Genealogische vragen en contactzoekers

"Genealogische vragen en contactzoekers" is een rubriek in ons tijdschrift "Ons Erfgoed". Deze rubriek is bedoeld voor leden van de Genealogische Vereniging Prometheus en abonnees van het tijdschrift "Ons Erfgoed" die met hun onderzoek op genealogisch of heraldisch gebied zijn vastgelopen.
Vragen en antwoorden kunt u, liefst per E-mail en met vermelding van uw telefoonnummer en E-mail adres, inzenden naar:

Redactie "Ons Erfgoed"
Genealogische vragen en contactzoekers
Buitenwatersloot 142
2613 SV Delft

of: alvolups@wanadoo.nlV00.01 Geervliet-Harthout
Arie Knelisz. Geervliet, geb. Overschie 18 juli 1688, huwde Overschie 27 mei 1714 met Neeltje Knelisdr. Harthout, geb. Schiebroek.
Gevraagd: (Voor)ouders van Neeltje.
Ph. van Oordt, SchiedamV00.02 Geervliet-Hogendam
Cornelis Arijen Geervliet, geb. Berkel 23 juni 1652, huwde verm. Overschie 26 juli 1682 met Neeltje Janse Hogendam. In Overschie laten ze 5 kinderen dopen.
Gevraagd: (Voor)ouders van Neeltje.
Ph. van Oordt, Schiedam

A00.02 Geervliet-Hogendam
Neeltje Janse Hogendam is een dochter van Jan Maartenss. Hoogendam de jonge en Maertje Joris. Dit blijkt uit de volgende acte: Arch. Kethel, inv.nr. 1798, blz. 169, d.d. 21 november 1695: Verkoop door Maertje Jorisdr., wed. van Jan Maartenss. Hoogendam, wonende in de Abtspolder, geassisteerd met haar (schoon)zoons, onder wie Cornelis Aryens Geervliet, geh. met Neeltje Jansdr.Hoogendam. Het verdere voorgeslacht van Jan wordt behandeld in het boekje "Vlaardingse Geslachten" van H. den Boer (Hist. Ver. Vlaardingen, 1986). De oudste generaties staan in de stamreeks Hoogendam op blz. 57-58 in deel II van "Hollandse Stam- en Naamreeksen" (uitg. Prometheus, 1990).
J. Heemskerk, ZoetermeerV00.03 Huijs-van der Tang
Gerrit Cornelisz. Huijs (Hues), j.m. van Zegwaard, huwde Zoetermeer 7 maart 1706 met Jannetje Willems van der Tang.
Gevraagd: (Voor)ouders van Gerrit.
Ph. van Oordt, Schiedam

A00.03 Huijs-van der Tang
Gerrit Cornelisz. Huijs (Hues, Heus) is een zoon van Maertje Dirks, die als weduwe van Kees Heus op 1 mei 1707 te Zoetermeer getuige was bij de doop van Gerrits zoon Cornelis. Hierbij staat vermeld, dat zij de moeder van de vader van het kind is (DTB Zoetermeer, 16, f. 24).
Maertje Dirks ondertr. Zoetermeer 6 januari 1668 met Cornelis Janse Heus. Zij waren jongelieden van Zegwaart. Consent werd verleend door Cornelis' vader, Jan Corneliss. Heus, en door Maertjes broer Cornelis Dircks. Zij overl. Zegwaart (impost 8 mei 1716). Cornelis Janss. Heus was op 9 februari 1698 nog in leven bij de ondertrouw van zijn zoon Jan (DTB Zoetermeer, 13, f. 93).
Van Cornelis' vader, Jan Corneliss. Heus, is geen huwelijk en daardoor ook geen vrouw bekend. Op 24 oktober 1660 gaf hij consent voor het huwelijk van zijn zoon Arie Janss. Heus. Jan is mogelijk gehuwd voor 1634, het jaar waarin de huwelijken voor het gerecht van Zegwaart aanvangen. Jan, ged. Zoetermeer 8 mei 1616, is een kind van Cornelis Janss. Heusgen en Gooltgen Adriaens, dochter van Adriaen Heyndrick Andriesz. Timmerman (Recht. Arch. Zegwaart, inv. nr. 45, f. 174v, akte d.d. 7 augustus 1611).
Cornelis overleed na 1 oktober 1640 (Recht. Arch. Zegwaart, inv. nr. 51, f. 235v), Gooltje na 14 juli 1624 (DTB Zoetermeer, 4, f. 130). Hun eerste kind is op 31 oktober 1604 te Zoetermeer gedoopt. Cornelis was waard aan de Duikerbrug en woonde in Den Hoorn onder Zegwaart (Recht. Arch. Zegwaart, inv. nr. 45, f. 285v, akte d.d. 15 april 1612). Hij is een zoon van Jan Pier Jannen en Annetgen Pieters.
Jan Pier Jannen woonde Zegwaart aan de Duikerbrug en overleed voor 9 okto-ber 1605 (Recht. Arch. Zegwaart, inv. nr. 44, f. 10v, akte d.d. 9 oktober 1605). Annetgen Pieters hertr. 1e met Jan Pieterss. Brammer, 2e met Willem Janss. Verburg en 3e Zoetermeer 19 april 1620 met Jeroen Severtsz. Zij overleed tussen 23 juni 1629 (Oud Stadsarch. Rotterdam, inv. nr. 4082, f. 145) en 22 januari 1632 (Recht. Arch. Zegwaart, inv. nr. 48, f. 222v).
J. Heemskerk, ZoetermeerV00.04 Mul-van der Veen
Cornelia Ariense van der Veen, geb. ca. 1665, overl. aangeg. Zevenhuizen 23 september 1721, huwde Moordrecht 5 september 1688 met Gijsbert Ariens Mul.
Gevraagd: (Voor)ouders van Cornelia.
Ph. van Oordt, SchiedamV00.05 De Bruijn/Van Roijen
Pieter Damens de Bruijn, won. Lexmond, overl. voor 1722, huwde voor 1709 met Aaltje Fransen van Roijen, ged. Lexmond 1 januari 1686. Pieter had een zuster Pietertje. Pietertje Damen de Bruijn was in 1708 getuige bij de doop van Daam Pieters, Teuntje Ariens de Bruin in 1714 bij die van Arie Pieters.
In 1670 was Pietertje Antonis (de Weerd), weduwe en boedelhoudster van Willem Andries de Bruijn, moeder en voogdes van Andries. Willem Andries was schepen en diaken te Tienhoven. Dit zijn mogelijk voorouders van Pieter, omdat Daam een roepnaam schijnt te zijn voor Andries.
Gevraagd: gegevens en (voor)ouders van Pieter Damens de Bruijn.
J. Hofstee, CanadaV00.06 Van Buren/Van Os
Jannighie (Jantje) Willems van Buren, j.d. won. te Amerongen (1668), overl. na 1687, huwde Amerongen (met attestatie van Oss) 14 juni 1668 met Jan Arisz. van Os, j.m. won. te Meurs (1668), overl. na 1687.
Gevraagd: (voor)ouders van Jannighie.
K.J. Slijkerman, WaardeV00.07 Vonk/Van Os
Reintje Dirks Vonk, uit Varik, overl. na 1725, huwde ald. 6 juni 1706 met Willem Jansz. van Os, ged. Amerongen 9 november 1679, overl. na 1725.
Gevraagd: (voor)ouders van Reintje.
K.J. Slijkerman, WaardeV00.08 De Graaf(f)
Anthonie de Graaf(f), R.K., zou zijn geb. Maastricht ca. 1770, wagenmaker, timmerman, woonde later te Dirksland en Melissant, overl. ald. 5 november 1827, huwde (gerecht) Nieuwe Tonge 9 februari 1801 met Johanna Maatjens (Matiens). Had na haar overlijden jarenlang een relatie met zijn huishoudster Maria Jacoba Ramijs (Romijn etc.). Onderzoek te Maastricht leverde niets op.
Gevraagd: (voor)ouders van Antonie.
K.J. Slijkerman, WaardeV00.09 Romans
Klaas Romans, geb. ca. 1779, verbleef 1816/1817 te Leeuwarden, zou fuselier zijn in garnizoen te Bergen op Zoom in 1817, overl. voor 1837 (?). Hij had bij de Leeuwardense koopvrouw Elisabeth Fokkes de Haan (1782-1831) een buitenechtelijke zoon Jouke (Romans) de Haan (1817-1884). Onderzoek in o.a. militaire stamboeken leverde niets op.
Gevraagd: (voor)ouders van Klaas.
K.J. Slijkerman, WaardeV00.10 Van Beusekom/Van der Linden
Aernout van Beusekom, geb. naar schatting ca. 1665, overl. voor 28 april 1724, huwde voor ca. 1695 met Catrina van der Linden, overl. na 28 april 1724. Zij hadden een zoon Arnoldus van Beusekom die in 1724 als j.m. van Utrecht te Dordrecht trouwde. Onderzoek in de stad Utrecht leverde niets op.
Gevraagd: (voor)ouders van Aernout en Catrina.
K.J. Slijkerman, WaardeV00.11 Van Oelderen/Van der Linde(n)
Wilhelmina van Oelderen, geb. Nieuwenhoorn, ged. Brielle 3 mei 1800 (doopheffers Pieter Hendricus van Oelderen en Lena van Siffelijk), was een dochter van Petrus/Pieter Johans van Oelderen, geb. Sint-Anthonis (onder de heerlijkheid Boxmeer, N.Br.), ged. ald. 7 september 1772, won. te Nieuwen-hoorn (1798, 1800), overl. voor 1829, die huwde (aangetekend te Nieuwen-hoorn 26 januari 1798, pro deo, Gaarder nr. 3) met Maria van der Linde(n), geb. Nieuwenhoorn, overl. Nieuwenhoorn, begr. ald. 13 juli 1809 (overlijden volgens huwelijksakte dochter, 1829).
Gevraagd: overlijden van Petrus en geboorte en (voor)ouders van Maria.
J.Th.M. Melssen, EindhovenV00.12 Van Roon
Cornelis Geerlofs/Gelven van Roon, korenmolenaar op de "Lelie" in Putters-hoek, huwde als jongeman van Rhoon op 3 april 1633 te St. Anthoniepolder met Bastyaentge Symons van Charlois. Zijn vader was mogelijk Gerlof Theunisz., wedr. van Dignum Cornelisdr., won. te Rhoon, die op 17 mei 1612 in Barendrecht hertrouwde met Styntge Maertens.
Gevraagd: (voor)ouders van Cornelis.
A.B. den Haan, DordrechtV00.13 Van Kippersluijs/(Van 't) Uithoff
Willem Philipsz. van Kippersluijs, j.m. won. IJsseldijk, huwde IJsselstein 12 februari 1684 met Maria van 't Uithoff, j.d. van Harmelen.
Gevraagd: nadere gegevens m.b.t. dit echtpaar en hun voorgeslacht.
T.L.J. de Haan, PijnackerV00.14 Faas(se)
Arien Gerritsz. Nooteboom, won. onder Emmikhoven, huwde 1e Almkerk 10 juni 1731 met Lijske Jacobs Lievaart, huwde 2e Dussen 29 november 1743 met Johanna Corstiaanse Faas(se), j.d. van Dussen, won. Almkerk, overl. Emmikhoven 5 november 1778, begr. Dussen.
Gevraagd: nadere gegevens van Johanna en haar (voor)ouders.
E.J.F. Notenboom-de Muijnck, Pijnacker

A00.14 Faas(se)
Arie Gerritsz. Nootenboom geb. Dussen 26 juni 1705, lidmaat 2 april 1745, woont aan Emerschuijt(?) van de Kornse sluijs langs de dijk. Hij huwde 1e Almkerk 10 juni 1732 met Lijsbeth Leenaards, huwde 2e Dussen 24 november 1743 (ondertr. Almkerk 21 oktober 1743) met Johanna Faassen (Vaas), wonende te Almkerk 1743, doet belijdenis 27 maart 1746, dochter van Costiaan Vaas.
A.D. van der Kade, CastricumV00.15 Van der Hoeve/Boer/Groenendijk
Jacobus van der Hoeve huwde Margje Boer Hellevoetsluis 21 mei 1786. Zij lieten ald. 6 mei 1787 Catharina Maria dopen en vertrokken 2 mei 1791, met att. van Hellevoetsluis, naar Nieuwveen (aankomst niet gevonden).
Catharina Maria huwde met Cornelis Groenendijk, ged. Bodegraven 26 sep-tember 1779, overl. Nieuwerkerk a/d IJssel 11 oktober 1837. Hun dochter Adriana is ged. Noord-Polsbroek 5 augustus 1812.
Gevraagd: nadere gegevens over beide echtparen en hun (andere) kinderen.
K.P. Schaddelee, BussumV00.16 Barents/Ponsioen
Annigje Barents, j.d. won. Schoonhoven, overl. na 23 september 1696, huwde Schoonhoven 6 mei 1687 met Maarten Jansz. Ponsioen.
Gevraagd: nadere gegevens m.b.t. Annigje en haar voorgeslacht.
T.L.J. de Haan, PijnackerV00.17 IJs(s)endijck/Franse
Gerrit Willemsz. IJs(s)endijck, j.m. won. Gouda, begr. ald. 5 juni 1700, huwde Gouda 24 april 1689 met Teuntje Franse, j.d. won. Gouda, overl. na 29 januari 1716.
Gevraagd: nadere gegevens m.b.t. dit echtpaar en hun voorgeslacht.
T.L.J. de Haan, PijnackerV00.18 Kets(en)/Muller
Thewoult Ketsen, won. Utrecht, overl. voor 1669, huwde met Catrijn Muller, overl. Utrecht 15 maart 1669.
Gevraagd: nadere gegevens m.b.t. dit echtpaar en hun voorgeslacht.
T.L.J. de Haan, PijnackerV00.19 Van Rhijn/de Corte
Antonie (Teunis) Gerritsz. van Rhijn, won. a/d Vlist 1693, overl. na 31 maart 1696, huwde 1e Haastrecht 15 augustus 1683 met Adriaena Aertsdr. de Corte, overl. na 21 mei 1692, huwde 2e Haastrecht 1 november 1693 met Elisabeth Jansdr. de Vries.
Gevraagd: nadere gegevens m.b.t. Antonie, Adriana de Corte en hun voorgeslacht.
T.L.J. de Haan, PijnackerV00.20 (Van) Middelweert (Middelwaart)
(An)tonis (Teunis) Jansz. (van) Middelweert, j.m. van Veldhuizen (U), huwde IJsselstein 4 november 1714 met Jacomina Willemsdr. Kippersluijs, j.d. van IJsseldijk.
Gevraagd: nadere gegevens m.b.t. Antonis en zijn voorgeslacht.
T.L.J. de Haan, Pijnacker


Genealogische Vereniging Prometheus / TUDelft / E-mail: webmaster@prometheus-delft.org
Laatst gewijzigd 28 april 2002