Kronieken

Kronieken
Kronieken is de naam van het tot 2001 viermaal per jaar verschijnend tijdschrift van de Genealogische Vereniging Prometheus.

De meeste nummers van "Kronieken" zijn nog verkrijgbaar. Zij kosten (inclusief verzending per post binnen Nederland) € 4,50 per stuk/€ 13,- per jaargang. U kunt ze bestellen door overmaking van dit bedrag op postgiro 3453233 t.n.v. Genealogische Vereniging Prometheus, Delft. Bij de ruimte voor mededelingen vermelden het jaar en het nummer/de jaargang dat/die u wenst.


Genealogische Vereniging Prometheus / TUDelft / E-mail: webmaster@prometheus-delft.org
Laatst gewijzigd: 26 april 2002