Jaarvergadering en lezing

Het bestuur van de Genealogische Vereniging Prometheus nodigt u uit tot het bijwonen van de jaarvergadering op woensdagavond 19 april 2006. Deze vergadering begint om 19.00 uur (zaal open 18.30) en wordt gehouden in het PSOR cafe, Pieter Calandweg 1, 2628CP Delft.
Na afloop (20.00 uur) zal er een lezing worden gehouden door de heer ir. Henk Feikema over het gebruik van de computer voor genealogisch onderzoek, getiteld: Computergenealogie.
Agenda:
 1. 19.00 Jaarvergadering.
  1. Opening
  2. Notulen jaarvergadering d.d. 12 april 2005.
  3. Mededelingen.
  4. Jaarverslag 2005.
  5. Jaarrekening 2005.
  6. Verslag kascommissie.
  7. Begroting 2006.
  8. Verkiezing kascommissie.
  9. Programma 2006.
  10. Rondvraag.
  11. Sluiting.
 2. 20.00 Opening openbaar gedeelte
 3. 20.05 Lezing.
 4. 21.00 Pauze. We bouwen geen stand op, maar nemen slechts enkele cd-roms mee. Wilt u iets van onze uitgaven inzien of kopen: stuur vóór dinsdagmiddag een e-mail.
 5. 21.30 Vervolg lezing.
 6. 22.00 Sluiting.

Er zijn enkele bestuursvacatures.
Maak hierover eens een praatje met een bestuurslid of e-mail!


Genealogische Vereniging Prometheus / TUDelft / E-mail: webmaster@prometheus-delft.org
Laatst gewijzigd: 27 maart 2006