Genealogische vragen en contactzoekers

"Genealogische vragen en contactzoekers" is een rubriek in ons tijdschrift "Ons Erfgoed". Deze rubriek is bedoeld voor leden van de Genealogische Vereniging Prometheus en abonnees van het tijdschrift "Ons Erfgoed" die met hun onderzoek op genealogisch of heraldisch gebied zijn vastgelopen.
Vragen en antwoorden kunt u, liefst per E-mail en met vermelding van uw telefoonnummer en E-mail adres, inzenden naar:

Redactie "Ons Erfgoed"
Genealogische vragen en contactzoekers
Buitenwatersloot 142
2613 SV Delft

of: alvolups@wanadoo.nlV93.01 HEUKENSWAGEN, HUIJKENSWAGEN
Philips Pieters Heukenswagen, j.m. won. te Monster, huwt Monster 10 oktober 1723 met Jannetje Samuels van Egmond, ged. Monster 5 maart 1702.
Kinderen:
1. Anna Catharina, ged. Monster 25-12-1723.
2. Pieter, ged. Monster 17-12-1724.

Anthonie Pieters Huijkenswagen, j.m., geb. en wonende te Monster, huwt Monster 21 februari 1734 met Suzanna Cornelisse van Velthoven, ged. Monster 16 juni 1709, overl. Monster 26 augustus 1780.
Kinderen:
1. Anna Catharina, ged. Monster 4 maart 1736.
2. Neeltje, ged. Monster 14 april 1737.
3. Pieter, ged. Monster 26 oktober 1738.
4. Cornelis, ged. Monster 4 september 1740.

Zeer waarschijnlijk zijn Philips en Anthonie broers.
Gevraagd: wie zijn de ouders en waar en wanneer zijn Philips en Anthonie ge- doopt.
Mw. C.F. de Graaff-Walrave, RijswijkV93.02 VAN OOSTERWIJCK
Van 9 augustus 1621 tot 20 april 1622 is Barent Jacobsz. van Oosterwijck schepen van Zevenhuizen. Op 7 maart 1630 is een Jacob Barentsz. (Oosterwijk ?) tot Berkel en een Barent Jacobsz. (Oosterwijk ?) tot Overschie vermeld te Zevenhuizen.
Is er een familierelatie met de broers Jacob Barentsz. van Oosterwijck, gehuwd met Maria Miens van Pijnacker en Jan Barentsz. van Oosterwijck, predikant te Noot- dorp, Overschie en Delft, huwde verm. Nootdorp 20 mei 1588 met Geertjen Jansdr., beiden afkomstig van Voorburg.
H.M. Morien, DelftV93.03 MAETROOS
Sent Leendertsz. Maetroosje, woonde te Ouderkerk, huwde met Ariaentje Huygendr. Zij testeerden in 1646.
Is er een familierelatie met:
a. Jacob Jacobsz. (Maet) Roess, overl. voor 1569, huwde met Crijntgen Pietersdr. Zij woonden in de Moersche polder te Zevenhuizen.
b. Adriaen Jacobsz. Maetroos, huwde met Maritgen Tonisdr.
c. Jacob Adriaensz. Maetroos, huwde met Ariaentge Commersdr.
H.M. Morien, DelftV93.04 VAN DER KLEIJ/BOON
Adrianus (Arij) van der KIeij, geb. Lopik, woonde Lopik 1786. Hij huwde 1e Ca- bauw/Willige-Langerak 5-11-1786 met Lijntje (Stijntje?) Boon, won. Lopik 1786, wed. van Johannes van Veen. Hij huwde 2e Cabauw 15-8-1800 met Elisabeth van der Waard, wed. van Cornelis Oorschot, won. Lopik.
De kinderen uit beiden huwelijken werden in Cabauw gedoopt.
Gevraagd: de kwartieren van Adrianus van der Kleij en Lijntje Boon.
T.L.J. de Haan, PijnackerV93.05 LEUIJENDIJCK
Elysabeth Joosten Leuijendijck huwde Rockanje 8 november 1722 met Cornelis Christoffel Smoor.
Vraag: Waar en wanneer werd zij gedoopt en wie waren haar ouders?
A.B. de Haan, Dordrecht

A93.05 LEUIJENDIJCK
I. Joost Janse Leuijendijck, huwde le met Maria van Boeckesteijn, overl. Vierpolders 22 december 1667, huwde 2e met Susannetie Aarten.
Kinderen uit het eerste huwelijk:
1. Pieter, ged. Vierpolders 22 augustus 1666.
2. Annetje, ged. Vierpolders 18 december 1667.
Kinderen uit het tweede huwelijk:
3. Jannetje, ged. Vierpolders 18 mei 1670.
4. Jan, ged. Vierpolders 20 november 1672.
5. Maartje, ged. Vierpolders 4 maart 1674.
6. Joost, volgt II.

II. Joost Joostse Leuijendijck, ged. Vierpolders 1 september 1675, vertrok als weduwnaar op 14 september 1705 uit Vierpolders, huwde Vierpolders 3 juni 1696 met Annetie Bastiaans de Deugd.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Lijsbeth, ged. Vierpolders 17 maart 1697, j.d. van `s-Gravenlande, huwde Rockanje 8 november 1722 met Cristoffel Smoor, van Rockanje.
2. Jannetje, ged. Vierpolders 28 maart 1700.
3. Joost, ged. Vierpolders 7 januari 1703.
Mw. S.M.J. van Mil-Le Rūtte, ZoetermeerV93.06 BONNIER, HUYBRECHTS, ROTTEVEEL, VAN DILLINCK
I. Pieter Bonier, woonde in Den Haag. Hij huwde met Catrijna Huybrechts.

II. Johannes Bonnier, ged. Den Haag 9 december 1663. Hij ondertr. Den Haag 21 april 1686 met Catharina Rotteveel.

III. Adriaan Bonnier, ged. Den Haag 22 november 1697. Hij huwde Den Haag 24 december 1719 met Maria van Dillinck.

Gevraagd: gegevens over en voorgeslacht van Pieter Bonnier, Catrijna Huybrechts, Catharina Rotteveel en Maria van Dillinck.
Mw. M.J. Plat-de Kiewit, DordrechtV93.07 VAN LEIDERDORP
Tijmen Dircksz. van Leijderdorp, j.m. aan de Rotte. Hij huwde Bergschenhoek 31 januari 1676 met Pietertje Michielse Kerckhof, j.d. aan de Rotte.
Gevraagd: hun voorgeslacht, met name voor Van Leiderdorp en de relatie met Dirck Cornelisz. van Leyderdorp, vermeld in een waarborgbrief in 1597, overl. voor 28 juli 1602.
Hij huwde met Katryn Maertensdr.
Hun zoon was: Tijmon Dircxz. van Leijderdorp.
H.M. Morien, Delft

A93.07 VAN LEIDERDORP
Afgaande op het gegeven, dat Magdaleentje Barents in 1680 getuige is bij de doop van een van de kinderen van Tijmen Dircksz. van Leijderdorp en Pietertje Michielse Kerckhof kan niet anders geconcludeerd worden, dan dat Pietertje Michielse Kerckhof een dochter is van Michiel Ariensz. Kerckhoff en Magdaleentje Barents. Dit echtpaar ging op 29 augustus 1641 te Hillegersberg in ondertrouw, waarbij Michiel als j.m. van Hillegersberg werd genoemd en Magdaleentje weduwe was van Jacob Cornelisz.
Met deze Jacob Cornelisz. trouwde Magdaleentje op 6 juni 1638 te Hillegersberg, als weduwe van Cornelis Claesz.
Michiel Ariensz. Kerckhoff doet als man van Magdaleentgen Barents, eerder weduwe van Jacob Cornelisz. Schuijtvoerder, dieaangaande uitkoop op 25 mei 1655 (Recht. Arch. Hillegersberg 1845, f. 45v.).
Op 9 mei 1654 transporteren de kinderen en erfgenamen van zaliger Grietgen Corn., weduwe van Arien Michgielsz. Kerckhoff, onder wie een Michiel Ariensz. Kerckhoff, waarmee we zijn ouders weten (Recht. Arch. Hillegersberg 1844, f. 285v). Eén van de zusters van Michiel was Maritgen Ariens Kerckhoff, die in 1688 optrad als getuige bij de doop van een kind van Tijmcn en Pietertje.
Michiel is geb. 1612/13, hetgeen blijkt uit een cavelingsakte, d.d. 5 maart 1632, waarin Michiel wordt vermeld als 19 jaar oude zoon van Arien Michielsz. en diens weduwe Grietje Cornelisse (Weeskamer Hillegersberg 1822, f. 251).
Grietje Cornelis was op 7 maart 1641 nog in leven (Weeskamer Hillegersberg 1823, f 131).
Op grond van het voorkomen van een dochter Cniertje en een Neeltje onder de kinderen van Arien Michgielsz. Kerckhoff kunnen als ouders van hem aangemerkt worden Michiel Feijsz. en Neeltge Cornelis. Op 14 augustus 1611 verticht Neeltge Cornelisse, weduwe van Michiel Feijsz., vertegenwoordigd door Jacob Cornelisz. Kerckhoff tegen haar kinderen, onder wie een Arien Michiels en een Cniertge Michiels (Weeskamer Hillegersberg 2069, f. 33v). Deze Jacob is wellicht een broer van Neeltje Cornelis. De naam Kerckhoff van de kinderen van Michiel Feijs en Neeltje Cornelis zou dan afkomstig zijn van de kant van hun moeder.
J. Heemskerk, VoorburgV93.08 SWANENBEEK
Pieter Reijersz. Swanenbeek, burgemeester van Alphen a/d Rijn 1690, overl. Alphen a/d Rijn 29 november 1709. Hij huwde le met Maritje Jansdr. Hogeveen. Hij huwde 2e Alphen a/d Rijn 14 mei 1674 met Neeltje Cornelisdr. van Leenwen, j.d. van Sluip- wijk, won. Alphen a/d Rijn 1674. Hij huwde 3e Alphen a/d Rijn 13 maart 1689 met Beertje Hendriksdr. de Haan.
Gevraagd: voorgeslacht van Pieter Reijersz. Swanenbeek.
T.LJ. de Haan, PijnackerV93.09 DE BLOIS
Op 24 september 1654 assisteert Hugo de Blois te Nieuwerkerk a/d IJssel Maertgen Adriaensdr., wed. van Leendert Adriaensz. Buijck, en op 12 november 1657 Dirckie Damen, weduwe van Cornelis Engebrechts.
Is er een familierelatie met de Delftse familie De Blois.
H.M. Morien, DelftV93.10 VERHEUL/VAN DER KRAAN
Willem Willemsz. Verheul, wonende te Zevenhuizen. Hij huwde 1e met Geertje Willemsdr. van der Kraan, overl. aangeg. Zevenhuizen 10 februari 1736. Hij huwde 2e Bergschenhoek 8 mei 1739 met Ariaantje Ariensdr. Rooster.
Gevraagd: de ouders van het echtpaar Verheul/van der Kraan.
T.L.J. de Haan, Pijnacker

A93.10 VERHEUL/VAN DER KRAAN
I. Dirck Tijsz., woonde Hillegersberg. Hij huwde met Trijntge Joostendr., beiden voor 31 januari 1628 overleden.
De 6 kinderen: Willem, Pieter, Betgen (gehuwd met Lenert Ariensz.), Iefgen (gehuwd met Cornelis Claesz.), Tijs en Jacob Dircksz. verdelen op 31 januari 1628 het geërfde huis en de landerijen aan de Strekkade en aan de Bergweg te Hillegersberg (zie R.A. Hillegerberg nr. 1822, fol. 64).

II. Willem Dircxen Verheul, ook Willem Dirck Tijsz., j.m. van en wonende te Hillegersberg, overl. in 1641 (zie uitkoopbrief R.A. Hillegergersberg nr. 1823, fol. 137vs, dd. 25-3-1641).
Er zijn dan 4 kinderen: Dirck (12 jaar), Joris (5 jaar), Trijntje (2½ jaar) en Willem (6 weken). Voogden zijn Pieter Dircksz. en Tijs Dircksz. Hij ondertr. Hillegersberg 17 juni 1628 met Annetgen Jorisdr., j.d. van Hillegersberg. Zij kregen attest. om elders te trouwen. Annetgen Jorisdr., wed. van Willem Dircxen Veheul compareerde 4 februari 1664 voor schout en schepenen van Hillegersberg en nam een hypotheek van 50 gulden op haar huis op het dorp Hillegersberg aan de Bergweg.

III. Willem Willemsz. Verheul, geb. Hillegersberg februari 1641. Hij was gegoed in de Berg en Broekpolder en in de Butterdorpse polder (zie Transportakten Hillegersberg dd. 6-4-1691, 9-5-1675 en 16-4-1674). Hij huwde (als j.m.) Hillegersberg 4 maart 1674 met Maertie Louwe, j.d. van Kralingen.

IV. Willem Willemsz. Verheul, ged. Hillegersberg 15 augustus 1683, als 4de kind van Willem Willemsz. Verheul en Maertie Louwe. Hij woonde eerst te Hillegerberg, na ca. 1720 te Zevenhuizen.
W. Paul, AmstelveenV93.11 DE RUIJTER/VAN LEEUWEN
Jacob de Ruijter, korenmolenaar te Lekkerkerk ca. 1734, begr. Lekkerkerk 14 augustus 1752. HiJ huwde voor 29 mei 1734 met Teuntje van Leeuwen, begr. Lekkerkerk 4 Juli 1780; zij huwde 2e Lekkerkerk 30 oktober 1753 met Jacob de Vries.
Gevraagd: voorgeslacht.
T.L.J. de Haan, PinnackerV93.12 SWARTJENS
Hendrik Piterse Swartjens huwde Leiderdorp 27 april 1738 met Cornelia Jans van de Meer.
Gevraagd: Hendriks voorgeslacht.
P.C.J. van der Krogt, DelftV93.13 BOOT, FRANKE
Frans Janse Boot, overl. aangeg. Hazerswoude 3 februari 1772 en Jannitje Franke(n) laten tussen 1744 en 1761 te Hazerswoude Rijndijk kinderen dopen. Zij woonden te Groendijk. Als doopgetuigen wordt slechts een enkele maal een duidelijk familielid vermeld (Willem Franken, Maria Boot).
Gevraagd: huwelijk en voorgeslacht van de echtelieden.
P.C.J. van der Krogt, DelftV93.14 BIESBACH, VETTEWARIJ
Jacobus Biesbach (Bisbag, Visbag), weduwnaar, ondertr. Delft (O.K.) 22 maart 1727 met Marijtje Vettewarij. Bekend zijn de kinderen Johannes, Maria, Johanna en Catharina, allen ged. (R.K.) te Delft.
Gevraagd: wie kan mij verder helpen aan gegevens van dit echtpaar, ouders en voorouders voor kwartierstaat.
P. Sanders, Geldrop

A93.14a BIESBACH
Jacobus Bisbach, geb. Brussel, geadmitteerd te Delft 31 maart 1727, komende van Den Haag, compareerde voor de weeskamer van Delft op 25 april 1727 (deel 20, fol. 161). Hij huwde 1e met N.N. Hij ondertr. 2e Delft 22 maart 1727 met Marijtje Vettewarie, geb. ca. 1701 (7½ jaar in 1709 en meerderjarig in 1727), dochter van Jan Vettewavier en Josijntge van Bretangie.
Marijtje Vettwarie ondertr. 2e Delft 6 juli 1737 met Cristiaan van Wieringen.
Dochter uit eerste huwelijk:
1. Cornelia, geb. ca. 1705 (22 jaar in 1727).
Kinderen uit tweede huwelijk:
2. Joannes, ged. Delft (R.K.) 15 februari 1728.
3. Maria, ged. Delft (R.K.) 26 februari 1730.
4. Joanna, ged. Delft (R.K.) 25 maart 1732.
5. Catharina, ged. Delft (R.K.) 7 maart 1734.
H.M. Morien, Delft

A93.14b VETTEWAVIER
Jan (Jacob) Vettewavier, geb. ca. 1660, tapijtwever, wonende aan de Doornikstraat te Delft 1685, aan de Geerweg 1709, 1715, compareerde voor de weeskamer van Delft 22 februari 1709, waarbij voogden over zijn vier kinderen werden aangesteld, t.w. Jan oud 22 jaar, Marijtje oud 7½ jaar, Anna 5 jaar en Jan oud 1½ jaar. Op 7 oktober 1715 kreeg Jan admissie tot het houden van slapers. Hij ondertr. (als Jacob) Delft (N.K.) 7 juli 1685 met Josijntge (Josina) van Bretangie (Brittagne, Mortagne), j.d., begr. Delft 26 november 1708. Hij ondertr. 2e Delft 16 februari 1709 met Maria (Marij) Vermeere (van Meer), j.d.
H.M. Morien, DelftV93.15 VAN VELTHOVEN, VAN EGMONDT
Antonius van Velthoven, huwde Delft (R.K.) 31 oktober 1716 met Cornelia van Egmondt. Bekend zijn 11 kinderen allen ged. Delft (R.K.) tussen 1717 en 1736.
Gevraagd: verdere gegevens van dit echtpaar, ouders en voorouders voor kwartierstaat.
P. Sanders, GeldropV93.16 VAN BODEGOM
Louweris Abrahamsz. van Bodegom, ondertr. 1e Delft 1 mei 1683 met Antonije (Antonia) van der Pijl. Hij ondertr. 2e Delft 1 september 1696 met Maria Jansdr. Goetvree (Goederee), begr. Delft 6 april 1761 (100 jaar en 23 dagen oud).
Gevraagd: doopdatum en plaats van Louweris Abrahamsz. van Bodegom. Verder graag doop en plaats van Antonia en Maria en e.v.t. verdere gegevens van hun ouders en voorouders.
Louwerens was een zoon van Abram Laurisz. van Bodegom en Adriaentje Willemsdr. van Gruijneveldt of van Hillegont Harmensdr. van Dijk. Omdat we de naam Hillegont vinden bij de kinderen van Louweris likt mij de keus niet zo moeilijk.
P. Sanders, Geldrop

A93.16 VAN BODEGOM
I. Louris (Lourens) Jansz. van Bodegom (Bodegem), j.m. van Delft, wonende in de "Drie Schepjes" 1589, brouwer, kocht brouwerij "De Slange" aan de Koornmarkt op 25 november 1609, overl. Leiden 29 november 1632 (verdronken). Hij huwde Delft 19 november 1589 met Jannitgen Bongers, j.d. van Delft, overl. voor 8 januari 1642, (boedelscheiding). In 1632 blijken er zes kinderen in leven te zijn, in 1642 worden er nog maar vier vermeld, waaronder:
II. Abra(ha)m Louwerisz. (Lourensz.) van Bodegom. Hij huwde 1e Alkmaar 15 augustus 1627 met Ariaentje (Adrientje) Willemsdr. van Gruijneveldt. Hij huwde 2e Alkmaar ? 13 december 1654, met zijn dientmaagd, Hillegont Hermens (Harmen-dr.) van Dijck. Abraham en Hillegont vestigen zich in september 1661 vanuit Alkmaar te Delft en wonen aldaar aan de Nieuwe Lakengracht (ingekomen lidmaten), verm. zijn zij in mei 1673 weer vertrokken.
Zoon uit het tweede huwelijk is:
III. Lou(we)rens Abramse van Bodegom, verm. geb. Alkmaar, stofgenswerker, woonde in de Fortuinstraat te Delft 1683, testeerde met zijn eerste vrouw te Delft 1 september 1684 (Not. Arch. inv.nr. 2366, fol. 178), en woonde aan de Vlamingstraat te Delft 1696. Hij was in 1708 impotent aan zijn been. Hij ondertr. 1e Delft 1 mei 1683 met Anthonia (Antonije, Teuntje)) van der Pijl, j.d van Delft. Hij huwde 2e Delft 18 september 1696 met Maria (Marijtie) Goetvree (Goederee), ged. Delft 8 maart 1671, begr. Delft 6 april 1761 (100 jaar en 23 dagen oud), dochter van Jan Willemsz. Goetvree en Neeltje Jans van Vorst(en).
Zowel uit de vernoemingen van de kinderen uit het tweede huwelijk, als uit de weeskamerakte van 19 juli 1708 (deel 17, fol. 48) blijken de ouders van Maria van Goetvree correct te zijn.

Jan Willemsz. Goetvree (Goedevre, Gouturede), timmerman, begr. Delft 24 februari 1715. Hij huwde Delft 8 mei 1667 met Neeltje Jans van Vorst(en), j.d. van Delft, overl. voor 19 juli 1708.
De vermelding van "100 jaar en 23 dagen oud" in het begraafboek bij Maria Goetvree blijkt dus onjuist te zijn.
H.M. Morien, DelftV93.17 TOL
Adriana Tol, ged. Delft 4 augustus 1687, dochter van Willem Tol en Pieternella Arijensdr.
Gevraagd: verdere gegevens van dit gezin, ouders en voorouders van beiden.
P. Sanders, GeldropV93.18 BELET
Coenraad Belet, ged. Delft 10 maart 1699, zoon van Pieter Janse Belet en Marije Koenraetsdr.
Gevraagd: verdere gegevens van dit echtpaar, ouders en voorouders.
P. Sanders, GeldropV93.19 SEROU/BOUART
Henricus Serou (Zeroen), ondertr. Delft (Geref.) 9 juli 1689, huwt Delft (R.K.) 24 juli 1689 met Christine Bouart (Bouvaert), dienstbode bij de paters.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Johanna, ged. Delft (R.K.) 31 mei 1691.
2. Elizabeth, ged. Delft (R.K.) 18 december 1697.
Gevraagd: verdere gegevens van dit echtpaar en hun voorgeslacht.
P. Sanders, GeldropV93.20 BOOT, FRANKE
Frans Janse Boot, overl. (impost Hazerswoude 3 februari 1772) en Jannitje Franke(n) laten tussen 1744 en 1761 te Hazerswoude Rijndijk kinderen dopen. Zij woonden te Groenendijk. Als doopgetuigen wordt slechts een enkele maal een duidelijk familielid vermeld (Willem Franken, Maria Boot).
Gevraagd: huwelijk en voorgeslacht van de echtelieden.
P.C.J. van der Krogt, DelftV93.21 MURCK/VAN (DER) VLIET
Conradus (Coenraat) Murk (Marck), huwde Schoonhoven 10 oktober 1700 met Elisabeth Pietersdr. (Petrusdr.) van (der) Vliet, dochter van Pieter Hendriksz. van der Vliet en Elisabeth Pietersdr. Mordarus (Morriaens), overl. Schoonhoven 21 april 1748.
Gevraagd: nadere gegevens m.b.t. Conradus Murck en zijn voorgeslacht en waar en wanneer is Elisabeth Pietersdr. van (der) Vliet geboren/gedoopt.
T.L.J. de Haan, PijnackerV93.22 MOLENAAR
Pieter Willemsz. Molenaar, j.m. won. Bleiswijk 1692, huwde 1e Bleiswijk met Ariaentje Ariensdr. Witte. Hij huwde 2e Bleiswijk 11 februari 1712 met Maertie Jacobsdr. Molenaar. Gevraagd: graag nadere gegevens m.b.t. Pieter Willemsz. Molenaar en zijn voorgeslacht.
T.L.J. de Haan, PijnackerV93.23 BAKKER
Haasje Jacobsdr. Bakker, verm. ged. Hazerswoude 10 januari 1725 als dochter van Ariaentje Prins, overl. Hazerswoude 13 mei 1785. Zij huwde le Hazerswoude met Willem Andriesz. Blink, huwde 2e Hazerswoude 27 maart 1768 met Isaak van der Does, huwde 3e Hazerswoude 29 december 1771 met Cornelis van der Spuij.
Gevraagd: nadere gegevens m.b.t. Haasje Jacobsdr. Bakker en haar voorgeslacht.
T.L.J. de Haan, PijnackerV93.24 WITTE/CORNELIS
Arij (Adriaen) Bastiaensz. Witte, van en won. Bleiswijk, huwde le Zevenhuizen 10 april 1655 met Magheltje Leenderts (Lenaers), huwde 2e Bleiswijk 28 november 1658 met Maertie Cornelis, j.d. van Bleiswijk 1653; zij huwde 1e Bleiswijk 3 oktober 1653 met Joost Jacobsz. van der Slot.
Gevraagd: de kwartieren van Arij Bastiaensz. Witte en Maertje Cornelis.
T.L.J. de Haan, PijnackerV93.25 VAN DER SMAN
Aagje Woutersdr. huwde Delft 18 april 1633 met Dirck Theunisz. van Westhoorn. Kinderen van haar broers noemen zich Van der Sman.
Gevraagd: is zij een dochter van Wouter Arentsz. van Sman, die in 1609 te Nootdorp is overleden.
H.M. Morien, Delft


Genealogische Vereniging Prometheus / TUDelft / E-mail: webmaster@prometheus-delft.org
Laatst gewijzigd 28 april 2002