Voorintekening nieuw boek

KAREL DE GROTE – MYTHE en werkelijkheid

een verrassende zoektocht naar een voorouder


In oktober verschijnt bij uitgeverij Aspekt het boek Karel de Grote – Mythe en Werkelijkheid, waarin Henk Feikema - genealoog en amateurhistoricus - zijn verrassende zoektocht naar de gemeenschappelijke voorouder van vrijwel alle Europeanen beschrijft.

Over deze beroemde keizer van het middeleeuwse Karolingische Rijk, van wie volgens sommige wetenschappers bijna elke Europeaan afstamt, is al heel veel geschreven. Maar de auteurs hebben niet alles verteld, want er is gezwegen over het grootste schandaal in de geschiedenis dat ertoe heeft geleid dat het beeld dat wij van Karel de Grote hebben, niet klopt met de werkelijkheid.

Dit heeft niet alleen grote gevolgen voor al zijn afstammelingen, maar het raakt ons allemaal. Nog dagelijks wordt onze maatschappij en de wereld er door beïnvloed, maar het ergste is dat ons vertrouwen in de integriteit en deskundigheid van de historici is aangetast. Juist genealogen moeten er op kunnen rekenen dat het beeld dat wij van het verleden hebben, juist is. Het gaat in dit boek niet alleen om onze hoofdpersoon, maar het betreft de gehele geschiedschrijving. In feite is de kardinale vraag of de historici ons wel de waarheid over het verleden hebben verteld.

Deze vraag is het leidmotief van dit boek, waarbij het antwoord is toegespitst op Karel de Grote. Het boek zal vooral interessant zijn voor genealogen die deze beroemde keizer in hun stamboom hebben of een aansluiting naar hem zoeken. Maar ook anderen die open staan voor een andere kijk op ons verleden, vinden in dit boek een schat aan informatie die de historici in hun werken achterwege laten.

Speciale aanbieding voor leden van onze vereniging en de Hollandse Vereniging voor Genealogie Ons Voorgeslacht en lezers van Genealogisch Erfgoed Magazine:

De Genealogische Vereniging Prometheus kan dit boek (204 pagina’s, 76 afbeeldingen, formaat 150 x 230 mm) tot 31 december 2014 aanbieden voor een introductieprijs van € 18,95 (inclusief verzendkosten). Bestellingen kunnen worden gedaan door overmaking van dit bedrag naar bankrekening NL 37 INGB 0003 4532 33 t.n.v. de penningmeester van de Genealogische Vereniging Prometheus te Delft, onder vermelding van naam en adres. Het boek wordt zo spoedig mogelijk na verschijnen zonder portokosten thuisbezorgd.

Meer informatie over dit boek volgt t.z.t op deze website.Genealogische Vereniging Prometheus / TUDelft / E-mail: webmaster@prometheus-delft.org
Laatst gewijzigd: 5 november 2014