Genealogische vragen en contactzoekers

"Genealogische vragen en contactzoekers" is een rubriek in ons tijdschrift "Ons Erfgoed". Deze rubriek is bedoeld voor leden van de Genealogische Vereniging Prometheus en abonnees van het tijdschrift "Ons Erfgoed" die met hun onderzoek op genealogisch of heraldisch gebied zijn vastgelopen.
Vragen en antwoorden kunt u, liefst per E-mail en met vermelding van uw telefoonnummer en E-mail adres, inzenden naar:

Redactie "Ons Erfgoed"
Genealogische vragen en contactzoekers
Buitenwatersloot 142
2613 SV Delft

of: alvolups@wanadoo.nlV95.01 VAN NÜS
Jacobus van Nüss (Van Nuus, Van Nuys, Van Nus, Van Us) geb. ca. 1695, overl. Utrecht 31 januari 1771, huwde Utrecht 19 januari 1723 (Geref.) met Samueldina van Erbarée. Uit dit huwelijk werden vijf kinderen geboren, allen ged Utrecht (Geref): Gabriel 1725, Anna Elizabet 1727 en 1729, Grietje 1731 en Koba 1739.
Gevraagd: verdere gegevens van Jacobus van Nüss en zijn voorouders.
A.B. den Haan, DordrechtV95.02 DE ROO, BROUWERS
Stoffel Dingemans de Roo, overl. Zierikzee 8 november 1766, huwde Zierikzee 15 juni 1763 met Thona Brouwers, overl. Zierikzee 16 november 1803. Uit dit huwelijk: Sara, geb. Zierikzee 31 augustus 1764.
Gevraagd: doopplaats en data van dit echtpaar.
S. van den Houten, `s-GravenhageV95.03 MOLENBERG
Jan Pieters Molenberg, huwde Harderwijk 31 mei 1750 (attest. Amsterdam) met Jacoba Oculy (Okkels), ged. Vaassen 6 november 1718, won. Amsterdam.
Gevraagd: verdere gegevens van Jan Pieters Molenberg en zijn voorouders.
S. van den Houten, `s-GravenhageV95.04 HOGERWERF, PINSEN VAN DER AA
Arie Melssen Hogerwerf huwde met Aartje Hendrikse Pinsen van der Aa. Uit dit huwelijk Jan, ged. Nieuwland (bij Gorinchem) 31 mei 1739.
Gevraagd: verdere gegevens over dit echtpaar en hun voorouders.
J.H. van Eis, BreezandV95.05 HAASBROEK
Cornelis Jacobs Olyrouck, huwde Monster 3 mei 1726 (R.K.) met Maria Arens Haesbroek, beiden geb. en wonende te Loosduinen.
Gevraagd: verdere gegevens van Maria Arens Haesbroek en haar voorouders.
Drs. J.H. van Eis, BreezandV95.06 VAN ROOY
Lidewey Pieters van Rooy, huwde 1e ca. 1668 met Bastiaan Jacobs van Heysen, ged. Mijnsheerenland. Zij huwde 2e Mijnsheerenland 20 december 1677 met Bastiaen Willems Oosterbaan.
Gevraagd: nadere gegevens over Lidewey Pieters van Rooy en haar voorouders.
Drs. J.H. van Eis, BreezandV95.07 HUIJSMAN
Gerrit Foppen Huijsman, huwde ca. 1650 met Neeltje Aertsdr. Uit dit huwelijk: Maeijken, Aart, Fop en Jan, alIen afk. uit Wijngaarden (Alblasserwaard).
Gevraagd: verdere gegevens over dit echtpaar en hun voorouders.
F.Ph. Jantzen, DordrechtV95.08 DE JONGH
Hermanus de Jongh, van Herwijnen, huwde Herwijnen 13 masrt 1778 met Janneke van den Bogert, van Hellouw. Uit dit huwelijk o.a. Jan, geb. Herwijnen 22 oktober 1789.
Gevraagd: verdere gegevens van Hermanus de Jongh en zijn vooronders.
F.Ph. Jantzen, DordrechtV95.09 SCHOTTING/LlESE
Gerrit Schotting, verwer, overl. Delft 20 februari 1804. Hij huwde Delft 6 mei 1769 met Anna Liese, geb. Delft 21 maart 1828, overl. Rotterdam 21 maart 1828, dochter van Arnoldus Liese en Maria de Man.
Gevraagd: nadere gegevens over dit echtpaar en hun voorouders.
P.Schreuders, Heino

A95.9 SCHOTTING, LIESE
2 SCOTTING, Gerrit, verver, overl. Delft 20 februari 1804, ondertr. Delft 6 mei 1769, huwt Delfshaven 2l mei 1769:
3 LIESE(N), (Lisen, Leizen), Anna, geb. Delft 4 februari 1750, overl. Rotterdam 21 maart 1828.
4 SCHOTTEN, Pieter, begr Delft 16 december 1752, huwt Scheveningen 4 mei1738:
5 VAN RIJSWIJK, Anna Maria, j.d. van Delft, begr. Delft 17 februari 1800. Zij huwde 2e Delft 8 oktober 1757 met Sijbrand van de Schraft, geb ca. 1729, overl. Delft 30 november 1812.
6 LIESE, Arnoldus, ged. Delft 25 oktober 1722. Vertrok juni 1749 met het schip "Deunisveld" als schieman onder kapitein Marten van der Meer en kwam 28 april 1750 te Batavia aan. Overl. op zee voor 1777. Hij huwde Delft 20 oktober 1748:
7 DE MAN, Maria, ged. Delft 18 december 1720, overl. Rotterdam 2 september 1777.

12 LIESE, Johannes, begr. Delft 20 oktober 1752, huwde:
13 VAN WIGGEN, Johanna.
14 DE MAN, Aernoudt, begr. Delft 2 januari 1758, huwde:
15 VAN LIJN (Lijm), Grietje Heijndricks, geb. ca 1700, begr. Delft 24 maart 1722.

30 VAN LlJN, Heijndrick Heijndricks, ondertr. Delft 21 juni 1698, huwde:
31 VAN SELLE, Maartie Jans.
W.G.T. van den Berg, Delft
L.J. Buitenhuis, DelftV95.10 COSIJN
Annetje Jillisdr. (Gillisdr.) Cosijn, j.d. wonende Schoonhoven 1679. Zij huwde ald. 29 juli 1679 met Gerrit Jansz. Nobel. Zij heeft een zuster Maria Jillisdr. Cosijn.
Gevraagd: nadere gegevens m.b.t. Annetje Jillisdr. Cosijn en haar voorgeslacht.
T.L.J. de Haan, PijnackerV95.11 VAN DER BURCH
Jan Pietersz. van der Burch, j. m. geb. De Lier, won. 's-Gravenzande huwde 1e `s-Gravenzande 3 januari 1674 met Maertjen Ariens van der Arent, j.d., geb. en won. `s-Gravenzande. Hij huwde 2e 's-Gravenzande 6 maart 1683 met Ariaantje Willems Rodenburch.
Gevraagd: verdere gegevens van Jan Pietersz. van der Burch en zijn ouders.
Drs. J.H. van Eis, BreezandV95.12 PITLO
Baltus Willemsz. Pitlo, soldaat onder de compagnie "vuurroers" van maj. Balthasar Jacot in het garnizoen Tiel, in het regiment van Brig. Frederik Vegelin (o.m. te Yperen (B)), lidmaat Tiel 1689 van de Hervorde Gemeente. Hij huwde Tiel 24 augustus 1704 met Cartina van Dalen, j.d. van Gorinchem.
Volgens overlevering zou Baltus van Schotse afkomst zijn.
Gevraagd; nadere gegevens over Balthus Willemsz. Pitlo en zijn voorouders.
H.de Iongh, VlaardingenV95.13 GRIETHUYZEN, DE ROSIJN, VAN GROENENDAAL
Cornelis Stevensz. van Chriethuyzen, koopman op de Sprinweg te Utrecht, passeert samen met zijn zieke vrouw een akte van momberschap te Utrecht 12 oktober 1639, overl. Utrecht 27 december 1647. Hij huwde ca. 1620 met Sara de Rosijn (van franse afkomst?). Hij is een zoon van Steven van Griethuyzen, zakkendrager, lidmaat Utrecht 23 mei 1611 van de Vlaams Doopsgezinde Gemeente, die huwde met N.N. Woutersdr van Groenendaal.
Gevraagd: nadere gegevens over bovengenoemde personen en hun voorouders.
H. de Iongh, VlaardingenV95.14 VAN NOORD, GROENEWEGEN
Willem Gielen (Michielsz.) van Noord (van Noort) huwde Stompwijk 10 mei 1722 met Cornelia Cornelisse Groenewegen. Hun kinderen zijn te Veur geboren.
Gevraagd: nadere gegevens over bovengenoemd echtpaar en hun voorouders.
J.J. Koeleman, Den Haag

A95.14 VAN NOORD
Zoek in Stompwijk zowel onder Van Oort als Van Noord, dan is uw reeks tot ca. 1600 op te voeren. Ook zijn gegevens over Willem Michielsz. van Noord en zijn ouders te vinden in Ons Voorgeslacht 1978 blz. 635 en 636.
P. van der Boogaard, Baarn
P. de Ridder, LisseV95.15 KAPPEL, KALTWASSER
Philippus Kappel, geb. Tiel 6 november 1744, Lt. 2e Bat. Reg. Oranje Gelderland, kwartiermeester, overl. Zutphen l4 januari 1820, zoon van Ph. Kappel en Maria Ferin (Veerin). Hij huwde met Maria Elisabeth Kaltwasser, overl. Nijmegen 12 juli 1793, vijf dagen na de geboorte van zoon Philippus, "vader absent".
Gevraagd: nadere gegevens over dit echtpaar.
S. van den Houten, Den HaagV95.16 VAN MAASWINKEL, VAN DER LINDEN
Jacob van Maaswinkel, geb. Amsterdam 7 oktober 1767, stalmeester-kastelein, begr. Amsterdam 21januari 1809, zoon van Dirk van Maaswinkel en Trijntje van der Linden. Hij ondertr. Amsterdam 25 april 1788 met Anna Elisabeth van der Groen.
Gevraagd: nadere gegevens over het voorgeslacht van Jacob van Maaswinkel.
S. van den Houten, Den HaagV95.17 LABBERTON, VAN DER VOS
Robbert Pietersz. Labberton, (verm. ged. Schoonhoven 6 mei 1632 als zoon van Pieter Robbertsz. en Tanneke Jacobs), van en wonende Schoonhoven 1654, ondertr. Schoonhoven 5 februari 1654 met Cornelia (Neeltje) Bastiaensdr. van der Vos, van en wonende Schoonhoven 1654.
Gevraagd: de kwartieren van dit echtpaar
T.L.J. de Haan, PijnackerV95.18 DE VRANCKRIJCKER, VAN R(H)IJN
Claas Gerritsz. de Vranckrijcker, j.m. van en wonende Bergambacht 1735, overl. aangeg. Bergambacht 20 februari 1769, huwde Schoonhoven 20 november 1735 met Adriana Aertsdr. (Arnoldusdr.) van R(h)ijn, j.d. van en wonende Bergambacht 1735, overl. na 6 april 1788.
Gevraagd: 1) de kwartieren van Claas Gerritsz. de Vranckrijcker, 2) waar en wanneer is Adriana Aertsdr. (Arnoldusdr.) van R(h)ijn geb./ged.
T.L.J. de Haan, PijnackerV95.19 VAN R(H)IJN, COIJMAN (KOOIJMAN)
Aart (Arnoldus) Teunisz. van R(h)ijn, wonende onder Bergambacht 1715, overl. Schoonhoven 8 mei 1731, ondertr, Bergambacht 25 januari 1715 met Cornelia Jansdr. Coijmnn (Kooijman), geb. Bergambacht, ged. Schoonhoven 14 ju1i 1690, dr. van Jan Jacobse en Neeltie Cornelisdr.
Vragen: 1) is Aart een zoon van Antonie van Rhijn en Adriana Aertsdr. de Corte en derhalve ged. Haastrecht 16 februari 1687? 2) Waar en wanneer is Cornelia Jansdr. Coijmnn overleden? 3) Nadere gegevens over Jan Jacobse (Coijman?) en Neeltie Cornelisdr. (Lievens?).
T.L.J. de Haan, PijnackerV95.20 PAALVAST, BLO(C)K
Jan Vranckensz. Paalvast, j.m. wonende Vlaardingen 1675 (zn. van Vranck Gerritsz. Paalvast, van Gouda, kuiper te Vlaardingen 1660), begr. Maassluis 3 februari 1716, huwde Schiedam 4 januari 1675 (ondertr. Vlaardingen en Maassluis) met Pietertie Arentsdr. Blo(c)k, j.d. wonende op de Noortdijk te Maassluis 1674/75.
Gevraagd: nadere gegevens over dit echtpaar en hun voorouders.
T.L.J. de Haan, PijnackerV95.21 VAN CLEEFF, MAAT
Willem van C1eeff, j.m. ondertr. Dalem (bij Gorinchem) 4 mei 1752 met Dieuwertje Maat, j.d. Kinderen uit dit huwelijk: Joosje, ged. Dalem 1 maart 1761 en Cornelis, ged. Dalem 7 april 1762.
Gevraagd: nadere gegevens over dit echtpaar en hun voorouders
Drs. A.B. den Haan, DordrechtV95.22 BOSSCHERT
Hendrick Willemsz. Bosschert, geb. ca. 1652, waagdrager, overl. Amsterdam 28 december 1696, zoon van Willem Willemsz. Bosschert, Dienaer Hoofdofficier, overl. Amsterdam 25 december 1676 en N.N. Hij huwde tussen 1670 en 1680 met Hendrickje Bout, geb. ca. 1650, overl. na 1702.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Geesje Hendricksdr., ondertr. Amsterdam 24 juni 1695 met Hubert Maijers, schoenmaker.
2. Jan Hendricksz, ondertr. Amsterdam 18 april 1697 met Lijsbet Jans van Staveren.
3. Anna Hendricksdr., ondertr. Amsterdam 26 september 1704 met Andries Mathijs, geb. rond 1669, timmermab, zoon van Marijtie Jans.
4. Hendrick, schilder, overl. Amsterdam 4 februari 1753. Hij ondertr. le Amsterdam 22 april 1702 met Isabella Ladomin, overl. Amsterdam 6 januari 1713, dochter van Albertus Ladomin en Catharina van de Sande. Hij ondertr. 2e Amsterdam 8 februari 1715 met Catrijn Janse van Leiden, geb. Ravenstijn ca. 1680, overl. Amsterdam 12 april 1757.
Gevraagd: aanvullende gegevens over Hendrick Willernsz. Bosschert, zijn ouders en nadere invulling van de onzekere data.
W.J. Bosschert, Apeldoorn

A95.22 BOSSCHERT
In het novembernummer 1995 van Gens Nostra heeft op pagina 613, 614 en 615 een uitgebreid antwoord gestaan door Mevr. M. Vulsma-Kappers, Amsterdam.V95.23 VAN DER HEDEN
Gerrit Pieters van der Laan, ged. Waarder 24 april 1672, begr. Waarder 1728. Hij huwde Waarder 20 februari 1695 met Annigje Andries van der Heden, ged. Blokland (Willeskop, U), overl. Waarder 1728.
Gevraagd: doopgegevens van de bruid en nadere gegevens van haar voorouders.
P. Bakker, ApeldoornV95.24 OLlJ, SANDER
Klaas Laurens Olij, ged. Nieuwerkerk a/d IJssel 5 september 1756. Hij huwde Nieuwerkerk a/d IJssel 12 maart 1780 met Hendr(e)ijntje Hendriks (Adriana) Sander.
Gevraagd: nadere gegevens over dit echtpaar en voorouders van de bruid.
P. Bakker, ApeldoornV95.25 ONBEKEND WAPEN
Heeft iemand een vermoeden van welk echtpaar het afgebeelde alliantie wapen is?
E.W. van den Burg, ZoetermeerV95.26 DIERTSE, WERSTERLAAN
Doopboek Berkel 26 september 1729 Andries, vader: Ary Claasse Diertse, moeder: Teuntje Dirks Westerlaan.
Gevraagd: de voorouders van Ary Diertse en Teuntje Westerlaan.
J.M. Homs, DuivenV95.27 TORKE, ZEGWAART
Doopboek Berkel 12 december 1726 Antonia, vader: Willem Torcke, moeder: Cuniertje Dirks Zegwaard.
Gevraagd: de voorouders van Willem Torcke en Cuniertje Zegwaard.
J.M. Homs, DuivenV95.28 NIEROP, VAN DE ENDE
Simon Maartensz. Nierop geb. ca. 1655, overl. Stompwijk 25 november 1716, huwt Stompwijk (R.K.) 6 februari 1685 met Marijtje Jansdr. van de Ende.
Gevraagd: nadere gegevens over dit echtpaar en hun voorouders.
J.G. de Heij, RodenV95.29 VAN DER KNAPEN (KNAAP), VAN DER VOORT
Jacobus Willemse van der Knapen (Knaap), geb. ca. 1650, huwde met Pieternella Jacobse van der Voort, overl. na 1719. Hun dochter Cornelia huwt 1714.
Gevraagd: nadere gegevens over dit echtpaar en hun voorouders.
J.G. de Heij, RodenV95.30 VISSER
Jan Louwen van der Meer huwt Bergschenhoek (R.K.) 24 februari 1729 met Jannetje Joosten Visser. Vermeld 1753 in de Overschiesche akten van indemniteit, komende van Pijnacker. Zij laten te Bergschenhoek kinderen dopen. Jannetje is geen dochter van Joost Leenderts Visser en Neeltje Teunis Groenewegen.
Gevraagd: de ouders en voorouders van Jannetje Visser.
Drs. J.H. van Eis, Breezand


Genealogische Vereniging Prometheus / TUDelft / E-mail: webmaster@prometheus-delft.org
Laatst gewijzigd 28 april 2002