor 25-3-1639, huwt voor 19-9-1627:
  79. Annetgen Cornelis.
  156. LICHT, Corneliss Cornelisz., won. Zevenhuizen, overl. voor 12-9-1612, huwt:
  157. Marritgen Roelen, overl. na 12-9-1612.
  J. Heemskerk, Zoetermeer  V96.16 ROGGEVEEN
  Jacobus Cornelisz. Roggeveen, j.m. van en won. Zegwaard, collecteur, huwde Zoetermeer 29 mei 1712, (ondertr. Leiden [Geref.] 6 mei 1712) met Elisabeth Sonderman, ged. Leiden (Geref.) 18 oktober 1693.
  Gevraagd: Nadere gegevens over Jacobus Roggeveen en zijn voorouders.
  Drs. A.B. den Haan, Dordrecht

  A96.16 ROGGEVEEN
  Jacobus Roggeveen overleed in 1735 te Zegwaart (aangifte op 10 jan.). Elisabeth Sonderman overleed in 1728 eveneens te Zegwaart (aangifte op 12 mei). Transport van hun nagelaten onroerende goederen werd gedaan door de voogden van hun kinderen, Jan van der Helm en Cortiaen van de Kop (RA Zegwaart 76, f. 133v, 13-4-1735).
  Jacobus had een zuster Maria Roggeveen, die als jongedochter van Zegwaart op 4 maart 1713 te Zoeterwoude trouwde met Hendrik Hasiu. Maria overleed in hetzelfde jaar te Zoeterwoude. Haar overlijden werd op 13 december 1713 te Zoetermeer aangegeven door haar broeder Jacobus Roggeveen.
  De vader van Jacobus en Maria was Cornelis Roggeveen. Deze overleed in 1716 te Zegwaart. Zijn overlijden werd op 4 oktober aangegeven door zijn zoon Jacobus. Van deze Cornelis zijn geen verdere gegevens gevonden te Zegwaart en Zoetermeer.
  J. Heemskerk, Zoetermeer

  A96.16 ROGGEVEEN
  1. ROGGEVEEN, Jacobus, ged. Zegwaart (Geref) 8-1-1678, collecteur, overl. Zegwaart 10-1-1735, huwt Zoetermeer 29-5-1712:
  SONDERMAN, Elisabeth, ged. Leiden 18-10-1693, overl. Zegwaart 12-5-1728; dr. van Casper Hendriksz. Sonderman en Maria Cornelia Romein.
  2. ROGGEVEEN, Cornelis Cornelisz., geb. Zegwaart (Rem.; als zijn kinderen geref. gedoopt worden "staat hij niet bij"), herbergier op 't dorp Zegwaart, overl. Zegwaart 4-10-1716, huwt Zoetermeer 30-8-1671:
  3. JONCKER, Anna Jacobsdr. (van Waddinxveen).
  Uit dit huwelijk:
 • Marijtje, ged. Zegwaart 29-5-1672.
 • Maartje, ged. Zegwaart 3-9-1673.
 • Jacobus, ged. Zegwaart 8-1-1678.
 • Marijtje, ged. Zoetermeer 24-10-1682, overl. Zoetermeer 13-12-1713, huwt Hendrik Haseu.
 • Cornelis.
  4. ROGGEVEEN, Cornelis Gerritsz., geb. ca. 1613, schepen in Zegwaart, overl. tussen 1662 en 1669, huwt Zoetermeer 15-8-1638:
  5. Maertge Jaspers, ged Zoetermeer 12-1-1620, overl. Zegwaart na 1688 (verm. 1693), wed. van Pieter Jansz. van der Wilt, dr. van Jasper Huybertsz. en Trijntge Ariens Wouters.
  Uit dit huwelijk:
 • Aeltje, overl. voor 3-2-1712, huwt 1e met Floris Cornelisz. van der Meer, timmerman, overl. voor 1681, huwt 2e met Ari Pouwels Oosterdam, zoon van Pouwels Oosterdam en Rookje Claes Baas.
 • Jannetje, huwt Claas Leendertsz.
 • Cornelis, geb. Zegwaart.
 • Gerrit, won. Rotterdam, diaken van de Boeterslootkerk, overl. Rotterdam 4-6-1675.
 • Mees.
  8. Gerrit Jan Jacobsz., geb. ca. 1585, molenmeester in Zegwaart 1620, kroosheemraad 1637, overl. na 1649, huwt:
  9. STOMPWIJCK, Neeltge Lenerts, overl. voor 1649, dr. van Lenert Jansz. Stompwijck (ambachtsbewaarder in Zegwaart 1590) en Aeltgen Cornelis.
  Uit dit huwelijk:
 • Adriaen, geb. ca. 1610.
 • Cornelis, geb. ca. 1613.
 • Jannetge, huwt met Cornelis Cornelisz. Dieloff.
 • Trijntge, huwt met Cornelis Cornelisz. Coomen, overl. voor 1658.
 • Ariaentge, huwt met Job Cornelisz. Berckel, overl. na 1681.
 • Lijsbeth, won, 1630 Zegwaart "int Spaensche Wapen", overl. tussen 1675 en 1681, huwt 1e met Cornelis Maertensz. Lakencoper, overl. voor 1630, huwt 2e met ClaesAdriaensz. Clos, huwt 3e met Louwris Joosten van Suylen, geb. ca. 1617, schepen in Zegwaart, overl. voor 1673, wedr. van Neeltje Jacobs Zevenhuyzen, zoon van Joost Jan Woutersz. en Grietgen Louwris Suylen (ook van Zuylen).
  16. Jan Jacob Jansz. (ook Jannen), won. Binnenweg 1564, molenmeester in Zegwaart 1586, schepen 1602, overl. tussen 1606 en 1612, huwt:
  17. Ariaentgen Gerrits.
  32. Jacob Jan Japen, huwt (verm. 2e of 3e huwelijk) Zegwaart 16-12-1579:
  33. Trijntge Pieters, wed. van Gerrit N.N.
  L.J. Roggeveen, Kwadijk

  A96.16 ROGGEVEEN
  [Hieronder wordt slechts een deel van een antwoord weergegeven; de rest komt overeen met het antwoord op blz. 179 van Kronieken 1997. De verschillen tussen de antwoorden zijn cursief weergegeven.]

  Cornelis Roggeveen, geb. ca. 1613, schepen van Zegwaart, overleden tussen 1662 en 1669, huwde Zoetermeer 15 augustus 1638 met Maertge Jaspers Calis, ged. Zoetermeer 12 januari 1620, overl. Zoetermeer verm. 1693, wed. van Pieter Jansz. van der Wilt, dochter van Jasper Cornelisz. C. en Trijntge Arien Wouters.
  L. Roggeveen, Voorhout  V96.17 VAN DER HOEVEN, DEN BEENG
  Wilm Jansz. van den Hoeve huwde vr 10 januari 1694 met Pietertje Pieters Beeng, verm. dochter van Pieter Leenders de Beeng (lidmaat Brielle 18 maart 1657). Zij lieten in Zwartewaal 3 kinderen dopen: Pieter (1694), Bastiaan (1696) en Pieternelletje (1698). Een verm. broer van Pietertje, Joost Pieterse den Beeng huwde Zwartewaal 26 juni 1689 met Margrietje Brouwers. Zij was getuige bij de dopen van Pieter en Bastiaan van de Hoeven.
  Gevraagd: Nadere gegevens over het echtpaar Van der Hoeven-Den Beeng en hun voorouders.
  Drs A.B. den Haan, Dordrecht  V96.18 VAN DEN BRINK
  Wijnand van den Brink meerderjarige j.m. won. De Meern onder Vleuten, huwt Vleuten 5 juli 1773 Anna (van der) Hemstee (Heemstee, Heemsteden, Heemsteeg).
  Gevraagd: Nadere gegevens over Wijnand van den Brink en zijn voorouders.
  T.L.J. de Haan, Pijnacker  V96.19 VAN ROOIJEN
  Arjaantje (Jaantje) van Rooijen, overl. Montfoort 16 augustus 1849, oud 80 jaar, dr. van Cornelis van Rooijen en Cornelia van Rooijen , huwt Harmelen 23 april 1798 met Johannes (Jan) van der Koorn.
  Gevraagd: Nadere gegevens over Arjaantje van Rooijen en haar voorouders.
  T.L.J. de Haan, Pijnacker  V96.20 VAN (DER) VLIET
  Metje Hendriksdr. van (der) Vliet, overl. na 6 juli 1789 ondertr. Zuideinde van Portengen 7 november 1751 met Hendrik Hendriksz. van de Heemstee(de).
  Gevraagd: Nadere gegevens over Metje van (der) Vliet en haar voorouders.
  T.L.J. de Haan, Pijnacker  V96.21 DE JONG
  Tannetje Hendriksdr. de Jong, j.d. won. Middelharnis, huwt Middelharnis 24 januari 1738 met Gijsbert Tieleman.
  Gevraagd: Nadere gegevens over Tannetje de Jong en haar voorouders.
  T.L.J. de Haan, Pijnacker  V96.22 PETTELOO
  Frans Petteloo, soldaat onder generaal Friesheim, overl. voor 3 juni 1717. Hij huwde Deventer 25 maart 1711 met Harmyna Jansen, wed. van Jan Groot. Hun zoon Frans Petteloo werd ged. Deventer 26 december 1711. Frans sr. is waarschijnlijk een broer van Baltus Pitlo (Pitlow, Pettelo), die huwde Tiel 24 augustus 1704 met Catrina van Dalen. In 's-Gravenhage wordt 19 januari 1673 vermeld als getuige Tomas Pettelo (Pitlow).
  Gevraagd: Nadere gegevens over Frans Petteloo en zijn voorouders en over de mogelijke relatie met Tomas Petteloo.
  H. de Iongh, Vlaardingen  V96.23 VAN DER KROEFT
  Leendert Willems Lans, ged. Capelle a/d IJssel 7 september 1670, huwde Willige Langerak 28 maart 1696 met Hendrickje Bastiaens van der Kroeft, j.d. van Sevender onder Willege Langerak. Uit dit huwelijk een dochter Maria, ged. Ouderkerk a/d IJssel 7 februari 1706 (doopget. Bastiaen en Maria van der Kroef).
  Gevraagd: Nadere gegevens over Hendrickje Bastiaens van der Kroef en haar voorouders.
  Drs. A.B. den Haan, Dordrecht

  Genealogische Vereniging Prometheus / TUDelft / E-mail: webmaster@prometheus-delft.org
  Laatst gewijzigd 28 april 2002