Genealogische vragen en contactzoekers

"Genealogische vragen en contactzoekers" is een rubriek in ons tijdschrift "Ons Erfgoed". Deze rubriek is bedoeld voor leden van de Genealogische Vereniging Prometheus en abonnees van het tijdschrift "Ons Erfgoed" die met hun onderzoek op genealogisch of heraldisch gebied zijn vastgelopen.
Vragen en antwoorden kunt u, liefst per E-mail en met vermelding van uw telefoonnummer en E-mail adres, inzenden naar:

Redactie "Ons Erfgoed"
Genealogische vragen en contactzoekers
Buitenwatersloot 142
2613 SV Delft

of: alvolups@wanadoo.nlV92.01 VAN DEN BERGH
Gevraagd: gegevens en voorgeslacht van Jannetie van den Bergh, j.d. van Amsterdam, geb. ca. 1713, overl. `s-Gravenhage 3 november 1785. Zij huwde Scheveningen 21 september 1738 met Herman Otten, geb. in het graafschap Meurs, handelaar in brandhout, overl. `s-Gravenhage 13 juli 1772.
Het is niet zozeer dat er geen persoon met deze naam in Amsterdam is te vinden, doch meer dat de juiste Jannetie van den Berg(h) niet is te traceren.
M.J. Pees, DelftV92.02 BESEMER
Pieter Besemer en Maartje N.N. hadden de volgende kinderen:
1. Heijndrick Pietersz., woonde Rozenburg, overl. na 12 februari 1708, huwde voor 14 oktober 1663 met Pietertje Pieters, overl. na 20 april 1698.
2. Theunis Pietersz., won. Zwartewaal 1656, Rozenburg 1659, huwde voor 1655 met Annetje Cornelis.
3. Pieter Pietersz., woonde Rozenburg 1667, huwde voor 1667 met Trijntje Jansdr. de Bruijn.
Nadere gegevens gevraagd over Pieter Besemer en zijn voorgeslacht.
T.L.J. de Haan, Pijnacker

A92.02 BESEMER
Gezien het terugkeren van de voornamen "Fijtje" en "Willem" onder de kinderen van Theunis Pietersz. Besemer, getrouwt met Annigje Cornelisdr., vermoed ik dat de aansluiting van de familiegroep Besemer op het eiland Rozenburg loopt via een Pieter Willemsz. Besemer, getrouwt met Maertje N.N., zoon van Willem Pietersz. Besemer en Fytje Pietrsdr. (Cranendonck).
Over het laatste echtpaar kunnen de volgende gegevens verstrekt worden:
1. Ondertr. Ridderkerk 22 januari 1589, attest. 5 februari 1589 om te IJsselmonde te trouwen (DTB Ridderkerk).
2. Op 11 mei 1589 transporteert Willem Pietersz. Besemer aan Leendert Jacobsz. Besemer 1 morgen 1 hond land int Oude Ryderwaert in een weer van 5 morgen 4 hond en 20 roeden, gemeen met Lenaert Besemer Jacobsz. (R.A. in Zuid- Holland, Recht. Arch. Ridderkerk, inv.nr. 87, fol. 139v).
3. Op 28 april 1606 verkopen de voogden van de twee weeskinderen van Willem Pietersz. en Fytgen Pieters, beyde zalr., aan Adryaen Lenaerts Pors, een huys, arff, bargh en schuyre etc. mitsgaders de helft van 10 hond 27 roeden vroonlandt; voogden Heynrick Pioters Cranendonck tot IJsselmonde, Cornelis Willemsz. Romijn tot Rijderkerck, en Lenaert Jacopsz. Besemer, won. in Hendricken Arnbacht, vertegenwoordogd door diens zoon Jacob lenaerts Besemer.
De genoemde twee weeskinderen zijn:
1. Pieter Willemsz. Besemer `de oude'.
2. Pieter Willemsz. Besemer `de jonge' alias Bootser. (G.A. Rotterdam, Recht. Arch. Charlois, inv.nr. 12, fol. 82).
B. de Keijzer, Capelle a/d IJsselV92.03 TROSSEL
Op 5 september 1804 wordt te Nootdorp gedoopt (R.K.) Joannes, onwettige zoon van Pleuntje van der Krogt en "naar de moeder zegt" Jan Trossel.
Wie is deze familienaam ooit in Zuid-Holland tegengekomen of kan verdere gegevens over deze Jan Trossel verschaffen.
P.C.J. van der Krogt, DelftV92.04 VAN ROON
Claas Dirksz. van Roon, j.m. van Bleiswijk, begr. Bleiswijk 23 september 1772, ondertr. Bleiswijk 22 april 1718 met Neeltje Willemsdr. Groen.
Gevraagd: ouders en doopplaats met data van Claas Dirksz. van Roon.
T.L.J. de Haan, PijnackerV92.05 DE JONG
Cornelis Arisz. Koppert, ged. Schipluiden 10 januari 1773, bouwman, huwde Schipluiden 1 mei 1803 met Glazina Willemse de Jong, overl. Schipluiden 31 september 1817 (oud 35 jaar, ouders onbekend), dochter van Willem de Jong en verm. Alida N.N.
Gevraagd: gegevens ouders van Glazina Willemse de Jong.
H.K. Nagtegaal, DelftV92.06 VAN DER LINDE(N), DE(N) BESTE(N)
Leendert Jansz. van der Linde(n), j.m. van Langeraar, ondertr. Hazerswoude 24 mei 1743 met Antje Dirks de(n) Beste(n), j.d. van Zoeterwoude. Doopgetuigen bij hun kinderen zijn o.a. Cornelis, Aagje en Kaatje Dirks den Beste, en Dirk, Gerritje en Jan Janse van der Linden.
Gevraagd: voorgeslacht van dit echtpaar.
P.C.J. van der Krogt, DelftV92.07 VLUG
Arnoldus Vlug, geb. ca. 1640, huwde Amersfoort 10 november 1665 met Reiniertje Loogen.
David Vlugh, geb. ca. 1611, schout bij nacht bij de Admiraliteit van het Noorderkwartier vanaf 1666.
Strijd als luitenant bij Duins 1639. Dient als luitenant bij de blokkadevloot voor Duinkerken 1640/1642. Schipper bij de koopvaardij 1658. Commandeert victualieschepen van De Ruyter in 1659 op de expeditie naar de Sont. Na de slag bij Lowestoft in 1665 bevorderd tot kapitein. Onderscheidt zich in de vierdaagse en tweedaagse zeeslagen in 1666. Commandeert voorhoede eskader onder Van Ghent op de "Wapen van Utrecht" bij Chatham 1667. Commandeert de "Wapen van Enkhuizen" bij Solebay 1672. Commandeert het eskader voor de Theems, sneuvelt in de eerste slag op Schooneveld 1673. Verm. identiek met David Vlug, die te Enkhuizen op 15 juli 1668 huwde met Meijnouwtje Schram, dochter van de vice-admiraal Schram.
Gevraagd: voorouders van, en verwantschap tussen Arnoldus en David Vlug.
Ir. J.D. Vlug, DordrechtV92.08 VAN TOLEDO
Arien Isbrantsz. van Toledo, j.m. van Voorschoten, timmerman te Leiden, was in 1659 50 jaar oud. Hij trouwde Delft 10 september 1634 met Ariaentgen Ariens, j.d. in de Vrienbant (Vrijenban).
Adriaen Jansz. van Toledo, j.m. van Voorschoten, schipper te Gorinchem in 1649 en 1653. Hij trouwde Voorschoten 2 december 1641 en Gorinchem 19 januari 1642 met Hilleke Willems Verberck, wed. van Gorinchem.
In Voorschoten trouwden in 1667, 1668 en 1672 resp. Jan-, Dirk- en Pieter Arentsz. van Toledo.
Welke A(d)riaen is de vader van Jan, Dirk en Pieter?
A.M. Tolido, LeidschendamV92.09 VAN DEN BERGH
Goossen Cornelisz. van den Berg, j.m. uit de Meijerij, huwde `s-Gravenzande 25 juli 1688 met Geertje Philips van Groenewegen.
Gevraagd: waar en wanneer is Goossen Cornelisz. van den Berg geboren
C. van den Berg, `s-GravenzandeV92.10 DE BRA (BRAHÉ)
Mr. Jan Jacob de Bra (Brahé), geb. Luik febr. 1652, kapitein in dienst der Vereenigde Nederlanden, gediend bij diverse regimenten. De laatste twee was als kapitein bij het Reg. Canis en na enige tijd op pensioen gesteld te zijn geweest, bij invalling kapitein in het Reg. Bearn. Hij trouwde voor 18 juli 1708 verm. te Delft of `s-Gravenhage met Maria Anna (Anna) van den Abeele, afk. uit België, wonende te Schiedam in de Societeit, begr. Schiedam 2 maart 1748.
Gaarne aanvullende gegevens en voorgeslacht.
E. van Binsbergen, EdeV92.11 VEERKAMP
Gerrit Veerkamp, mr. kleermaker, woonde Wateringen 1743 en Schipluiden 1763, begr. Schipluiden 12 juli 1782. Hij huwde met Johanna Hoogerlaan, begr. Rijswijk (Z.H.) 1 maart 1785.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Gerrit.
2. Willem, geb. ca. 1726, verm. te Wateringen.
Gevraagd: nadere gegevens over dit echtpaar en hun voorgeslacht.
H.C. Veerkamp, Den HaagV92.12 GROEN
Willem Ariensz. Groen, j.m. van Zevenhuizen, huwde Moerkapelle 13 december 1682 met Leentje Ariensdr. Verschuur, ged. na 19 januari 1648, j.d. van Bleiswijk, dochter van Adriaen (Arij) Cornelisz. Verschuur en Jannetje Ockers.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Arij, ged. Moerkapelle 11 februari 1685 (doopget. Marte Cornelis Groen en Annetie Pieters).
2. Arij, ged. Moerkapelle 31 maart 1687 (doopget. Michiel Jacobsz. Grotendorst).
3. Neeltje, ged. Moerkapelle 27 september 1692 (doopget. Marijtie Ariensdr. Groen).
Gevraagd: doop, overl. en ouders van Willem Ariensz. Groen.
T.L.J. de Haan, Pijnacker

A92.12 GROEN
Willem Ariensz. Groen is een zoon van Arien Cornellisse Groen en Emmitje Pieters Hollander (ook: Bosch) en is verm. geb. te Waddinxveen. De bewijsvoering is als volgt. Not. Arch. Berkel 774, no. 18, d.d. 10-2-1693: Akkoord tussen Emmetien Pieters Hollander, laatst weduwe van Andries Ockers Dros, won. Noordeinde van Zevenhui- zen, en Maerten Andries Dros, zoon van haar tweede man. Verder in de akte genoemd haar zoon Willem Ariens Groen.
Emmitje Pieters huwde Waddinxveen 13 nov. 1672 als wed. van Arien Cornelisse Groen, van Waddinxveen, met Andries Ockertse Dros, weduwnaar van Zevenhuizen (DTB Zevenhuizen 5, f. 6).
Emmitje Pieters overleed voor 17 dec. 1695. Op die datum wordt zij genoemd in een procuratie van haar zoon Willem Ariens Groen, wonende Noordeinde van Zevenhui- zen, als zaliger Emmetje Prs. Bosch, overl. te Zevenhuizen, laatst wed. van Aris Ockerts Drost (Not. Arch. Berkel 774, no. 110).
Op 10 juli 1695 testeert Leentje Andries Drost (Not. Arch. Berkel 774, no. 96) die tot haar erfgenamen benoemt haar halfbroer Willem Ariens Groen, wedr. van Leentje Ariens Verschuijr, en haar halfzuster Maritje Ariens Groen, gehuwd met Michiel Jacobs Grotendorst.
Emmitje Pieters komt voor in de lidmatenlijst van 1689 als Emmittie Pieters, wonende van Moerkapelle tot het dorp van Zevenhuizen, en in die van 1691 als Immetje Pieters Hollander, eveneens daar wonende (Arch. Herv. Gemeente Zevenhuizen, copie aanwezig op het CBG).
Emmetje Pieters is geboren ca. 1620 en is een dochter van Pieter Jansz. Hollander en Leentgen Jansdr., wier broer Bosch heet (Ons Voorgeslacht nr. 413, febr. 1991, blz. 94). Arie Cornelisse Groen had in ieder geval twee broers: Maarten (volgens de vraagstel- ling in 1685 doopgetuige) en Leendert.
Leendert woonde te Noord-Waddinxveen en testeerde 4 november 1692 (Not. Arch. Zevenhuizen 8927, no. 78). Op 8 juni 1692 (Not. Arch. Zevenhuizen 8927, no. 62) sluit Leendert een akkoord, in welke akte ook zijn broer Maarten genoemd wordt, welke dan overleden is.
Arie Cornelisse Groen is een zoon van Cornelis Jans Groen (Ons Voorgeslacht 413, febr. 1991, blz. 96).
J. Heemskerk, VoorburgV92.13 KORDENT
Adrianus Gouwentak, ijzersmid te Overschie, ondertr. Overschie 24 februari 1742 met Geertruij Kordent, j.d. van Rotterdam. Zij verkoopt te Overschie in 1760 als weduwe een huis en smederij staande tot Overschie onder de Poorterije der stad Delft (Not. Overschie 1760-6750/1243).
Gevraagd: gegevens en voorgeslacht van Geertruij Kordent.
C.L Notenboom, PijnackerV92.14 SEGWAART-OPMEER
Jan Cornelis Segwaart, j.m. in het ambacht van Kethel, huwde Vlaardingen ca. mei 1681 met Geertje Giele Opmeer, j.d. van Vlaardingerambacht.
Gevraagd: gegevens over dit echtpaar en hun voorgeslacht.
C.L.Notenboom, PijnackerV92.15 VAN DEN BERG(H)
Ary Ariense van den Berg(h), bouwman, woonde Vlaardingerambacht, begr. Vlaardingen februari 1744. Hij ondertr. Vlaardingerambacht 1 april 1708 met Willemijntje Ariens Kleijwegt, overl. Vlaardingerambacht 6 augustus 1753.
Uit dit huwelijk geboren:
1. Ary Ariensz., ged. Vlaardingen 29 januari 1713, begr. Vlaardingen april 1753.
Gevraagd: nadere gegevens over dit echtpaar en hun voorgeslacht.
H.C. Veerkamp, Den Haag

A92.15 VAN DEN BERG(H)
I
1 VAN DEN BERGH, Ary Ariensz., ged. Vlaardingen 29-1-1713 (doopget. Crijntje Joosten van der Meer).
II
2 VAN DEN BERGH, Arie Ariensz., van Vlaardingerambacht, bouwman, begr. Vlaardingen febr. 1744, huwt Overschie 15-4-1708:
3 KLEIJWEGH, Willemtie Ariendr., ged. Overschie 26-1-1670, won. Vlaardinger- broek 1740, overl. Vlaardingerambacht 6-8-1753.
III
4* VAN DEN BERGH, Arij Dirksz., huwt:
5* VAN DER MEER, Crijntje Joostdr. (zie O.V. 1967, blz. 27).
6 KLEIJWEG, Arij Gerritsz., geb. ca. 1640, bouwman, molenmeester aan de Beu- kelsdijk 1683, ambachtsbewaarder en gaarder van het molen- en penninggeld van Blijdorp, begr. Overschie 8-8-1727, huwt Overschie 1-1-1668:
7 VAN SCHIE, Jannetje Ariensdr., ged. Overschie 12-8-1646, overl. voor 4-3-1691.
IV
12 Gerrit Dircksz., won. aan de Cleijwech, overl. voor 19-11-1661, huwt 1e ca. 1632 met Leentge Jansdr., huwt 3e ca. 1652 met Annetgen Claesdr., overl. na 19-11-1661, huwt 2e Overschie 22-1-1634:
13 Trijntie Dirxsdr., van Kralingen.
14 VAN SCHIE, Arien Dircksz., van Overschie, bouwman, begr. Overschie 22-8-1686, huwt Overschie 29-5-1639:
15 (BERKEL), Neeltje Jacobsdr.; zij huwde 1e Overschie 5-10-1636 met Gornelis van der Ent.
V
28 VAN SCHIE, Dirck Roelandsz., van Pijnacker, overl. voor 30-10-1640, huwt Delft 2-9-1601:
29 Maritje Corssen, overl. na 1646; zij huwde le Delft 1-2-1598 met Aren Willemsz. op `t Schie.
30 BERCKEL, Jacob Jobsz., geb. ca. 1585, bouwman en schout van Delfshaven, overl. tussen 26-4-1631 en 27-7-1633, huwt Delft 20-2-1609:
31 VAN DER KOOIJ, Willempje Pleunsdr., geb. ca. 1590, overl. tussen 18-9-1662 en 9-1-1665.
VI
60 BERKEL, Job Jacobsz., secretaris van Berkel, overl. tussen 1591 en 1592, huwt:
61 Jannetje Sijmons, overl. tussen 1636 en 1638, huwt 2e met Allert Cornelisz. Cleiwecht.
62 Pleun Michielsz., geb. Overschie ca. 1557, bouwman in de Zuidpolder van Delfgauw, gezworene en ambachtsbewaarder van Hof van Delft, begr. Delft 28- 10-1644, huwt Delft 1-11-1584:
63 (VAN TOL), Neeltje Claesdr., overl. Zuideinde Delfgauw, begr. Delft 30-9-1606; zij huwde le met Jacob Gerritsz.
VII
122 Sijmon Vranken, won. ambacht van Berkel, overl. voor 23-6-1591, huwt:
123 Ariaantje Jansdr.
124 Michiel Harmansz., geb. ca. 1524, bouwman in de polder Schieveen, schepen van Overschie 1599 en ambachtsbewaarder van Schieveen 1596-1597, overl. Overschie tussen 6-6-1616 en 30-4-1618, huwt ca. 1555:
125 Aefje Grabelsdr., geb. Rodenrijs, overl. na 10-3-1578.
126 VAN TOL, Claas Hendriksz., welgeboren man Benthuizen 1578, overl. Benthuizen tussen 10-5-1582 en 1-5-1597, huwt:
127 Aagje Clasen, overl. Benthuizen voor 9-1-1600.
VIII
248 Harmen Dirksz.
250 Gabriël Adriaensz., landbouwer, landeigenaar en pachter te Berkel, overl. voor 10-3-1578, huwt le met N.N., huwt 2e:
251 N.N.
Mw. A. Hutchison-Kleijweg, Spijkenisse


De vraag betreffende Van den Berg(h) blijkt reeds eerder in Ons Voorgeslacht 1966, blz. 559 te zijn gesteld en beantwoord in Ons Voorgeslacht 1967 blz. 27. P. de Ridder, LisseV92.16 (VAN DEN HOUTEN)
Andries Jans (van den Houten), geb. ca. 1590, j.m. van Gorinchem, pottenmaker, overl. Gorinchem tussen mei 1622 en febr. 1623. Hij ondertr. Gorinchem 15 februari 1615 met Beatris Goesens, j.d. van Zwijndrecht, wonende te Beijerland, overl. tussen 1 mei 1660 en 30 april 1661 volgens kerkrekening.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Jan, geb. ca. 1615 (oudste doopboek Gorinchem vangt aan okt. 1619).
2. Gosen Andries, geb. Gorinchem 11 oktober 1620.
3. Andries, geb. Gorinchem 10 februari 1623.
Gevraagd: voorgeslacht van Andries Jans (van den Houten). Mogelijk afkomstig uit Vlaanderen.
S. van den Houten, `s-GravenhageV92.17 VAN DER DUIJN (VERDUIYN)
Jacob(us) van der Duijn, groenboer, won. aan de Overtoom onder Sloten, huwde Sloten 5 mei 1748 met Jannetje Jansdr. van der Hey, ged. Sloten 11 november 1725. Zijn broer Gerrit van der Duijn, eveneens groenboer, won. aan de Overtoom onder Sloten, huwde Sloten 30 november 1749 met Neeltje van der Hey, ged. Sloten 29 november 1722. De echtgenotes zijn dochters van Jan Jacobsz. van der Hey en Jannetje Willemsdr.
In de trouwboeken van Sloten wordt in zijn algemeenheid geen plaats van herkomst vermeld. Op grond van het systeem van vernoemen van kinderen zouden de broers zoons kunnen zijn van Joris (van der Duyn) en (Barbera). In Sloten en andere plaatsen in Noord-Holland onder het IJ is in de trouwboeken rond 1715 geen spoor van een echtpaar gevonden dat daar aan bovenstaande voorwaarden voldoet.
Wie kan mij helpen aan een aanwijzing omtrent de herkomst van deze familie Van der Duijn?
B.de Keijzer, Capelle aan den IJsselV92.18 STOLK
Jan Dirks Stolk, j.m. won. Woerden, huwde Woerden 25 augustus 1754 met Elisabeth Smaling, ged. Woerden 22 augustus 1734, dochter van Gijsbert Pieters Smaling en Marrigje Aarts Blonk. In Woerden e.o. is over zijn voorgeslacht niets gevonden. Zijn enig kind, Dirk, ged. Woerden 8 januari 1755, was schipper in 1832.
Gevraagd: nadere gegevens over Jan Dirks Stolk en zijn voorgeslacht.
B.de Keijzer, Capelle aan den IJsselV92.19 KNECHT (VISSER)
Arij Claasz. Knecht (Visser), j.m. van Hoogvliet, visser en veerman, overl. aangeg. Hoogvliet 25 januari 1712. Hij huwde Poortugaal 22 augustus 1655 met Lijsbeth Jacobsdr., j.d. van Hoogvliet, overl. voor 23 augustus 1693.
Gevraagd: voorgeslacht van dit echtpaar.
T.L.J.de Haan, PijnackerV92.20 SMITS, BEERENSMIT, VAN DER VEER, VERVEER
Hendrik Barewick Smits, ook voorkomend als Hendrik Beerensmit of Bergsmit, afkomstig uit Munsterland, overl. Vianen juni 1803, huwde Vianen 27 oktober 1799 met Joanna van der Veer of Verveer, ged. Culemborg (R.K.) 24 februari 1772, dochter van Evert van der Veer en Megteld Hofs.
Gevraagd: gegevens over Hendrik Barewick Smits. Plaats en datum van overlijden van Johanna van der Veer. Zij woonde bij het huwelijk van haar dochter in 1834 te Rotter- dam en zou volgens de overlijdensakte van haar dochter (1884) te Vianen overleden zijn.
P.C.J.van der Krogt, Delft


Genealogische Vereniging Prometheus / TUDelft / E-mail: webmaster@prometheus-delft.org
Laatst gewijzigd 28 april 2002