Algemene Index

van de namen in de

Kwartierstatenboeken I t/m XII
A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   IJ/Y   Z  

De letter IJ/Y telt 89 namen.
Hij is echter nog niet geheel klaar. De patroniemen - in ieder geval namen die eindigen op dr. en z. - worden nog verwijderd.
Ook worden namen met haakjes erin apart opgenomen en wordt ij/y beter gesorteerd.


NaamDeel
YblesI-20
IJck, vanVIII-128
YdesXII-159
IJdtsdmaIX-196
IJdtsmaVII-198, IX-190
YdzamaVII-198
YebsI-89
Yeghem, vanIX-314
Yeman Adriaensdr.XII-153
YemandsII-205
Yemandsdr.XII-180
YemansI-228
Yemansz.I-239, VI-61, VIII-249, IX-309, IX-313, XI-167, XII-71, XII-177
Yerseke, vanXI-104
Yesz.I-250
IJevinsz.XI-275
IJevisz.XII-76
YeweldalIII-150
Yewijn Heyendr.VI-77
Yewijn Heijendr.I-318, II-230
Yewijn Heijnsdr.XII-349
YewijnsII-219, V-148
IJewijnsz.XI-280
IJlen, vanII-204, VIII-39, VIII-246
IJmansII-107, VIII-232
IJmertsII-187, II-191, V-145, IX-287
Ymertsdr.X-95
YnsesXII-129
YntesXII-159
Yolande van BourgondiŽVIII-257
Yolande van Chatillon-surVIII-258
Yolande van CoucyVIII-262
Yolande van CourtenayVIII-260
Yolande van DreuxVIII-258
Yolande van GelreII-245, IX-216
Yolande van HenegouwenVIII-266
Yolande van VlaanderenVIII-264
YpckesVII-188
IJpelaarXII-30, XII-39
IJpensVIII-133
Yperen, vanVI-13, VI-18, VI-26, VIII-151, X-163
YpesVII-150
IJsbrandXI-89
IJsbrandsII-157, VII-97, VIII-239
IJsbrandsdr.XI-95, XI-272
IJsbrandseXII-254
IJsbrandsz.XI-266, XI-277, XI-280
IJsbrandt Dirckszn.dr.VII-67
IJsbrandt Dirckszndr.IX-25
IJsbrandt Dirckszoonsdr.II-228, II-230
IJsbrandt Dirckz.dr.IX-86
IJsbrandt Dirksz.dr.X-196
IJsbrandtsVII-69
IJsbrandts Herpersz.VII-64
IJsbrandtsdr.X-191
IJsbrant Dirckszoonsdr.XI-172
IJsbrantsII-159, II-161, II-209, II-225, II-227, VII-105, IX-59, IX-146, X-73, XI-170
IJsbrants(dr)VI-54, VI-78, VI-136, VI-140, VI-146
IJsbrants(z)V-149, V-168, V-243
YsbrantseIII-211
IJsbrantsz.III-91, IX-305, IX-323, X-198
IJsebrandsz.XII-80
IJsebrandtsenXII-295
Ysel, van denVI-64
IJselmeer, vanIII-158, V-206
IJsenburg, vanII-117, II-144, II-171, VI-115, VI-127, VI-137, VI-145, IX-261
IJsendijk, vanII-79
IJsendoorn, vanIV-21, X-136
YserenXII-223
Yseren, vanIII-52, III-66, XII-232, XII-245, XII-246, XII-263, XII-282, XII-296, XII-315
IJserloo, vanIV-164, IV-170, IV-179, IV-191
IJsermanIII-152, III-164, VIII-18, VIII-25, XI-182, XI-190, XI-202, XI-221, XI-285
YsraI-95, V-45
IJssel, van denVII-62, IX-237
IJssel, van derVII-58, VII-63, VII-65, X-180
IJsseldijck, van deXII-187
IJsselsteijnIX-45, IX-54
IJsselstein, vanVIII-255
IJsselstijnV-29
IJssenburg, vanXII-324, XII-329, XII-335
YtswijVI-65
Yvensz.XI-84
IJwaerden, vanV-187, V-189, V-191
Ywein HeijenszV-182
Ywein Heijensz.I-319, II-236
Ywein Heijenz.I-416
IJzendoorn, vanXII-7, XII-8, XII-9, XII-11, XII-14, XII-20
IJzermanIII-174
IJzermansII-281, II-282, II-283, IX-284, XII-29

Genealogische Vereniging Prometheus / TUDelft / E-mail: webmaster@prometheus-delft.org
Laatst gewijzigd: 6 juli 2006