Genealogische Vereniging Prometheus


Heruitgave Kwartierstatenboeken


Na lange tijd niet meer leverbaar te zijn geweest, zijn momenteel onze Kwartierstatenboeken delen I t/m XII weer leverbaar!
Deze keer echter niet in boekvorm, maar als CD-ROM.
Naast deze Kwartierstatenboeken bevat de CD-ROM ook alle jaargangen van Kronieken (1992 t/m 2000). Bij elkaar zijn dat zo’n 6600 bladzijden. Behalve het comfort van snel en makkelijk zoeken naar persoonsnamen, plaatsnamen, beroepen, jaartallen, e.d. heeft deze wijze van uitgeven ook financiële voordelen: was de oorspronkelijke prijs van al deze boeken en tijdschriften ƒ 611,-, nu komt de prijs op € 16,- (bij verzending per post binnen Nederland komt daar € 4,- bij)!
U kunt de cd-rom afhalen bij het Gemeentearchief en de Aula van de TU (beide te Delft) of op een Genealogische markt waar wij staan (zie onze Agenda).
Voor verzending per post binnen Nederland bestelt u de cd-rom door het overmaken van € 20,- op postgiro 3453233, t.n.v. Genealogische Vereniging Prometheus te Delft, onder vermelding van "CD-ROM" vergeet, bij elektronische overboeking, niet om ook uw adres op te geven.


Systeemvereisten:
N.B.Binnen Europa zijn de verzendkosten € 5,50 en wordt de prijs € 21,50.
Buiten Europa bedragen de verzendkosten € 7,50 en wordt de prijs € 23,50.


Genealogische Vereniging Prometheus / TUDelft / E-mail: webmaster@prometheus-delft.org
Laatst gewijzigd: 26 oktober 2013