Genealogische vragen en contactzoekers

"Genealogische vragen en contactzoekers" is een rubriek in ons tijdschrift "Ons Erfgoed". Deze rubriek is bedoeld voor leden van de Genealogische Vereniging Prometheus en abonnees van het tijdschrift "Ons Erfgoed" die met hun onderzoek op genealogisch of heraldisch gebied zijn vastgelopen.
Vragen en antwoorden kunt u, liefst per E-mail en met vermelding van uw telefoonnummer en E-mail adres, inzenden naar:

Redactie "Ons Erfgoed"
Genealogische vragen en contactzoekers
Buitenwatersloot 142
2613 SV Delft

of: alvolups@wanadoo.nlV94.01 VAN MIL
1. Gerardus Hubertus van Mil, geb. Rhoon ? (volgens huwelijksakte), huwde Wassenaar 24 april 1763 met Cornelia van der Lans, ged. Wassenaar (R.K.) 1 juni 1735, dochter van Jan Cnelisze van der Lans en Helena Leenderts van der Klij.
2. Marijtje Huijbertse van Mil(t), huwde Schipluiden met Gerrit van den Akker.
3. Pieter Huijbertse van Mil(t), geb. Albrandswaart ? (volgens huwelijksakte), huwde Nieuwland met Antie Pieters Lansbergen.
4. Willem Huijbertse van Milt, doopgetuige bij de kinderen van Gerard en Pieter.
Gevraagd: dopen van deze kinderen en gegevens over hun ouders?
S.M.J. van Mil-Le Rûtte, ZoetermeerV94.02 LEGA/VAN DISTEL
Rudolphus Lega, huwde ca. 1717 met Martina van Distel, ged. Rotterdam 10 juni 1696. Sedert 16 september 1719 lieten zij te Rotterdam 10 kinderen (R.K.) dopen.
Gevraagd: nadere gegevens over hun huwelijk, herkomst en voorgeslacht van Rudolphus Lega. Indien mogelijk ook doopplaats met datum van hun eerste kind Maria Elisabeth Josepha, geb. ca. 1718.
J.H. Kloeg, RotterdamV94.03 DE ROO
Abraham de Roo (van Roon, van Roo, van Roojen, van Rooy), vletter, huwde Delft 7 september 1743 met Johanna (Jansje) de Vree, ged. Delft (Geref.) 21 augustus 1725, begr. Delft 7 januari 1806, dochter van Arent Simonsz. de Vree en Agenietie Westhooren.
Gevraagd: waar en wanneer is Abraham de Roo gedoopt en overleden en wie waren zijn ouders?
A. de Roo, Hardenberg

A94.03 DE ROO
I Isaack van Rooijen, kocht huis aan de zz van het Rietveld in het Bagijnhoff 15 juli 1713 (O.R.A. Delft, 5S, f. 223), overl. na 28 april 1721. Hij huwde met Neeltje van Wesel, begr. Delft 28 april 1721.
Kinderen (op basis van doopget.):
1. Jan Isaacksz., volgt II
2. Isaack Isaaksz., tamboer, begr. Delft 3 april 1741. Hij huwde Delft 8 januari 1708 met Annetje Willems Landtmeter, begr. Delft 6 augustus 1748.
3. Aletta Isaaksdr.
4. Neeltje Isaacksdr.

II. Jan Isaaksz., van Rooijen, overl. voor 17 februari 1775. Hij huwde 1e met Jenneke Walschot, begr. Delft 31 juli 1773. Op 23 juli 1733 woonden zij in de Yperstraat en maakten een langstlevende testament (N.A. Delft 2619, f. 60). Zij laten meerdere kinderen te Delft dopen. Uit dit huwelijk o.a. Abraham de Roo gehuwd met Jannetje Arents de Vree.
Jan Isaacksz. van Rooij, huwde 2e Delft 4 oktober 1733 met Lijsbet Block, wed. van Jacobus Egmond, begr. Delft 17 februari 1775. Op 4 september 1733 compareerden zij voor de weeskamer van Delft (21, f. 208, 209). Testeerden op 10 april 1735. Hierin werden de kinderen uit hun 1e huwelijk met name genoemd. Tot voogden benoemde hij Isak van Rooij, zijn broer, en Johannes Verschoor, zijn goede bekende (N.A. Delft 2726, f. 30).
M.J.M. Vis, Delft

A94.03 DE ROO (kleine aanvulling op antwoord van Kronieken nr. 2, 1994).
I. Isaack van Rooijen, doopgetuige bij kind van zijn zoon Isaack op 16 oktober 1712.
Kinderen:
1. Jan Isaacksz., volgt II
3. Aletta Isaaksdr. van Rooij (verm. dochter), doopgetuige in 1727 bij een kind van haar broer Jan. Zij huwde verm. met Willem Meers.
4. Neeltie Isaacksdr. (verm. dochter), doopgetuige in 1720 bij een kind van haar broer Jan.

II. Jan (Johannes) Isaaksz. de Roo (van Roon, van Roij, van Rooij, van Rooyen), begr. Delft 29 februari 1772, dan wonende aan de Molslaan en nalatend 5 meerderjarige kinderen. Zijn 2e vrouw Lijsbeth Blo(c)k ondertr. 1e Delft 24 november 1720 met Jacobus van Egmond.
H.M. Morien, DelftV94.04 ALPHENAAR
Ary Alphenaar, ged. Waddinxveen 18 maart 1731, werd burger van Dordrecht 10 mei 1768. Hij was gehuwd met Lijsje Smit(s). Hun huwelijk heeft niet plaats gevonden in Wadinxveen en Dordrecht.
Gevraagd: waar en wanneer zijn Ary Alphenaar en Lijsje Smit(s) gehuwd?
A.B. den Haan, DordrechtV94.05 VAN DONGEN
Gijsbertus Cornelisz. van Dongen, overl. Roosendaal 27 april 1808 (oud 80 jaar). Hij ondertr. Oosterhout 3 mei 1766 met Maria Petrusdr. van Dongen.
Gevraagd: nadere gegevens m.b.t. Gijsbert Cornelis van Dongen en zijn voorgeslacht.
T.L.J. de Haan, PijnackerV94.06 BLINK/BELTIS
Andries (Andreas) Blink, ijzersmid te Koudekerk a/d Rijn 1717, overl. tussen 24 september 1720 en 30 oktober 1724. Hij huwde 1e ca. 1717 met Maria Jansse Beltis. Hij huwde 2e Koudekerk a/d Rijn 5 februari 1720 met Beatrix van Ring (van Rijn).
Gevraagd: de kwartieren van Andries Blink en Maria Jansse Beltis?
T.L.J. de Haan, PijnackerV94.07 ORANJE/FRANSDR.
Gerrit Hendricksz. Oranje(n), geb. ca. 1665, woonde in "het bruijn paart" op de Rozengracht te Amsterdam, begr. Amsterdam 21 oktober 1703. Hij huwde voor 16 januari 1686 met Eva Fransdr., geb. ca. 1660, begr. Amsterdam 8 maart 1707.
Gevraagd: nadere gegevens over dit echtpaar en hun kwartieren.
K.J. Slijkerman, Waarde (gem. Reimerswaal)V94.08 ENTING/JANSDR.
Hendrick Enting (Entinck, Hutting etc.), geb. ca. 1647, afk. van Arnhem, poorter van Amsterdam 17 juli 1669, passementwerker in de Laurierstraat ald., begr. Amsterdam 13 april 1708. Hij huwde 1e (geboden naar Arnhem, ondertr. Amsterdam) 27 april 1669 met Annetje Jacobsdr. Loos, geb. ca. 1638, van Amsterdam, overl. na 1675, dochter van Jacob Arisz. Loos, chirurgijn. Hij huwde 2e voor 13 juni 1683 met Aeltje Jansdr., begr. Amsterdam 26 oktober 1698.
Gevraagd: nadere gegevens over Hendrick en Aeltje en hun kwartieren.
K.J. Slijkerman, Waarde (gem. Reimerswaal)V94.09 SOUILLIÉ
Jan Hendrik Souillié huwde Nijmegen 5 november 1752 met Francisca Collaert. Bij de dopen van hun kinderen werden de volgende varianten van de familienaam gebruikt: Soullen, Sullin, Soillin, Sulieen, Solien, Sulijën, Jeulien en Julieu.
Gevraagd: plaats en datum van de doop van Jan (Joannes) Hendrik (Henricus) Souillië.
A.B. de Haan, Dordrecht

A94.09 SOUILLIÉ
Hendrik Jan Soullie, ofwel Hendricus Johannes, ofwel Henri Jean heeft 1 jaar en 4 maanden gediend in een Hessisch Regiment, om in 1753 over te gaan naar de Zwitserse Garde in Nederland. Hij diende in het regiment van Collonel Sturler, 2e Bataillon, hoofdzakelijk in garnizoen te Breda en Nijmegen. Bij zijn aanmelding als recruut gaf hij als leeftijd 23 jaar op en als geboorteplaats het Zwitserse Verdon, gelegen aan de zuidelijkste punt van het meer van Neuchatel. Omstreeks 1755 huwt hij met Francoise Collaert, die waarschijnlijk uit hetzelfde Canton in Zwitserland kwam. Henri Jean was oorspronkelijk smid, doch later beroepsmilitair. Zijn zoon Franciscus Soullie was smid te Nijmegen en diens zoon, Johannes Casper Willem Soullie, diende ook bij een regiment van de Zwitserse Garde. Dit was mogelijk, omdat hij in feite nog steeds Zwitser was.
M. Soullie-Van der Graaf, LandgraafV94.10 VAN DEN HEUVEI/CORNELISDR.
Ds. Heijke (Hegius) van den Heuvel, geb. ca. 1621, van AIkmaar, ingeschreven als student in de Letteren te Leiden 19 april 1641, studeerde nadien theologie, predikant te Callantsoog sedert 1647, overl. ald. 11 januari 1691. Hij huwde Cal!antsoog 14 mei 1651 met Kenuwtje (Kenutie) Cornelisdr., j.d. won. tot Hoogkarspel in de Streek, overl. na 6 november 1683.
Van den Heuvel bezat o.a. een zate te Scharnegoutum bij Sneek. Zijn voornaam en deze zate kunnen via zijn moeder zijn verkregen, wier identiteit onbekend is. Heijke's vader was waarschijnlijk Theunis Jorisz. van den Heuvel, in 1632 gegoed nabij Enkhuizen en wonende te Hoogkarspel.
Gevraagd: nadere gegevens over de banden met Friesland en de kwartieren van dit echtpaar.
K.J. Slijkerman, Waarde (gem. Reimerswaal)V94.11 MAERTENSZ./JANSDR.
Witte Maertensz., baljuw van de hoge vierschaar en schout van Capelle a/d IJsseI 1581-1587. Hij huwde met Trijntje Jansdr.
Gevraagd: nadere gegevens over dit echtpaar en hun kwartieren.
K.J. Slijkerman, Waarde (gem. Reimerswaal)V94.12 SONDAGH/HOOIJERS
Rutger(s) Sondag, bakker te Werkhoven. Hij huwde 1e voor 28 juli 1675 met Margje Hooijers. Hij huwde 2e Werkhoven 25 januari 1711 met Margrietje Slummaar, lidmaat ald. 10 april 1724, wed. van Johannes van der Sleeden.
Gevraagd: de kwartieren van Rutger Sondagh en Margje Hooijers.
K.J. Slijkerman, Waarde (gem. Reimerswaal)V94.13 BROER/VAN VOORTHUYSEN
Jan Laurensz. Broer, afk. van Weesp, bakenmeester van het Nieuwediep bij Den Helder 1666-1691, overl. begin jan. 1691. Hij huwde Huisduinen 22 april 1635 met Maritie Michielsdr. van Voorthuysen, afk. van Alphen (Z.-H.?), overl. voor 2 januari 1689.
Gevraagd: hun kwartieren.
KJ. SLijkerman, Waarde (gem. Reimerswaal)V94.14 COIJMANS/VAN MAURICK
Cornelis Cornelisz. Coijmans, j.m. van Buren. Hij huwde 1e ald. 10 februari 1678 met Jenneke Harmans. Hij huwde 2e ald. 30 januari 1707 met Jantje Gerrits van (den) Hemerdijck. Hij ondertr. 3e ald. 9 juni 1708 met Eijckje Reijers van Maurick, j.d. van Ravenswaaij.
Gevraagd: de kwartieren van het echtpaar Coijmans-van Maurick.
K.J. Slijkerman, Waarde (gem. Reimerswaal)V94.15 HOFFMAN
Hendrik (Henricus) Hoffman, j.m. van Monster (vermeld bij huwelijk). Hij huwde Vlaardingen 12 januari 1777 met Leena Kordia (Cordia), ged. Vlaardingen 27 januari 1751. In een akte van indemniteit te Vlaardingen staat dat Henricus Hoffman in 1776 vanuit Holten (Duitsland) naar Vlaardingen kwam. Volgens deze akte waren zijn ouders Barend Hoffman en Elisabeth N.N.
Gevraagd: wanneer en waar is Hendrik (Henricus) Hoffman geboren en wat is over zijn ouders / grootouders, etc bekend ?
H.M. van Gaasbeek-van Buytene, NijmegenV94.16 VAN DER VLIET/MORDARUS
Pieter (Petrus) Hendriksz. van der Vliet, j.m. van Willige-Langerak 1677, verm. overl. Schoonhoven 20 november 1737. Hij ondertr. Schoonhoven 16 april 1677 met Elijsabeth Pietersdr. Mordarus (Morriaens, Maerians), j.d. van Eul (D), wonende Schoonhoven 1677, overl. Schoonhoven 28 oktober 1724.
Gevraagd: nadere gegevens m.b.t. Pieter Hendriksz. van der Vliet en Elisabeth Pietersdr. Mordarus en hun voorgeslacht.
T.L.J. de Haan, PijnackerV94.17 JACOBS
Elijsabeth Jacobs, j.d. van Ameide 1679. Zij huwde le Schoonhoven met Jacob Jacobsz. Ravenswaij. Zij ondertr. 2e Schoonhoven met Jacobus Robbertsz. Labberton.
Gevraagd: nadere gegevens over Elijsabeth Jacobs en haar voorgeslacht.
T.L.J. de Haan, PijnackerV94.18 DU CLOU
Isaac du Clou, ged. Delft (Waalse kerk) 20 april 1642, woonde aan het Rietveld te Delft 1662, overl. voor 1721, zoon van Daniel du Clou en Marie Dalichang. Hij huwde Nootdorp (Geref.) 17 december 1662 (ondertr. Delft [Gerecht] 2 december 1662) met Grietgen Cornelis van Gijsse(n). Zij kregen in de periode 1663-1679 te Delft 8 kinderen.
Gevraagd: wie kan mij helpen aan meer informatie over Isaac du Clou en zijn ouders Daniel du Clou en Marie Dalichang?
H. du Clou, DelftV94.19 VAN DER WERFF/VAN EIJK
Teunis Dirksz. van der Werf, woonde te Bergschenhoek, begr. Overschie, huwde met Cornelia Cornelisdr. van Eijck, begr. Overschie.
Kinderen (volgorde onbekend):
1. Maertje Teunisdr. van der Werff, j.d. woonde Schieveen 1700, woonde als wed. te Schiebroek 18 mei 1730, begr. Overschie 4 juni 1758. Zij huwde Overschie 3 maart 1700 met Cornelis Jansz. de Ridder, overl. voor 18 mei 1730.
2. Cornelis Teunisz., woonde Berkel 18 mel 1730.
3. Catharina Teunisdr., woonde Rotterdam 18 mei 1730, gehuwd met Teunis Stolk.
4. Dirk Teunisz.
5. Geertje Teunisdr.
Gevraagd: wie kan informatie verstrekken over Teunis Dirksz. van der Werf en Cornelia Cornelisdr. van Eijck en hun voorgeslacht.
Drs. J.H. van Eis en F.M. van Eis-van der Waals, BreezandV94.20 DE RIDDER/MASSÉ
Cornelis Jansz. de Ridder, huwde Overschie 3 maart 1700 (zie hier boven) als j.m. wonende te Schieveen. Vermoedelijke zoon van Jan Cornelis de Ridder, begr. Overschie 13 oktober 1723, en Elisabeth Massé.
Gevraagd: wie kan over dit echtpaar nadere informatie verstrekken?
Drs. J.H. van Eis en F.M. van Eis-van der Waals, BreezandV94.21 ROODENBURG
Pietertje Roodenburg (ook: Roosenburg of van der Sjouw), j.d. geb. te Zwartewaal. Zij huwde 1e Brielle 25 april 1747 met Casper van Velt, huwde 2e Brielle 5 november 1754 met Teunis Willemse den Haan.
Zowel in Zwartewaal als in Brielle is geen doop van Pietertje gevonden.
Vraag: Waar werd Pietertje Roodenburg gedoopt en wie waren haar ouders?
A.B. den Haan, DordrechtV94.22 BARENDRECHT
Jan Jansz. Barendrecht, wonende "op het gat", overl. Maasdam 12 februari 1703. Hij huwt Maasdam 17 november 1680 met Neeltje Bestebreur, overl. Maasdam 2 februari 1703. Als doopgetuigen bij hun kinderen treden op: Jaapje Jans Barendrecht, Ingetjen Huygen, Engeltje van Dongen (j.d. onder Anthonispolder), Bastiaantje Maartens Neuteboom, Bastiaantje Ariens van Dongen, Neeltje Leenderts Sneukelaar en Maria Meertens Neuteboom.
Vraag: Wie kan informatie geven over zijn ouders en verder voorgeslacht.
Drs. J.H. van Eis en F.M. van Eis-van der Waals, Breezand

A94.22 BARENDRECHT
I. Jan Jans van Barendrecht, woonde Cillaarshoek, vermeld R.A. `s-Gravendeel1604, vermeld Strijen 1610 als ass. van dijkgraaf en heemraden aldaar, schout van Cillaarshoek 1614-1625. Hij huwde voor 1619 met N.N.
In de Ned.Herv. Kerk van Cillaarshoek is een grafzerk met de volgende tekst: Hier leijt begraven Jan Jansen van Barendrecht in sijn leven schout van Silleshoeck sterf den 8 Junius Anno 1625 ende hier beneven Ieijt begraven Maria sijn dochter sterf den 29 Januaris anno 1619.

II. Jan Jansz (Barendrecht), vermeld `s-Gravendeel 1645, Maasdam 1655, armmeester Maasdam 1656-1657, diaken Maasdam 1657 en schepen Maasdam 1673-1680. Hij huwde verm. Maasdam 13 november 1639 met Marichie Jacobs (Coppe), j.d., dochter van Jacob Jacobsz en verm. Marichie Leenderts.
Uit dit huwelijk:
1 Jaapje Jans Barendrecht, lidmaat Maasdam aangeg. 23 december 1662, overl. Maasdam 20 februari 1703. Zij huwde als j.d. Maasdam 26 november 1664 met Maerten Jacobs Neuteboom, j.m., ged. Maasdam 6 november 1640, zoon van Jacob Ariens en Arjaentje Dircks. Uit dit huwelijk zijn 9 kinderen ged. Maasdam 1665-1684.
2 Neeltje Jans Barendrecht, testeerde Westmaas 30 augustus 1713. Zij huwde, als j.d., Maasdam 27 januari 1669 met Cornelis Jacobs Neuteboom, geb ca. 1646, j.m. van Maasdam, overl. Maasdam 5 november 1718, zoon van Jacob Ariens en Arjaentje Dircks. Uit dit huwelijk zijn 8 kinderen ged. Maasdam 1669-1689.
3 Jan Jansz Barendrecht, geb Maasdam (genoemd in vraag 94.22)
A.M. Overwater, BarendrechtV94.23 VAN TOLEDO
Floris van Toledo, huwde 1e met N.N., huwde 2e met N.N.
Zonen uit het eerste huwelijk:
1. Joris Florensz. van Toledo, arbeider, wonende te Schipluiden 1643, 1663. Hij huwde 1e met Maritgen Adriaens (van Rijn). Hij huwde 2e (huw.voorwaarden tussen 15 januari en 18 februari 1643) met Annitge Cornelis van Schie, dochter van Cornelis Joppe en Maertgen Cornelis. Joris en Annitge testeerden 22 april 1663.
2. Cornelis Florisz. van Toledo, benoemd tot voogd in 1663, vemeld als volle broer van Joris Forisz. van Toledo.
Zoon uit het tweede huwelijk:
3. Pieter Florensz. van Toledo, benoemd tot voogd in 1663, vermeld als halve broer van Joris Florisz. van Toledo.
Vraag: Wie heeft gegevens over Floris, zijn ouders en zijn echtgenoten.
J. van Toledo, Warnsveld


Genealogische Vereniging Prometheus / TUDelft / E-mail: webmaster@prometheus-delft.org
Laatst gewijzigd 28 april 2002