Jaarvergadering en lezing

Het bestuur van de Genealogische Vereniging Prometheus nodigt u uit tot het bijwonen van de jaarvergadering op donderdagavond 20 oktober 2011. Deze vergadering begint om 19.15 uur (zaal open 19.00) en wordt gehouden in het Kerkelijk Centrum Delfgauw, Zuideindseweg 7, 2645BD Delfgauw.
Na afloop (20.00 uur) zal de heer Robert F. Philippo uit Hardinxveld-Giessendam een lezing houden met als titel: DNA in de genealogie. Deze lezing is georganiseerd door de NGV afd. Delfland i.s.m. de Genealogische Vereniging Prometheus.
We bouwen op deze avond geen stand op, maar nemen slechts enkele cd-roms mee. Wilt u iets van onze uitgaven inzien of kopen: stuur vóór woensdagmorgen 19 oktober 2011 een e-mail, dan nemen we het mee.
Agenda:
 1. 19.15 Jaarvergadering.
  1. Opening.
  2. Notulen jaarvergadering d.d. 31-05-2010.
  3. Mededelingen.
  4. Jaarverslag 2010.
  5. Jaarrekening 2010.
  6. Verslag kascommissie.
  7. Begroting 2011; voorstel tot contributieverhoging ingaand 2012.
  8. Verkiezing kascommissie.
  9. Nieuw beleid voor de GV Prometheus.
  10. Rondvraag.
  11. 19.55 Sluiting; mochten nog niet alle agendapunten voldoende behandeld zijn, vergaderen we verder op 31 oktober a.s. vanaf 13.00 uur in kamer F342 (3e verdieping, voorzijde) in het gebouw voor Technische Natuurkunde, Lorentzweg 1.
 1. 20.00 Lezing door de heer Robert F. Philippo over DNA in de genealogie.

 2. 22.30 Sluiting.

Er zijn enkele bestuursvacatures; o.a. die van penningmeester.
Maak hierover eens een praatje met een bestuurslid of e-mail!


Genealogische Vereniging Prometheus / TUDelft / E-mail: webmaster@prometheus-delft.org
Laatst gewijzigd: 05 oktober 2011