Genealogische Vereniging Prometheus
Zjoekowlaan 25
2625PJ Delft


InschrijfformulierHierbij geef ik mij op als lid van de Genealogische Vereniging Prometheus


Naam ___________________________________________________________________ M/V

Adres ___________________________________________________________________

Postcode ___________ Woonplaats _________________________________

Telefoon ______________________

E-mail adres ____________________________________________________


Lid Personeelsvereniging Prometheus    ja / neen


Ik maak voor 2015 voor bezorging binnen Nederland € 21,-; buiten Nederland maar binnen Europa
€ 29,- en buiten Europa € 34,- over op Postbankrekening NL37INGB0003453233. t.n.v. penningmeester
Gen. Ver. Prometheus te Delft en ontvang alle tot nu toe in dit jaar verschenen uitgaven van Erfgoed,
toegang tot HoGenDa en een bibliotheekkaart.


Vragen _____________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________Plaats ___________________________ Datum ________________________Handtekening ________________________________Dit formulier per post opsturen naar Zjoekowlaan 25, 2625PJ Delft