Bibliotheek

Sinds 1 september 2012 is onze bibliotheek gevestigd in het gezamenlijk Verenigingscentrum van de Hollandse Vereniging voor Genealogie ‘Ons Voorgeslacht’ en de Genealogische Vereniging Prometheus, gevestigd aan de Buitenwatersloot 312, 2614GR te Delft. Natuurlijk is ook de bibliotheek van Ons Voorgeslacht aanwezig. Hierdoor kunnen nu leden van Prometheus en Ons Voorgeslacht van beide bibliotheken gebruik maken.
In eerste instantie geldt dat het inzien van boeken en tijdschriften op locatie, maar er wordt gewerkt aan een uitleensysteem, waarmee boeken uit de beide bibliotheken kunnen worden geleend.
De openingstijden zijn:
Iedere 2e zaterdag van de maand van 11.30 – 15.30 uur.

Naast de genoemde openingstijden breiden wij op proef de opening van het verenigingscentrum uit met een openstelling "op verzoek". Dit vooral om leden die op grote afstand wonen, de gelegenheid te geven om tijdens hun vakantie of verblijf in de omgeving van Delft, de mogelijkheid te bieden een bezoek te brengen aan het verenigingscentrum.
Hoe gaat dit in zijn werk?
U dient minimaal 3 weken van te voren een verzoek in te dienen bij de verenigingsbibliothecaris: bibliothecaris@prometheus-delft.org. In deze mail geeft u aan op welke dagen/dagdelen u een bezoek wilt brengen aan het verenigingscentrum. De verenigingsbibliothecaris neemt vervolgens contact op met iemand uit de pool vrijwilligers, die mogelijk op die dag/dat dagdeel beschikbaar is. Concrete afspraken worden gemaakt tussen u en de vrijwilliger met een cc. aan de verenigingsbibliothecaris.

Wat biedt onze nieuwe lokatie?

CatalogusGenealogische Vereniging Prometheus / TUDelft / E-mail: info@prometheus-delft.org
Laatst gewijzigd: Laatst gewijzigd: 19 juli 2014