Jaarvergadering

Het bestuur van de Genealogische Vereniging Prometheus nodigt u uit tot het bijwonen van de jaarvergadering op dinsdag 29 februari a.s. Deze vergadering begint om 12.35 uur en wordt gehouden in het gebouw van Technische Natuurkunde, Lorentzweg 1, Delft, 2de verdieping, voorzijde tussen de vleugels A en B, zaal 1.
Agenda:
 1. Opening.
 2. Mededelingen.
 3. Jaarverslag 1999.
 4. Jaarrekening 1999.
 5. Verslag kascommissie.
 6. Begroting 2000.
 7. Verkiezing kascommissie.
 8. Bestuursverkiezing.
  Aftredend zijn de heren S.H.J. Huisman en E. Koets; De heer Koets is herkiesbaar. Het bestuur stelt als nieuw bestuurslid voor ???. Kandidaatstellingen kunnen tot voor de aanvang van deze jaarvergadering schriftelijk bij de secretaris worden ingediend.
 9. Programma 2000.
 10. Rondvraag.
 11. Sluiting.


Genealogische Vereniging Prometheus / TUDelft / E-mail: dkorbee@si.tn.tudelft.nl
Laatst gewijzigd: 27 april 2002