Kronieken 1992

H.K. Nagtegaal NACHTEGAEL 1 Mw. G. van Galen-Brouwer BROUWER 12 M. de Hoog STAMREEKS DE HOOG 38 UITGAVEN GENEALOGISCHE VERENIGING PROMETHEUS 50 VRAAG EN ANTWOORD_________________________________51 Mr. J.M. van Batenburg STAMREEKS VAN BATENBURG 53 Mw. E.J.H. Bolhuis-Van Lieshout KWARTIERSTAAT BOLHUIS-BOSSCHER 67 J.A. Diebrink en F.Ph. Jantzen STAMREEKS JANTZEN 87 Dr. P.C.J. van der Krogt EEN BURENRUZIE IN 1745 101 VRAAG EN ANTWOORD________________________________103 H.M. Morien en Jac. Th. A. Hofstede DE HEDER 105 E.W. van den Burg en mr. drs. A. Slootweg FILLEKES 116 H.T.M. de Raad VAN WOUDENBERG 127 J. Heemskerk BROMER 136 Mw. J.M.A. Overmars en W.G.T. van den Berg KWARTIERSTAAT OVERMARS-TUTERT 151 VRAAG EN ANTWOORD________________________________159 H. de Iongh KWARTIERSTAAT DE IONGH 161 VRAAG EN ANTWOORD________________________________215 NAAMREGISTER 219 * * * * * * * *